201406111141

Report
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
TEMEL EĞİTİMİ






















EĞİTİM KONULARIMIZ
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyerlerinde ;
ÇALIŞANLARIN NORMAL SAĞLIKLI
HALLERİNİ SÜRDÜRMELERİ İÇİN
YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN FAALİYETLERİN
TÜMÜDÜR.
İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?
İşyerinde işin yürütülmesi ile ilgili
olarak meydana gelen tehlikelerden, sağlığa
zarar verebilecek şartlardan korunmak ve
daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan
sistemli ve bilimsel çalışmalardır.
İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLI
VE GÜVENLİ ÇALIŞMALARINI SAĞLAMAK
ÜZERE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
DİZİSİDİR.
İş güvenliğinin amacı;

Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden
çalışanları korumak,
 zarar verici etkileri asgariye indirmek,
 fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini
hedefleyip
 yüksek nitelikte hayat sağlayıp dolayısıyla çalışanların
mutlu olmalarını gerçekleştirmektir.
İŞ GÜVENLİĞİ UNSURLARI
 ÇALIŞANLARI, TEHLİKE VE
SAĞLIĞI BOZUCU
NEDENLERE
KARŞI KORUNMASI.
 ÇALIŞMA ORTAM VE
KOŞULLARININ
DÜZELTİLMESİ.
 TEHLİKELERİN VE SAĞLAĞA
ZARAR VEREBİLECEK NEDENLERİN
ORTADAN KALDIRILMASI.
 BU ÇALIŞMALARIN TÜMÜNÜN
SİSTEMLİ VE YÖNTEMLİ BİÇİMDE
YAPILMASI.
SORUMLULUKLAR
SORUMLULUKLAR
YASALAR ÇIKARMAK
DENETLEMEK
TEKNİK ÇALIŞMALARIN ALT
YAPISINI OLUŞTURMAK
İŞ GÜVENLİĞİ KURAL VE
TALİMATLARINA UYGUN
ÇALIŞMA
DÜZENİNİ KORUMAK
TEKNİK GÜVENLİK
KONULARINDA
ÇALIŞMALAR YAPILMASINI
SAĞLAMAK
EMNİYETSİZ DURUMLARI
GİDERMEK
İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Kaza nedir?
Önceden planlanmayan,bilinmeyen veya kontrol dışına
çıkan,çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaylara
KAZA denir.
İş kazası nedir?
Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda zarara,
sakatlanmaya veya ölüme neden olan durumdur.
İş güvenliği ile uğraşanlar kaza olmadan kaza
ihtimallerini ortadan kaldırmaya, ya da alınacak
önlemlerle, riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmeye
yönelik çalışmalar yapar.
Meslek hastalığı nedir?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nun 14.maddesine göre;
Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık,
bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
İş Kazalarının Nedenleri
a)Çevresel Faktörler
b)Kişiye Bağlı Faktörler
c)Eğitim Yetersizliği
“GÜVENLİK ASLA İNCİTMEZ.
İŞ KAZALARI ACI VERİR!!!”
İş Kazalarının Nedenleri
SGK İstatistiklerine göre İş kazalarının nedenleri genel
olarak 3 grupta incelenir.
A) Tehlikeli Durumlar «Şartlar»: ( % 20 – 30 )





Arızalı makine araçlar
Makinelerin düzensiz yerleştirilmesi
İş yerinin tertipsiz ve düzensiz
olması
Yetersiz aydınlatma , ısı ve
havalandırma
Toz ve gürültünün fazla olması
İş Kazalarının Nedenleri
B) Tehlikeli Davranışlar «Hareketler» ( % 70 – 80 )




Teknik bilgi noksanlığı
Dikkatsizlik , ihmal , beceriksizlik
Aşırı cesaret ve güven
Utanma ve fiziksel noksanlıklar
Ruhsal bunalımlar
İş Kazalarının Nedenleri
C) Umulmadık Olaylar ( % 1 – 2 )




Deprem,
Yıldırım,
Sel,
Su baskını vb.
Bu sözler sizlere tanıdık geliyor mu?
Öyle yaparsam iş
yetişmez.
Bana bir şey olmaz!
Bizde büyük kaza
olmaz.
Baret baş ağrısı yapıyor,
kulaklık mantar yapıyor,
gözlük buhar yapıyor,
maskeyle daralıyorum…
20 senedir böyle
yapıyorum, daha
başıma bir şey
gelmedi.
TEHLİKELİ
DEĞİLDİ
▲
KOLAYIMA GELDİ
▲
KİMSE DİKKATLİ
OL DEMEDİ
▲
GÖRMEDİM
▲
ACELEM VARDI
▲
BANA BİR ŞEY
OLMAZ
İŞ
KAZASININ
MAZERETİ
OLMAZ
HAYATTA KALMAK
İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE
AİLEMİZİN, KENDİMİZİN
BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK
ONLARA DAHA İYİ BİR YAŞAM
SAĞLAMAK
TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI
KARŞILAMAK
YAŞLILIKTAN DOLAYI İŞ
YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ
YİTİRDİĞİMİZ ZAMAN
İŞ YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ ETKİLEYECEK
KADAR SAKATLANDIĞIMIZ ZAMAN
İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
SİZİN İÇİN KONMUŞTUR!
Amaan neymiş iş güvenliği yaa
eskiden iş güvenliği mi vardı.
Canım sıkkın zaten akşam olsa
da eve gitsem.
İş güvenliği kurallarının hepsine
uyacağım çünkü onlar benim sağ
salim eve geri dönebilmem için
konulmuş kurallardır.
İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
SİZİN İÇİN KONMUŞTUR!
Ooff ayağım!! KEŞKE
uysaydım iş güvenliği
kurallarına
Bütün iş güvenliği kurallarına uydum ve
sağ salim evime geri dönebildim
ÖNGÖR – ÖNLEM AL!
Dikkatsizlik

Çalışan kişinin çeşitli nedenlerle, örneğin özel
hayatına ilişkin problemler dolayısıyla gerekli
dikkati
sarfetmemesi
kaza
nedenlerinin
başında yer alır.

Ayrıca uykusuzluk, aralıksız olarak uzun süreli
çalışmalar
olabilir.
da
dikkatin
dağılmasına
neden
Tedbirsizlik

Nasıl olsa ben kaza yapmam veya kaza olmaz
şeklinde yanlış düşünceler, insanı tedbirli
davranmaktan alıkoyabilir.

En tehlikeli düşünce "Bana birşey olmaz"
düşüncesidir.

Bu düşünceye saplanan kişinin iflah olması çok
zordur.

Bu boş düşünceler bir tarafa bırakılıp tedbirli
olmak gerklidir. Her an kaza olabilecek gibi
tedbirli olmak zorundayız.
Kurallara Uymama
İşyerinde kazalara karşı korunma amacıyla
belirlenmiş
bir
takım
kurallar
vardır.
kurallara uyulmaması da kaza nedeni olabilir.
Bu
Bilgisizlik

Cihazların
bilgisizlik
kullanımına
de
önemli
ilişkin
bir
kaza
nedenidir.

Cihazın
bilinmemesi,
teknik
yanlış
özelliklerinin
düğmelere
basılması kazalara yol açabilir.
Bakım Eksikliği

Cihaz,
araç
zamanında
ve
gereçlerin
yapılmazsa
bakımı
bozulma
nedeniyle kaza olabilir.

Çalışırken bozulan, bir parçası kopan
makineler
çalışanlara,
bulunanlara zarar verebilir.
çevrede
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
YETERSİZ KİŞİSEL
KORUYUCU
DONANIM
KULLANIMI
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
ARIZALI ARAÇLAR VE EKİPMANLAR
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
KORUYUCUSUZ
MAKİNE
KULLANIMI
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
DAR ÇALIŞMA
ALANLARI
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
ÇALIŞMA
ALANINDA
TERTİP DÜZEN
EKSİKLİĞİ
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
YÜRÜME
YOLLARINA
MALZEME
YIĞILMASI
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
KAPI ÇIKIŞLARI
MERDİVENLER,
KORİDORLAR,
ÇIKIŞI
ENGELLEYECEK
ŞEKİLDE
KAPATILMAZ
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
ZEMİN ARIZALARI
GİDERİLMELİDİR.
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
 KAYGAN ZEMİN.
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
YERE DÖKÜLMÜŞ
KİMYASAL VE
YAĞLI SIVI.
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
UYGUN OLMAYAN
İSTİFLEME
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
TEHLİKELİ
KİMYASALLAR
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
YETERSİZ
AYDINLATMA
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
YALITILMAMIŞ
ELEKTRİK
DONANIMI
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
TEMİZLİK VE
BAKIM
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
TEHLİKELİ ORTAM
HAVASI
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
AŞIRI GÜRÜLTÜ
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
BAKIM
İŞLEMLERİNİN
ZAMANIDA
YAPILMAMASI
A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
GÜVENLİ OLMAYAN
ÇALIŞMA
ALANLARI
MERDİVEN VE
DÖŞEMELER
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANMAMA
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
KENDİNE AŞIRI
GÜVENME
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
PROSEDÜR VE
TALİMATLARA
UYMAMA
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
 MAKİNE
ÇALIŞIRKEN
MÜDAHALE
EDİLMESİ
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
 UYGUN OLMAYAN
TAŞIMA ŞEKİLLERİ
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
 AŞIRI İŞ YÜKÜ
ALTINDA ÇALIŞMA
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
 ALKOL
UYUŞTURUCU VE
İLAÇ ETKİSİ
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
 DALGIN ÜZGÜN VE
ÖFKELİ ÇALIŞMA
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
 GEREKSİZ TELAŞ
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
 UYKUSUZLUK
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
 YORGUNLUK
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
 BİLGİ VE BECERİ
EKSİKLİĞİ
B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
ÜRETİM
ZORLAMASI

TEHLİKE;
İnsanların yaralanması,
hastalanması, malın veya
malzemenin
hasar
görmesi veya bunların
birlikte gerçekleşmesine
sebep olabilecek kaynak
veya durum.
TEHLİKE ÇEŞİTLERİ
Görülebilir
Gizli
Gelişen
ZARAR;
Çalışan insanın kazanma
gücünün hasar görmesi
(fiziksel yaralanma,
hastalık) veya ortadan
kalkması (ölüm), işletme
için ise ekipman hasarı ve
bunlardan kaynaklanan
her türlü maddi kayıp
olarak tanımlanabilir.
RİSK KAVRAMI
RİSK;
Tehlike dolayısıyla
ortaya çıkan bir
olayın oluşturduğu
hasar derecesi ile,
olayın
oluşma
olasılığının
bileşkesidir.
RİSK KAVRAMI
O
L
A
S
I
L
I
K
HASAR DERECESİ
R=OXD
R : Risk
O : Olasılık
D : Hasarın Derecesi
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
TEHLİKE
RİSK
Bir kuyuda benzinle çalışan bir
Çalışma
pompayı kullanan
ortamı; kapalı (yetersiz havalandırılmış alan)
alan
işçilerin karbon monoksitten
zehirlenme olasılığı
Enerji ;
Elektrik
İzolasyonu yetersiz olan
elektrikli bir el aletinin
kullanan işçiyi çarpma olasılığı
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
TEHLİKE
Elle Taşıma
Gürültü
RİSK
25 Kg ‘lık yükleri taşıyan bir
işçinin sırt incinmesine maruz
kalma olasılığı
Sürekli ses şiddet düzeyi 85
dB(A) nın üzerinde olan bir
makinanın yanında çalışan
işçilerin sürekli işitme
kaybına maruz kalma olasılığı
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
TEHLİKE
RİSK
Gürültü
Bir ofiste çalışanların sabit 75
dB(A) nın altında düşük gürültü
düzeyinde maruz kalmaları sonucu
yorgunluk, endişe, kaygı ve/veya
saldırganlık şeklinde strese girme
olasılığı
Madde : Bulaşıcı
kan
Bulaşıcı bir hastalığı bulunan bir
hastadan kan örneği alırken
enjeksiyon yaralanmasına bağlı
olarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı
hastalık olasılığı
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
TEHLİKE
İşyeri : Pres
makinası
RİSK
Koruyucusu olmayan bir
preste çalışan işçinin
parmaklarını kaybetme
olasılığı
RİSK YÖNETİMİ
İşyeri sağlık ve güvenlik risk yönetimi
5 temel adımdan oluşur.
Bunlar;
1. Tehlikelerin tanınması
2.Tehlikelerden kaynaklanan risklerin
değerlendirilmesi
RİSK YÖNETİMİ
1.
2.
Tehlikelerin tanınması
Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi
3.Risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye
düşürülmesi
için
gerekli
kontrol
tedbirlerine karar verilmesi
4.Kontrol tedbirlerinin tamamlanması
5.Alınan tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve
tekrar edilmesi
Çalışma alanının ortasında bırakılmış bir cihaz, işçilerin
çalışırken kordonlara takılıp düşme riskini arttırır.
Elektrik kaçağına neden olabilecek güvensiz bir priz
yanıcı
maddelerle yakın şekilde konumlandırılmış.
Kapağı açık bırakılmış bir sigorta kutusu her zaman tehlike
yaratabilir.
Çivileri çıkık durumda bırakılan tahtalar her zaman
kazaya
sebebiyet verebilir.
"Kaza geliyorum demez" yazılı levhanın altında yerde
bulunan ve her an takılıp düşme riski bulunan parçalarla
dolu bir zemin
Raflara sistematik olmayan bir şekilde sıralanmış alet
edevat iş kazası riskini arttırır.
Basınçlı tüplerin bulunduğu yerde bir uyarıcı levhanın
bulunmaması ve bunların ısı kaynağına olan yakınlığı iş
kazalarına neden olabilir.
Çalışma ortamında yerde bulunan hurdalar ve koruyucusuz
durumdaki raylar tehlike arz etmektedir.
Yüksekte aşağı düşecek şekilde bırakılan demir çubuk ve
hurdalar her an iş kazalarına yol açabilir.
Duvarda açıktan geçen elektrik kabloları
kazalara neden olabilir.
Motorin dolum yerinde uyarı levhaları mutlaka
bulundurulmalıdır.
Hatalı dizilmiş ufak bir sarsıntıda düşme riski bulunan
kimyasal madde kutuları tehlike arz eder.
Hatalı dizilmiş düşme riski bulunan dolu yağ varilleri tehlike
arz eder.

similar documents