1 Portogewoon Verbindingscongres N.Hortensius

Report
Portogewoon
Status Portogewoon Landelijk
Verbindingscongres Brandweer
4 februari 2014
Nico Hortensius
Projectmanager
Achtergrond
• Aanleiding: Expertgroep C2000
• Gemeenschappelijk doel is helder !
• Verdeling verbeteringen:
– Strategisch beheerder (MinVenJ)
– Gemeenschappelijk (Veiligheidsberaad)
– Per kolom (AZN, Brandweer, Defensie en Politie)
• Tevens indeling naar:
– Organisatie
– Techniek
– Gebruik
• 3 Fases:
 Kwartiermaken: voorstellen ontwikkelen, afstemmen
 Besluitvorming
– Regionale implementatie & borging
Achtergrond
MinVenJ werkt aan:
• Wegwerken DIPP-lijst -> ODIN
• Capaciteitsbehoeften
• Optimaliseren strategisch beheer
• Roadmap
• Borgen en handhaven van de maatregelen. *)
• *) Zowel MinVenJ, Veiligheidberaad als kolommen kunnen besluiten
om, indien noodzakelijk, meer verbeterprojecten op te starten.
Achtergrond
Veiligheidsberaad werkt aan:
• Special Coverage Location (SCL)
• Randapparatuur
• Landelijk Kader Fleetmap
• Opleiden en Oefenen
• Regierol Meldkamer
Het Team
PL VB
TL’s
Werkgroepen
Multi WG
PL Politie
PL Brandweer
PL Ambulance
PL Defensie
M
o
n
o
M
o
n
o
M
o
n
o
M
o
n
o
W
G
W
G
W
G
W
G
MDC
Implementatie SCL Beleid
 Bestuurlijk vastgesteld in VB november 2012
• Nieuwe opdracht VB:
– VB heeft gevraagd om implementatie advies (25 regionale
loketten versus 1 landelijk dan wel 10 regionale loketten).
VB akkoord met landelijk loket mei 2013
 Sollicitatie procedure afgerond in september
2013.
 Hans Boutkan is per 1-11-13 aangesteld als
landelijk SCL adviseur.
 Randapparatuur
Functioneel Technische Specificaties
Mobilofoon, Portofoon, Pager
Opgeleverd op 27-4-2012 (m.u.v. objectporto)
Voorstel ideaal beheermodel
Opgeleverd op 27-4-2012
• Vanaf 1 juni 2012 op verzoek van kolommen
geen activiteiten vanuit landelijk project.
Opbouw LKF
Gemeenschappelijk deel
K
o
l
o
m
K
o
l
o
m
K
o
l
o
m
K
o
l
o
m
M
D
C
Advies: Cie LKF/ADV CIO/CIO
Vaststelling: MinVenJ
Vaststelling: Kolom
Bijz.Gebr.:MinVenJ
 Landelijk Kader Fleetmap
LKF 2013 beschikbaar voor implementatie
vanaf 8 januari 2013.
Vervolg (out of scope project): LKF 2014
gereed, beschikbaar voor implementatie eind
2013.
 Opleiden en Oefenen
 eLearning GARA opgeleverd in 2011
t.b.v. Politie en Defensie
 Awareness Campagne
• Gestart in februari 2012
• www.portogewoon.nl
 Opleidingskaders (E/C/K) opgeleverd
21-6-2012
 Pilot eLearning afgerond 21-6-2012
 Opleiden en Oefenen
 Leerlijnen:
– RA bedienen:
• Statussen, schakelen, noodoproep, wachtrij, draagwijze,
controle&beheer
– Effectief communiceren:
• Etherdiscipline, Regierol MK, NATO spelalfabet
– Werken volgens afspraken en procedures
• LKF, inrap en extern inmeld, veiligheidsbeleid C2000
– Inzicht in communicatienetwerk
• Algemene kennis
 7 Thema’s: Schakelen, statussen, noodoproep,
wachtrij, meeluisteren, inrap en omgaan RA.
 Opleiden en Oefenen
 Middelen: film, animaties, powerpoint,
toetsvragen, leerstof
 Portogewoon stijl
 Samenhang meldkamer en gebruiker op straat
 Demo materiaal
 43 Producten gereed Q1 2013
• Lesplannen door kolommen zelf
• Oefenen/bijscholen:
• Richten op toevoegen communicatie bij reguliere
oefeningen en bijscholing.
Regierol Meldkamer
 Voorstel Multidisciplinair Adviseur C2000 (MAC)
gereed (verbindingsexpert)
Bestuurlijk via VB naar MinVenJ in Q4 2013 met advies
te implementeren in LMO. Landelijk VB projectteam
kan assisteren bij implementatie.
 Tooling:
Near real time (Comptel): sep 2013 beproefd in/bij
GMU met alle kolommen, CIO Beraad akkoord.
• Uitrol in 2014
Real time (DMS): prototype sessies multi in okt en dec
2013. CIO Beraad akkoord.
• Uitrol in 2014
www.portogewoon.nl

similar documents