Prezentācija.

Report
Rīga un pārējās kultūras galvaspilsētas
Eiropas kultūras
galvaspilsētas tiek
izvēlētas kopš 1985.gada
2014.gadā kultūras
galvaspilsētas ir Rīga un
Umeo (Zviedrija)
Rīgas partnerpilsēta Latvijā
ir Sigulda, ar savu kultūras
programmu 2014. gadam
www.riga2014.org
Kultūras pietiks visiem!
Rīga 2014 programmā ir
vairāk nekā 200 pasākumi
Koncerti, izstādes, izrādes,
festivāli, kino, konferences
un iedzīvotāju iesaistes
aktivitātes
Pasākumi aptvers visas 58
Rīgas apkaimes un to
dažādos iedzīvotājus.
www.riga2014.org
Ko Rīga 2014 piedāvā bērniem
un jauniešiem
Piedalīties Rīga 2014
ielūgumu gatavošanā
(septembris-oktobris, 2013)
Piedalīties vai sekot līdzi
projektam «Spēka pote»
(vasara, 2014)
www.riga2014.org
Ko Rīga 2014 piedāvā bērniem
un jauniešiem
Gūt jaunas iemaņas
projektā «Kartupeļa
dienasgrāmata»
(no janvāra, 2014)
Apmeklēt «Operu par
kartupeli» Nacionālajā teātri
(rudens, 2014)
www.riga2014.org
Ko Rīga 2014 piedāvā bērniem
un jauniešiem
Kopā ar ģimeni, draugiem
baudīt ziemas priekus
«Ziemošanās» (Rīgā) un
«Ziemas festivāls»
(Siguldā) programmās
(februāris 2014)
www.riga2014.org
Ko Rīga 2014 piedāvā bērniem
un jauniešiem
Kopā ar pulciņu, ģimeni,
draugiem piedalīties
kultūras gada atklāšanas
pasākumā «Grāmatu
draugu ķēde» (janvāris,
2014)
Piedalīties jautrā un
izglītojošā karnevāla
gājienā uz jauno Gaismas
pili ar devīzi «Gribu iet uz
bibliotēku!» (septembris,
2014)
www.riga2014.org
Ko Rīga 2014 piedāvā bērniem
un jauniešiem
Jauniešiem no 13 gadu
vecuma iespēja kļūt par
Rīga 2014 brīvprātīgo
Vērtīga pieredze un
iemaņas, strādājot
lielākajos kultūras
galvaspilsētas gada
pasākumos
www.riga2014.org
Rīga 2014 projekts
interešu centriem
2014. gadā pirmo reizi Latvijā
notiks “Oktobris - bērnu
mēnesis” ar mērķi atvērti
veicināt bērnu, viņu vecāku,
vecvecāku iesaisti mākslas un
kultūras aktivitātēs
Pasākuma noslēgumā Rīgā
tiks veidota bērnu radīto
darbu izstāde.
www.riga2014.org
Kādus mērķus vēlamies kopā
sasniegt?
Lai ikviens no mums justos
iesaistīts un piederīgs Rīga
2014 programmai
Lai nākamajā gadā katrs
nams Rīgā būtu kultūras
nams
Lai katrs rīdzinieks būtu
kultūras darbinieks un
kultūras vēstnesis citiem.
www.riga2014.org
Ielūgumu gatavošana sadarbībā ar
interešu centriem
Katram centram pēc
pieprasījuma nosūtām
pastkartes ar Rīga 2014
noformējumu
Pastkartē būs paredzēta
vieta zīmējumam un
vēstījuma tekstam
Ielūgumus līdz septembra
beigām lūdzam sagatavot
un nogādāt uz Rīga 2014
www.riga2014.org
Ielūgumu pielietojums
Katru dalībnieku aicinām
sagatavot 2 ielūgumus uz
saņemtajām pastkartēm –
vienu draugam, otru
Rīga 2014
Saņemtos ielūgumus
Rīga 2014 izmantos,
uzrunājot sadarbības
partnerus Latvijā un
ārvalstīs
www.riga2014.org
Ielūgumu pielietojums
Interešu centriem ir
iespēja daļu no
sagatavotajiem
ielūgumiem izmantot
saziņā ar saviem
partneriem
Daļa ielūgumu tiks
pārcelta uz digitālo vidi un
būs pieejama ikvienam
tālākai izmantošanai –
sūtīšanai draugiem un
paziņām elektroniski
www.riga2014.org
Sadarbības ieguvumi
Bērni, jaunieši, interešu
centru pasniedzēji kļūst
par Eiropas kultūras
galvaspilsētas gada
komunikācijas
dalībniekiem
Pasniedzējiem iespēja caur
personisko iesaisti
pastāstīt un ieinteresēt
bērnus un jauniešus par
Rīgas īpašo kultūras
galvaspilsētas statusu un
programmu
www.riga2014.org
Sadarbības ieguvumi
Interešu centri iegūst
materiālu, ko izmantot
saziņā ar saviem
sadraudzības pulciņiem,
organizācijām un pilsētām
Latvijā un ārvalstīs
Rīga 2014 katram
centram, kas piedalījusies,
piešķir goda rakstu ar
pateicību par dalību
Eiropas kultūras
galvaspilsētas gada
komunikācijā
www.riga2014.org
Sadarbības ieguvumi
Rīga 2014 iegūst košu,
unikālu un sirsnīgu
materiālu, ko izmantot
sava tēla stiprināšanai
Latvijā un ārvalstīs
Rīga 2014 nozīmes un
vērtības nostiprināšanās
bērnu, jauniešu vidū
Rīga 2014 draudzība ar
Latvijas interešu centriem
un to pedagogiem
www.riga2014.org
Akcijas norises posmi
02.-11.septembris
Interešu centru pieteikumi dalībai
akcijā un nepieciešamā pastkaršu
skaita precizēšana.
16.-30.septembris
Ielūgumu sagatavošana un
iesūtīšana Rīga 2014.
01.-14.oktobris
Ielūgumu izskatīšana, šķirošana,
pārnešana digitālā formātā.
21.-25.oktobris
Pateicības goda rakstu nosūtīšana
No 15.oktobra līdz atklāšanai
2014.gada janvārī
Ielūgumu sūtīšana Rīga 2014 un
interešu centru sadarbības
partneriem.
2014.gada 15.-19.janvārī
Tiekamies Rīga 2014 atklāšanas
pasākumos akcijā Gaismas ceļš !
Paldies!
www.riga2014.org

similar documents