link do prezentacji.

Report
Różne rodzaje opodatkowania podatkiem
dochodowym, w zależności od formy prawnej
podmiotu gospodarczego.
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
Pomysł:
Rozpoczynam działalność gospodarczą.
Jedno z pierwszych pytań:
Jak to zrobić?
Jedna z pierwszych decyzji:
Wybór formy prawnej, w której chcę działać.
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
Formy prawne, w jakich może działać przedsiębiorca.
• osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą,
ewidencjonowaną
• spółka osobowa - spółka cywilna, jawna, partnerska,
komandytowa, komandytowo-akcyjna.
• spółka kapitałowa – spółka
odpowiedzialnością, spółka akcyjna
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
z
ograniczoną
Możliwe formy opodatkowania przedsiębiorców.
• zryczałtowane formy opodatkowania – karta podatkowa, ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych - podatek płacimy od
przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów podatkowych.
• ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych - opodatkowany jest dochód,
• opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych
przewidziane dla podmiotów posiadających osobowość prawną,
podatek dochodowy płacimy od dochodu.
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
Forma prawna przedsiębiorcy i forma opodatkowania
osoba fizyczna
spółka cywilna
spółka jawna
b
zryczałtowane formy opodatkowania:
karta podatkowa
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
UWAGA: w spółkach dotyczy wspólników będących
osobami fizycznymi
zryczałtowane formy opodatkowania:
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
Forma prawna przedsiębiorcy i forma opodatkowania - ciąg dalszy
osoba fizyczna
spółka cywilna
spółki jawna
spółka partnerska
spółka komandytowa
zasady ogólne
podatek wg skali
zasady ogólne
podatek liniowy
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
Zryczałtowane formy opodatkowania
podatkiem dochodowym
• karta podatkowa,
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
Karta podatkowa
• prosta forma opodatkowania, przewidziana dla osób fizycznych
prowadzących ewidencjonowaną działalność gospodarczą,
• przeznaczona dla osób wykonujących usługi dla ludności, oraz dla
niektórych wolnych zawodów,
• osoby objęte tą formą opodatkowania nie prowadzą ksiąg podatkowych,
nie składają zeznań podatkowych,
• wysokość opodatkowania nie zależy od wysokości przychodów, ale od
rodzaju działalności zależna, ilości mieszkańców gminy oraz od ilości
zatrudnionych pracowników.
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
• podatek płacimy od przychodu, bez możliwości
odliczenia kosztów działalności,
• stawki podatku: 20%, 17%, 8.5%, 5.5%,3 %,
• obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów,
• obowiązek składania rozliczeń rocznych.
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
• podatek liniowy lub według skali podatkowej,
• wspólnicy, będący osobami fizycznymi spółek
partnerskich, komandytowych,
• obowiązek prowadzenia
rachunkowości,
ewidencji
cywilnych, jawnych,
podatkowych
• obowiązek składania rozliczeń rocznych.
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014
i
w
zakresie
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od
osób prawnych.
• osoby prawne – spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka akcyjna,
• spółka komandytowo-akcyjna.
Warsztaty dla Koła Naukowego Prawa
Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego
© GKDP 2014

similar documents