PPTX - VISC

Report
Q-Placements
“Profesionālās izglītības un uzņēmumu sadarbība
prakšu kvalitātes nodrošināšanai” ir Eiropas savienības
Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju
pārneses projekts
(Nr.2013-1-LV1-LEO05-05342).
Projekta īstenošanas laiks: no 2013.gada novembra līdz
2015.gada oktobrim.
Projekta partneri un iesaistītās valstis
P0 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvija)
P1 Mācību un konsultāciju centrs SIA „Baltic
Bright” (Latvija)
P2 Terrassas reģiona Tirdzniecības un rūpniecības
kamera (Spānija)
P3 Valsts izglītības satura centrs, (Latvija)
P4 Profesionālās izglītības iestāžu asociācija MBO Raad ,
(Nīderlande)
P5 Profesionālās izglītības institūts (Slovēnija)
Kāpēc PI prakšu kvalitāte tik svarīga?
 Atbilstība darba tirgus prasībām > Darba vidē
balstītas mācības
 Prakšu kvalitāte uzņēmumā, stažēšanās lielā mērā
ietekmē profesionālās izglītības kvalitāti kopumā
 Kā nodrošināt PI prakšu kvalitāti?
Q-Placements pieņēmumi
 PI prakšu kvalitāti ietekmē 2 faktoru grupas:
1) Sistēmiskie faktori (motivācijas mehānismi, politika, valsts
atbalsts);
2) Prakšu organizācijā iesaistīto cilvēku prasmes, profesionālo
skolu un prakses uzņēmumu saziņas un sadarbības kvalitāte.
 Kvalitatīva prakse = 3 pušu kopīga atbildība, 3 pušu
veiksmīga sadarbība 3 prakses organizācijas posmos
Q-Placements būtība:
 Sistēmiska pieeja PI Prakšu kvalitātei: vispārējais PI
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un EQAVET konteksts;
 Kāda sagatavošana, apmācība vajadzīga prakšu
vadītājiem no PI un no uzņēmumiem, lai
- Sniegtu kvalitatīvu atbalstu praktikantam pirms prakses, prakses laikā, pēc
prakses (3 iesaistītās puses, 3 posmi)
- Veidotu veiksmīgu sadarbību un komunikācija starp PI iestādi un
uzņēmumu kvalitatīvu prakšu nodrošināšanai
 Starptautisko partneru pieredze (Inovācijas pārnese)
Terrassas reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kameras (Spānija) Q-Placements
proj. izstrādātā rokasgrāmata Q-Placements Handbook, www.q-placements.eu
Nīderlandes piedāvātais «darbā balstītas apmācības» protokols (BPV Protocol),
kas pēc būtības ir prakšu organizācijas vadlīnijas Nīderlandes PI.
Q-Placements projekta mērķis ir
uzlabot vietējo un starptautisko sākotnējās
profesionālās izglītības prakšu kvalitāti,
1) nostiprinot sadarbību starp profesionālās izglītības
iestādēm un prakšu uzņēmumiem
2) pilnveidojot prakšu vadītāju prasmes atbalsta
sniegšanā praktikantiem
Q-Placements projekta mērķa grupas:
 Par praksi atbildīgie profesionālās izglītības pedagogi
un prakses vadītāji;
 Profesionālās izglītības kvalitātes vadības pārstāvji ,
kvalitātes vadības pārstāvji skolās un uzņēmumos;
 Profesionālās izglītības kvalitāti atbalstošie dienesti,
politiķi.
Q-Placements projekta posmi (1-2)
 1. Sagatavošanās un situācijas izpēte
Prakšu kvalitāte: tās norise EQAVET kontekstā
Skolu un uzņēmumu sadarbība, prakses norisē iesaistīto cilvēku
prasmes
Q-Placements rokasgrāmata: Ko būtu lietderīgi pārņemt?
 2. Prakšu organizācijas vadlīniju un mācību programmas
izstrāde
Vadlīnijas kopīgām skolas un uzņēmumu prakšu vadītāju
mācībām
Starptautisks mācību seminārs: Eiropas vadošo treneru
(nodarbību vadītāju) sagatavošana
Q-Placements projekta posmi (3-4)
3. Kopīgas skolas un uzņēmumu prakšu vadītāju mācības
 sadarbības prasmes, metodika veiksmīgai komunikācijai,
organizācijas daudzveidīgie aspekti, ieteikumi prakšu
organizēšanas vadlīniju izstrādei.
4. Aprobācija un integrēšana sistēmā
 pārbauda praksē jaunapgūtās prasmes,
 kopīgi semināri par Profesionālo izglītību atbildīgajām
amatpersonām un politikas veidotājiem
Ko projekts atstās aiz sevis
 Kopaina par pašreizējo profesionālās izglītības prakšu
kvalitātes nodrošināšanas situāciju Latvijā, Nīderlandē,
Spānijā un Slovēnijā.
 Aprobēta vienota skolas un uzņēmumu prakšu vadītāju
mācību programma un metodiskie ieteikumi prakšu
kvalitātes pilnveidei.
 Prakšu vadītāji Latvijā, Nīderlandē, Spānijā un Slovēnijā; PI
iestādēs un uzņēmumos kas apguvuši prasmes kvalitatīvu
prakšu organizēšanai
 Rekomendācijas politikas līmeņa un sistēmas
uzlabojumiem
Q-Placements projekta informācija:
Q-Placements mājas lapa:
www.qualityplacements.eu
Projekta koordinators:
Baltic Bright, Ltd: info@ balticbright.lv, +37167373876
Projekta vadītāja: Vita Žunda
[email protected]
+371 29127527

similar documents