Slide 1 - Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi

Report
III. ZİRVE’DE REHBERLİK GÜNLERİ
“Post Modern Psikolojik Danışma Süreçleri”
12 -13 NİSAN 2014
GAZİANTEP
Gestalt yaklaşımında en temel kavram: “TEMAS”
Ne ile temas?
Kendiyle
Diğerleriyle
Diğerleriyle temas, kendiyle temasın türevi
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
Yaşamın barındırdığı gerginlik (KUTUPLAR)
Varoluş alanının
güvenli kısmı
Varoluş alanının
güvensiz kısmı
Bugün kullandığımız ilişki kalıpları,
geçmişte öğrendiklerimizin tekrarıdır
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
Bugün kullandığım ilişki kalıplarının temeli neye dayanır?
Geçmiş deneyimler
Varsayımlar
Değer yargıları
İnançlar
Otomatik, seçimsiz davranışlar
Bu, nasıl bir sonuç doğurur?
BİTMEMİŞ MESELE
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
Nasıl oluyor da koskocaman bir fil ayağındaki zincirle bu
küçücük kazığa bağlı duruyor? İstediği zaman bu kazıktan
kurtulabilecekken nasıl oluyor da bunu yapmıyor?
Bu fil çok küçükken bu kazığa bağlanmıştı. O zaman istese
de bu zincirden kurtulamazdı. Fil büyüdü, güçlendi.
İstese, şimdiki gücü bu zincirden kurtulmasına olanak
tanıyor, ancak fil bunun farkında değil.
“ŞİMDİ VE BURADA”nın gerçeğini “orada ve o zaman”ki
algısı ile kurguluyor. Hala, istese de özgürleşemeyeceği
inancını barındırıyor. Bu nedenle kurtulmayı denemiyor
bile.
Filler gibi, bir çoğumuz kendimizi geçmişte kurguladığımız düşüncelerin hapsinde
tutuyoruz. Kökleşmiş, belki de geçerliliğini yitirmiş değer yargılarımıza
bağlılığımızdan kendimizi yeni deneyimlerden, büyüme-gelişme fırsatlarından
yoksun bırakıyoruz.
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
Geçmişteki ilişki kalıplarıyla sınırlı olma, alternatiflere açık olmama (düşünce hapsi)
Güvenli alanın dışına çıkmayı, yeni deneyimler edinmeyi desteklemiyor,
“Bitmemiş mesele”nin bitirilmesine olanak tanımıyor
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
Bitmemiş meseleler:
Gereğinden fazla çaba sarfedilmesine neden olur
Yeni olguların fark edilmesini engeller
Varoluş alanını kısıtlar
Büyümeyi engeller
Çaresizlik, acı, öfke, kaygı tepkisi oluşturur
Bastırmak için sarf edilen çaba,
ifade bulmak isteyen dürtü ile
orantısız değil mi?
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
ÖFKE
KIZGINLIK
ACI
ENDİŞE
ÇARESİZLİK
FIRSAT: Kendine eğilme, kendi ile çalışma,
güvensiz alana geçme, hayatın barındırdığı
gerginlikleri uyumlamak için fırsat
Hanna Nita Scherler, Ph.D
İÇİNDEKİ ÇOCUK EN UZUN YAŞAMIŞ OLANDIR
HER ZAMAN ONUN BİLGELİĞİNE GÜVEN
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
HER BİRİ, BİR ÖNCEKİNİ KAPSAYIP AŞAR
BİTMEMİŞ MESELE, BİRİNİN KAPSANMADAN AŞILMAYA ÇALIŞILMASININ İŞARETİDİR
KAPSANMAMIŞ OLAN, VAR GÜCÜ İLE SESLENMEKTE,
“BEN HENÜZ KAPSANMADIM” DEMEKTEDİR (ÇEŞİTLİ SEMPTOMLARLA)
Hanna Nita Scherler, Ph.D
OLAY
ZİHİNSEL
Düşünceler
Çağrışımlar
Anılar
Sentez
vs
OLAYA İLİŞKİN KİŞİNİN
DENEYİMİ
DUYGUSAL
Üzüntü
Sevinç
Kaygı
Öfke
Acı
vs
FİZİKSEL
Kalp çarpıntısı
Terleme
Çeşitli ağrılar
Tansiyon
vs
DENEYİM = Belirli bir olaya verilen zihinsel + duygusal + fiziksel tepki
Hanna Nita Scherler, Ph.D
DUYGU
ZİHİN
BEDEN
NEFES
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
KEŞİF
ARAŞTIRMA
ŞİMDİ
TANIMLAMA
VE
TEMAS ETME
BURADA
İFADE ETME
ANLAMLANDIRMA
ÖZÜMSEME
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
Değer yargıları
Zihin
Duygular,
hisler
Beden
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
Kutupların sohbeti:
Temas sınırlarının
oluşturulmasına,
beirginleştirilmesine,
daha önceden
yadsınan veya
duyulmayan taraf ile
temas edilmesine
yarar
Uyumlama sürecinde olduğumuz
gerginlik ne olursa olsun,
gündelik yaşamda, çeşitli
kılıklarda mutlaka karşımıza
çıkacaktır.
Esas olan gerginliği yaşadığımız
şahıs(lar) veya olgular değildir. O
şahıslar / olgular sadece araçtır.
Bitmemiş meseleler, ancak
barındırdıkları içgörü anlaşılmak
üzere ele alındığında gelişim
fırsatlarına dönüşür.
Fırsatlar hiç bir zaman
tükenmeyecektir, zira büyümek,
gelişmek, olgunlaşmak son
nefese kadar devam eden bir
süreçtir.
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
Ofis tel: 0212 272 5949
Cep tel: 0532 251 7853
E-posta: [email protected]
Web: www.hannascherler.com
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler

similar documents