Tuyển chọn và cung cấp nấm men nhà máy bia

Report
Tuyển chọn và
cung cấp nấm men
cho nhà máy Bia
Dr Bill Simpson
overview







Cara Technology
Các chủng nấm men
Lưu trữ nấm men
Sản xuất môi trường nấm men
Đảm bảo chất lượng
Vận chuyển an toàn
Hỗ trợ kĩ thuật
cara technology
 Cara Technology cung cấp cho hàng trăm
nhà máy bia nguồn nấm men thường xuyên
và ổn định.
 Khoảng ¼ bia trên thế giới được lên men
từ nấm men cung cấp từ phòng thí nghiệm
của chúng tôi – 460 triệu hl/năm.
 Quá trình chuẩn bị và cung cấp của chúng
tôi luôn đảm bảo những môi trường nấm
men cung cấp tới nhà máy trong tình trạng
hoàn hảo.
yeast strains
 Ngân hàng nấm men tại Alfred Jorgensen
Laboratory (AJL) là bộ sưu tập nấm men lớn nhất
của ngành công nghiệp bia trên thế giới.
 Bộ sưu tập này bao gồm hầu hết các chủng nấm
men trong hơn 1,000 chủng nấm men hiện có
trên thế giới (nấm men lager, ale, bia lúa mì và
các chủng đặc biệt khác)
 Những chủng này được cung cấp liên tục cho các
nhà máy bia trong hơn 130 năm nay.
yeast strains
Những chủng nấm men sử dụng cho các loại bia khác
nhau
 Nấm men Lager
 Nấm men Ale
 Nấm men bia lúa mỳ
 Nấm men đặc biệt
Những chủng nấm men khác nhau thuộc từng loại
luôn có sẵn để phù hợp với những loại bia được sản
xuất, nguyên vật liệu và trang thiết bị sản xuất bia
yeast strains
Chúng tôi có hơn 800 chủng nấm men bia lager
trong bộ sưu tập mà có sự khác nhau về:
 Profile mùi sinh ra
 Tốc độ phát triển
 Hiệu quả lên men
 Sức chống chịu cồn
 Khảng năng kết bông
Tất cả các chủng đã có lịch sử sử dụng lâu đời,
chủng nấm men lâu đời nhất được phân lập vào
năm 1891
yeast strains
Cara sử dụng các kĩ thuật khác nhau để xác định
danh tính các chủng nấm men trước khi bảo quản,
bao gồm
 Hình dáng khuẩn lạc trong môi trường chỉ thị
 Khả năng kết bông trong quy trình lên men
quy mô nhỏ
 DNA fingerprinting của nhiễm sắc thể DNA
yeast preservation
 Tất cả các chủng nấm men được lưu trữ
trong ni-tơ lỏng tại -196oC
 Lưu trữ dưới điều kiện này, môi trường
nấm men không có nguy cơ bị đột biến
hoặc nhiễm tạp
 Chúng tôi lưu trữ chủng nấm men tại cả hai
phòng thí nghiệm của chúng tôi ở Anh và
Đan Mạch
yeast manufacture
 Nấm men chúng tôi cung cấp cho các nhà
máy bia được đựng trong các ống lưu trữ
trong ni-tơ lỏng.
 Nấm men được cung cấp dưới 3 dạng:
thạch nghiêng, nấm men khô và dạng lỏng.
yeast manufacture
 Các môi trường thạch nghiêng được gửi
tới nhà máy từ cơ sở của chúng tôi tại
Leatherhead hoặc Copenhagen.
 Chúng tôi luôn lưu trữ sẵn các chủng nấm
men tại 2 cơ sở để phòng ngừa trường
hợp rủi ro.
quality assurance
 Các môi trường nấm men được kiểm tra
trước khi gửi đi để đảm bảo danh tính, độ
tinh khiết, hiệu suất, và nhiễm tạp. Tất cả các
phương pháp kiểm tra thường xuyên được
thực hiện
 Cả hai phòng thí nghiệm được công nhận ISO
9001 và HACCP phù hợp với ISO 22000 để
đảm bảo an toàn sản phẩm
quality assurance
Các biện pháp kiểm tra được thực hiện bao
gồm
 Kiểm tra kiểu hình
 Kiểm tra kiểu gen
 Kiểm tra vi sinh
quality assurance
Mỗi môi trường nấm men được kiểm tra như
sau:




Hình thái khuẩn lạc lớn trên WLN
Kiểm tra tính kết bông trong dịch nha
Kiểm tra đột biến hô hấp yếm khí
Kiểm tra kích thước tế bào và hình thái bằng kính
hiển vi
 Kiểm tra khả năng tồn tại – nhuộm xanh
methylene
quality assurance
Mỗi chủng nấm men được kiểm tra như sau:
 DNA fingerprinting (Khuếch đại PCR các yếu tố
Ty) – Tham khảo
 DNA fingerprinting (Khuếch đại PCR các yếu tố
Ty) – tính nhất quán của profile – trên 30 khuẩn
lạc
quality assurance
Mỗi chủng nấm men được thực hiện kiểm tra
như sau






WLD agar – Nấm men dại và vi khuẩn hiếu khí
Đồng sunphat agar – Nấm men dại
Lysine agar – Nấm men dại
Raka-Ray agar – Vi khuẩn lactic
NBB agar – vi khuẩn lactic và vi khuẩn yếm khí
MacConkey agar – vi khuẩn coliform
secure transport
 Nấm men được đóng gói dưới điều kiện
nhiệt độ được kiểm soát sử dụng bao bì
tamper-evident và các tài liệu liên quan
 Cara có tất cả các tài liệu cần thiết cho vận
chuyển quốc tế đến khách hàng
secure transport
 Cột chỉ thị nhiệt độ được gắn kèm cùng tất
cả các lô hàng.
 Các logger nhiệt độ điện tử được sử dụng
trên các chuyến hàng được lựa chọn để
theo dõi nhiệt độ vận chuyển.
 Mỗi lô hàng được chủ động theo dõi và
truy tìm trên hệ thống quản lý
production support
 Nhân viên của
chúng tôi có thể
cung cấp lời
khuyên về hiệu
suất nấm men của
bạn và giúp đỡ các
vấn đề về quy trình
supply contract
 Nấm men được cung cấp 6 lần 1 năm – chủ
yếu 4 ống/nhà máy/lần – 24 ống/năm
 Tất cả các môi trường nấm men đều đảm
bảo chất lượng trước khi gửi
 Chỉ những môi trường nấm men vượt qua
các bước kiểm tra chất lượng mới được
gửi tới khách hàng.
supply contract
 Có nhiều sự lựa chọn phương thức vận
chuyển khác nhau, bao gồm cả vận chuyển
lạnh đông trên toàn thế giới.
 Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và giấy
chứng nhận xuất xứ có sẵn theo yêu cầu.
 Khách hàng có thể lựa chọn loại men độc
quyền của chúng tôi, hoặc lưu trữ men độc
quyền của khách hàng.
summary
 Sự lựa chọn nấm men của bạn có tác động
lớn tới chất lượng bia của bạn.
 Lựa chọn đúng chủng nấm men chỉ là sự
khởi đầu. Chủng nấm men này phải ở điều
kiện tốt nhất mỗi ngày.
 Cara đã phát triển quy trình để giúp bạn
đạt được mục tiêu này
 Chúng tôi tập trung vào việc phòng chống
các vấn đề trong chuỗi cung ứng men – cải
thiện chất lượng bia và hiệu quả sản xuất.

similar documents