Dějiny kultury - prezentace 39

Report
VY_52_INOVACE_DEK_39
POSTIMPRESIONISMUS
POSTIMPRESIONISMUS
VY_52_INOVACE_DEK_39
Datum vytvoření: 01. 08. 2013
Autor: Mgr. Martina Kokšteinová
„Autor je výhradní tvůrce materiálu.“
Klíčová slova: postimpresionismus, malířská technika,
neoimpresionismus, pointilismus, Paul Signac
Anotace: výkladová prezentace pro získání informací na téma
Postimpresionismus, zodpovězení následného testu, hledání obrazů
na internetu
Způsob využití: výklad, test, práce na internetu
- impresionismus byl v první fázi reakcí
odmítán
- postupně se prosadil s přibývajícími
umělci a stal se oblíbeným u široké
veřejnosti
- středem zájmu byl i pro obchodníky
- záhy proti němu vyvstala reakce mezi
malíři, kteří se s ním neztotožnili z
různých důvodů
- nastupuje generace
postimpresionistů
- snaží se osobitým způsobem
překonat impresionistický způsob
tvorby
- umělci přidávají do obrazů hlubší
významy, hluboce se konfrontují se
životem a pojetím reality
- témata jsou často pesimistická
- zahrnuje neoimpresionismus
(Georges Seurrat, Paul Signac)
- barevný konstruktivismus (Paul
Cézanne)
- symbolismus (Paul Gauguin)
- expresionismus (Vincent van Gogh)
Neoimpresionismus
- neoimpresionisté se
nespokojovali s mírou zachycení
světla v obrazech impresionistů
- intuitivní malbu nahradili
vědeckým a racionálním
přístupem založeném na fyzikální
optice
- lokální barva byla rozkládána na
obrazech na elementární barevné
body (fr. point), kladené vedle sebe
tak, že výsledný efekt působil na
sítnici divákova oka v přesném
barevném tónu
- obrazy takto
malované drobnými
tečkami se nazývají
pointilismus
- cílem bylo zachytit
záři a jas světla
přírody
Barevný konstruktivismus
Paula Cézanna
- zpočátku vystavoval s impresionisty
a maloval impresionistickou
technikou
- kolem r. 1880 tento styl opouští,
protože začíná považovat
impresionistické obrazy za
neuspořádané
- jeho obrazy jsou malovány výraznými,
intenzivními barvami
- nezatěžuje téma lidskými pocity, spíše
konstruuje obraz podle skutečnosti
pomocí barev
- barva vyjadřuje tvar předmětu
- vytváří ve tvarech objemy – kužel,
kvádr, krychle
- vypouští perspektivu
- malíř žil samotářským způsobem
života na jihu Francie v
provensálském městě Aix-enProvence, v jeho okolí maloval
krajiny
- nejoblíbenějším námětem hora
Sainte-Victoire
- vzniká tak série nevšedních krajin s
touto horou
- maloval též výjevy z venkovského
života, figurální scény a portréty
- např. Hráči karet
- série pláten s námětem koupajících se
žen
- např. Velké koupající se ženy, Pět
koupajících se žen
- studoval malbu v zátiší
-např. Modrá váza
Test:
1. V čem je postimpresionismus odlišný
od původního impresionismu?
2. Vysvětlete pojem pointilismus.
3. Jakou barvu upřednostňoval Paul
Cézanne? Doložte na díle.
4. Vyhledejte obrazy na internetu,
sledujte charakteristické prvky.
Zdroje:
Odehnalová Alena – Vybrané kapitoly z dějin kultury, CERM
s. r. o., Brno 2001, ISBN 80-7204-211-4
Robert Cumming – Velký ilustrovaný průvodce umění, Slovart,
Praha 2007, ISBN 978-80-7209-971-9

similar documents