Lectio V

Report
Lectio V
Accusativus cum infinitivo
Konteksty zastosowania składni ACI
 mowa niezależna i zależna
 Puer legit.
Video puerum legere.
 Puella recitat.
Audimus puellam narrare.
 Magistra fabulam narrat.
Gaudesne magistram fabulam narrare.
Budowa składni
ACI – Accusativus cum infinitivo
 elementy składni ACI i ich odpowiedniki:
 verbum regens – w formie osobowej; verba dicendi,
sentendi itp.
 accusativus – w polskim tłumaczeniu zawsze podmiot
 infinitivus – w polskim tłumaczeniu zawsze orzeczenie
Verba regentia
czasowniki oznaczające:
 myślenie: scio, puto, iudico
 postrzeganie: video, conspicio, audio,
 mówienie: dico
 żądanie lub zakazanie: iubeo, veto, sino
 życzenie: cupio
 wzruszenie: gaudeo, doleo
Orzeczenie imienne i zaimek zwrotny
 Marcus medicus est.
Scio Marcum medicum esse.
 Ego scio nihil.
Scio, me nihil scire.
 Puella fabulam narrat.
Puella gaudet se fabullam narrare.

similar documents