BAHAN PPSAT - TAKLIMAT

Report
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
KINTA UTARA
PERSEDIAAN PENGGAL
PERSEKOLAHAN 2015
SUSUNAN PELAPORAN
1.
TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015
7. KEDUDUKAN GURU
2.
ANALISIS CUTI PERAYAAN 2015
8. BANTUAN PERSEKOLAHAN
3.
TAKWIM PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN 2015
4.
TAKWIM PENGUMUMAN
9. PROGRAM KHAS
10. MAKLUMAN PELAKSANAAN DASAR
PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN 2015
5.
INSTITUSI PENDIDIKAN BEROPERASI 2015
6.
ENROLMEN MURID
BAHARU
11. PEMANTAUAN SEKOLAH
12. TOUCH POINT MENTERI/KPPM
1. TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015
TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015
MULA SEKOLAH : 5 JANUARI 2015
AKHIR : 20 NOVEMBER 2015
2. ANALISIS CUTI PERAYAAN 2015
ANALISIS CUTI PERAYAAN 2015
CUTI
JENIS CUTI
KUMPULAN A
KUMPULAN B
TAHUN BARU CINA
19.02.2015 (KHAMIS) DAN
20.02.2015 (JUMAAT)
PERISTIWA
18.02.2015
18.02.2015
TAMBAHAN
22.02.2015
17.02.2015
PERISTIWA
16.07.2015
16.07.2015
TAMBAHAN
20.07.2015 DAN
21.07.2015
20.07.2015 DAN
21.07.2015
PERISTIWA
09.11.2015
09.11.2015
TAMBAHAN
11.11.2015 DAN
12.11.2015
11.11.2015 DAN
12.11.2015
PERISTIWA : 3
TAMBAHAN : 5
PERISTIWA : 3
TAMBAHAN : 5
HARI RAYA AIDIL FITRI
17.07.2015 (JUMAAT) DAN
18.07.2015 (SABTU)
HARI DEEPAVALI
10.11.2015 (SELASA)
JUMLAH HARI
CATATAN:
PERAYAAN HARI KEAMATAN : 30 & 31 MEI : DALAM CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2015
PERAYAAN HARI GAWAI DAYAK : 1 & 2 JUN 2015 : DALAM CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2015
PERAYAAN HARI KRISMIS : 25 DISEMBER 2015 : DALAM CUTI AKHIR TAHUN 2015
3. TAKWIM PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN
2015
TAKWIM PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN 2015
BIL
PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN
TARIKH
1.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN)
8 – 11 Jun 2015
2.
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
8 – 10 September 2015
3.
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
I.
Ujian Pelbagai Instrumen (Geografi)
Ujian Pelbagai Instrumen (Sejarah)
21 Jun – 3 Julai 2015
5 – 15 Julai 2015
II. Ujian Lisan Bertutur
4 – 28 Ogos 2015
III. Ujian Lisan Mendengar (Bahasa Melayu)
Ujian Lisan Mendengar (Bahasa Inggeris)
11 Ogos 2015
12 Ogos 2015
IV. Ujian Bertulis
12 – 15 Oktober 2015
4.
PENTAKSIRAN ASAS VOKASIONAL (PAV)
12 – 15 Oktober 2015
5.
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
I.
Ujian Lisan
II. Ujian Bertulis
27 – 30 Julai 2015 dan 3 – 6 Ogos 2015
19 – 21 Oktober dan 26 – 27 Oktober 2015
TAKWIM PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN 2015
BIL
6.
7.
8.
9.
PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN
TARIKH
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
I. Ujian Lisan
II. Amali Sains
III. Ujian Bertulis
28 September – 1 Oktober 2015
5 – 15 Oktober 2015
2 November – 2 Disember 2015
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
I. Penggal 1 (2015)
II. Penggal 2 (2015)
III. Penggal 3 (2015)
13, 17, 18 dan 19 November 2015
18 – 21 Mei 2015
2, 3, 4, 5 dan 16 November 2015
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(ULANGAN)
I. Penggal 3 (2014)
II. Penggal 1 (2015)
III. Penggal 2 (2015)
5, 9, 10 dan 11 Mac 2015
17, 19, 24 dan 25 November 2015
26, 30 November dan 1, 2 Disember 2015
PENTAKSIRAN KOMPETENSI LITERASI SAINS &
MATEMATIK (PKLSM)
13 – 17 April 2015
20 – 24 April 2015
4 – 8 Mei 2015
TAKWIM PEPERIKSAAN LUAR NEGARA DAN
PROFESIONAL 2015
BIL
PEPERIKSAAN
TARIKH
1.
The Associated Board Of The Royal School Of
Music (ABRSM)
Teori A : 16 Mac 2015
Amali 1 : Mac – April 2015
Teori B : 15 Ogos 2015
Amali 2 : Jun – Ogos 2015
2.
The Association Of Chartered Certified
Accountants (ACCA)
1 – 10 Jun 2015
7 – 16 Disember 2015
3.
University of London (UoL)
27 April – 19 Jun 2015
29 September – 23 Oktober 2015
26 – 30 Oktober 2015
4.
The Institute Of Chartered Secretaries And
Administrators (ICSA)
2 – 5 Jun 2015
1 – 4 Disember 2015
TAKWIM PEPERIKSAAN LUAR NEGARA DAN
PROFESIONAL 2015
BIL
PEPERIKSAAN
TARIKH
5.
The Association Of Business Executives (ABE)
1 – 5 Jun 2015
7 – 11 Disember 2015
6.
The Association Of International Accountants (AIA)
18 – 21 Mei 2015
23 – 26 November 2015
7.
Diploma d’Etudes En Language Francaise (DELF)
i.
Peperiksaan Bertulis
2 september 2015
ii.
Peperiksaan Lisan
3 – 11 September 2015
TAKWIM PEPERIKSAAN MUET 2015
MUET
PERKARA
SESI MAC
Tarikh Ujian Speaking
4 – 5 Februari dan
9 – 12 Februari 2015
Tarikh Ujian Writing
7 Mac 2015
SESI JULAI
15 – 16 Jun dan
22 – 25 Jun 2015
1 Ogos 2015
SESI NOVEMBER
7 – 10 September dan
14 – 15 September 2015
7 November 2015
4. TAKWIM PENGUMUMAN
PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN 2015
TAKWIM PENGUMUMAN
PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN 2015
BIL
PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN
TARIKH
1.
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2015
17 November 2015
2.
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2015
22 Disember 2015
3.
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) 2014
4.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2014
3 Mac 2015
5.
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2014
2 Mac 2015
28 Januari 2015
5. INSTITUSI PENDIDIKAN BEROPERASI
DI NEGERI PERAK 2015
PRASEKOLAH (NEGERI)
BIL
1.
BIL
1.
BILANGAN
SEKOLAH 2014
BILANGAN
SEKOLAH
BAHARU
DIBUKA 2015
JUMLAH
SEKOLAH 2015
PRASEKOLAH
515
0
515
JUMLAH
515
0
515
BILANGAN
KELAS 2014
BILANGAN
KELAS BAHARU
DIBUKA 2015
JUMLAH KELAS
2015
PRASEKOLAH
812
0
812
JUMLAH
812
0
812
SEKOLAH
SEKOLAH
PRASEKOLAH DAERAH KINTA UTARA
BIL
1.
BIL
1.
BILANGAN
SEKOLAH 2014
BILANGAN
SEKOLAH
BAHARU
DIBUKA 2015
JUMLAH
SEKOLAH 2015
PRASEKOLAH
64
0
64
JUMLAH
64
0
64
BILANGAN
KELAS 2014
BILANGAN
KELAS BAHARU
DIBUKA 2015
JUMLAH KELAS
2015
PRASEKOLAH
111
0
111
JUMLAH
111
0
111
SEKOLAH
SEKOLAH
BILANGAN SEKOLAH RENDAH (NEGERI)
(Beroperasi Pada Januari 2015)
BIL
SEKOLAH
BILANGAN SEKOLAH
2014
BILANGAN
SEKOLAH BAHARU
DIBUKA
JUMLAH SEKOLAH
2015
500
0
500
1.
SEKOLAH KEBANGSAAN
2.
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C)
186 *
0
186
3.
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (T)
134
0
134
4.
SEKOLAH KEBANGSAAN KHAS
2
0
2
5.
SEKOLAH KEBANGSAAN (ASLI)
26
0
28
6.
SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN
2 **
0
2
7.
SEKOLAH RENDAH MODEL KHAS
KOMPREHENSIF K9
2
0
2
852
0
852
JUMLAH
*SJKC Union, Taiping beroperasi tanpa murid
**SR Islam Al Ehya Assariff dan SRA Ar-Ridhwaniah – pelantikan Guru Besar/ Mudir dibuat oleh BPI, KPM
BILANGAN SEKOLAH RENDAH DAERAH KINTA UTARA
(Beroperasi Pada Januari 2015)
BIL
SEKOLAH
BILANGAN SEKOLAH
2014
BILANGAN
SEKOLAH BAHARU
DIBUKA
JUMLAH SEKOLAH
2015
1.
SEKOLAH KEBANGSAAN
59
0
59
2.
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C)
35
0
35
3.
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (T)
14
0
14
4.
SEKOLAH KEBANGSAAN KHAS
1
0
1
5.
SEKOLAH KEBANGSAAN (ASLI)
2
0
2
6.
SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN
0
0
0
7.
SEKOLAH RENDAH MODEL KHAS
KOMPREHENSIF K9
0
0
0
111
0
111
JUMLAH
BILANGAN SEKOLAH MENENGAH (NEGERI)
(Beroperasi Pada Januari 2015)
BIL
SEKOLAH
BILANGAN
SEKOLAH 2014
BILANGAN
SEKOLAH
BAHARU
DIBUKA
1.
SEKOLAH MENENGAH HARIAN
202
1
202 (Tolak SMK Seri
2.
SEKOLAH BERASRAMA PENUH
7
0
7
3.
SEKOLAH SUKAN
0
0
0
4.
SEKOLAH SENI
0
0
0
5.
SMKA
3
0
3
6.
SABK
24
0
24
7.
SMT
1
0
0
8.
KOLEJ VOKASIONAL
9
1
10
9.
PK KHAS MENENGAH
0
0
0
10.
KOLEJ TINGKATAN 6 (MOD 1)
0
1
1
246
3
247
JUMLAH
JUMLAH
SEKOLAH 2015
Ipoh)
1 buah sekolah menengah akan dibuka pada Jun 2015 : SMK KAMUNTING BAKTI – DAERAH LMS
1 buah Kolej T6 Mod 1 : SMK SERI IPOH – DAERAH KINTA UTARA
BILANGAN SEKOLAH MENENGAH DAERAH KINTA UTARA
(Beroperasi Pada Januari 2015)
BIL
SEKOLAH
BILANGAN
SEKOLAH 2014
BILANGAN
SEKOLAH
BAHARU
DIBUKA
1.
SEKOLAH MENENGAH HARIAN
46
0
45 (Tolak SMK Seri
2.
SEKOLAH BERASRAMA PENUH
1
0
1
3.
SEKOLAH SUKAN
0
0
0
4.
SEKOLAH SENI
0
0
0
5.
SMKA
0
0
0
6.
SABK
3
0
3
7.
SMT
1
0
0
8.
KOLEJ VOKASIONAL
1
1
2
9.
PK KHAS MENENGAH
0
0
0
10.
KOLEJ TINGKATAN 6 (MOD 1)
0
1
1
JUMLAH
52
52
52
JUMLAH
SEKOLAH 2015
Ipoh)
PROGRAM KHAS RENDAH DAN MENENGAH
(Beroperasi Pada Januari 2015)
BIL
SEKOLAH
BILANGAN
SEKOLAH 2014
BILANGAN
SEKOLAH
BAHARU
DIBUKA
JUMLAH
SEKOLAH 2015
1.
TAHFIZ MODEL ULUL AL BAB
0
1
1
2.
SEKOLAH AMANAH
0
0
0
3.
SEKOLAH DALAM HOSPITAL
0
0
0
JUMLAH
0
1
1
1 buah sekolah Tahfiz Model Ulul Al Bab: SMKA KERIAN – DAERAH KERIAN
PELAKSANAAN TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB (TMUA),
KURIKULUM BERSEPADU DINI ( KBD ) DAN
KURIKULUM BERSEPADU TAHFIZ ( KBT )
MULAI TAHUN 2015
SMKA KERIAN TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB ( TMUA ),
23 BUAH SABK MELAKSANAKAN KURIKULUM BERSEPADU DINI ( KBD )
SEBUAH SABK MELAKSANAKAN KURIKULUM BERSEPADU TAHFIZ ( KBT )
- Maahad Tahfiz Al-Quran dan Akademik BAKIP ( MATAQAB )
TAHFIZ MODEL ULUL AL BAB (TMUA)
OBJEKTIF TMUA
melahirkan modal insan yang menghafaz 30 juzu’ al-Quran
melahirkan modal insan profesional yang mempunyai asas
keagamaan yang mantap berlandaskan al-Quran dan
al-Sunnah
melahirkan modal insan yang berupaya memberi pandangan
dalam menyelesaikan masalah, memaksimumkan keupayaan
berfikir serta berfikiran kreatif dan inovatif
melahirkan modal insan yang boleh menjalinkan hubungan
dengan Allah, sesama manusia dan dengan kejadian alam
berdasarkan kepada al-Quran dan al-Sunnah
Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz
(KBT) sebagai Kurikulum Kebangsaan
OBJEKTIF
Memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran KBD dan KBT di
sekolah
Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada KBD dan KBT
yang setaraf dengan Kurikulum Kebangsaan
1
2
Menyelaraskan pengurusan KBD dan KBT antara KPM dan
Jawatankuasa Kurikulum Agama LEPAI
3
Membekalkan Guru Dini dan Guru Tahfiz yang terlatih dan
setaraf dengan guru-guru KPM dari segi perjawatan
Menggilap potensi dan keupayaan pelajar melalui kurikulum
yang dapat menyediakan individu yang seimbang dan
berketrampilan dalam kedua-dua bidang ilmu naqli dan ‘aqli.
26
4
5
6. ENROLMEN MURID NEGERI PERAK
ENROLMEN MURID SEKOLAH (NEGERI)
BIL
SEKOLAH
1.
PRASEKOLAH
2.
SEKOLAH RENDAH
3.
PERALIHAN
4.
SEKOLAH MENENGAH
(TINGKATAN 1-5)
5.
TINGKATAN 6
2014
2015
(UNJURAN)
PERTAMBAHAN
/
PENGURANGAN
17476
18488
1012
207501
207409
-92
2913
4101
1188
167868
182409
14541
8889
10006
1117
ENROLMEN MURID SEKOLAH DAERAH KINTA UTARA
BIL
SEKOLAH
2014
2015
(UNJURAN)
PERTAMBAHAN
/
PENGURANGAN
2574
2600
26
56639
55601
-1038
927
1066
139
1.
PRASEKOLAH
2.
SEKOLAH RENDAH
3.
PERALIHAN
4.
SEKOLAH MENENGAH
(TINGKATAN 1-5)
46941
45157
-1784
5.
TINGKATAN 6
2755
3094
339
MURID SEKOLAH RENDAH (NEGERI)
TAHUN
PPKI
1
2
3
4
5
6
JUMLA
H
2014
3083
33265
32977
33648
34820
35276
37515
210584
3375
35764
33433
33368
34001
35076
35767
210784
292
2499
456
-280
-819
-200
-1748
200
2015
(UNJURAN
BERDASARK
AN 31 OKT.
2014)
BEZA
MURID SEKOLAH MENENGAH
TAHUN
PPKI
PER
T1
T2
T3
T4
T5
JUMLA
H
2014
2076
2913
32989
35791
34383
31645
33060
172857
2491
4101
39546
33626
36065
34751
32787
183367
415
1188
6557
-2165
1682
3106
-273
10510
2015
(UNJURAN
BERDASARK
AN 31 OKT.
2014)
BEZA
MURID SEKOLAH RENDAH DAERAH KINTA UTARA
TAHUN
PPKI
1
2
3
4
5
6
JUMLAH
2014
540
9114
9044
9173
9503
9744
10061
57179
582
9133
9105
8972
9164
9493
9734
56183
42
19
61
-201
-339
-251
-327
-996
2015
(UNJURAN
BERDASARK
AN 31 OKT.
2014)
BEZA
MURID SEKOLAH MENENGAH DAERAH KINTA UTARA
TAHUN
PPKI
PER
T1
T2
T3
T4
T5
JUMLAH
2014
540
927
9031
9899
9575
8860
9576
48408
603
1066
9120
8977
9012
9374
8674
46826
63
139
89
-922
-563
514
-902
-1582
2015
(UNJURAN
BERDASARK
AN 31 OKT.
2014)
BEZA
Dibacakan bersama SPI BIL. 3/2001
7. KEDUDUKAN GURU NEGERI PERAK
KEDUDUKAN GURU SEKOLAH RENDAH (NEGERI)
Disember 2014
BIL
DAERAH
WARAN 2014
PENGISIAN
BEZA +/-
1.
BATANG PADANG
2075
2021
-54
2.
MANJUNG
2270
2217
-53
3.
KINTA UTARA
4430
4526
96
4.
KINTA SELATAN
1610
1537
-73
5.
KERIAN
1886
1924
38
6.
KUALA KANGSAR
1941
1960
19
7.
HILIR PERAK
2420
2324
-96
8.
LARUT MATANG & SELAMA
3037
3006
-31
9.
HULU PERAK
1275
1274
-1
10
PERAK TENGAH
1230
1227
-3
JUMLAH
22174
22016
-158
KEDUDUKAN GURU SEKOLAH MENENGAH (NEGERI)
Disember 2014
BIL
DAERAH
WARAN 2014
PENGISIAN
BEZA +/-
1.
BATANG PADANG
1336
1330
-6
2.
MANJUNG
1564
1562
-2
3.
KINTA UTARA
4025
4013
-12
4.
KINTA SELATAN
1109
1115
6
5.
KERIAN
1338
1350
12
6.
KUALA KANGSAR
1218
1217
-1
7.
HILIR PERAK
1495
1508
13
8.
LARUT MATANG & SELAMA
2291
2265
-26
9.
HULU PERAK
758
774
16
10
PERAK TENGAH
714
733
19
15848
15867
19
JUMLAH
8. BANTUAN PERSEKOLAHAN
BEKALAN BUKU TEKS
( SEPERTI PADA 18 NOVEMBER 2014 )
BUKU CETAKAN SEMULA (BCS)
BUKU TERBITAN BAHARU (BTB)
NEGERI
PERAK
TEMPOH PEMBEKALAN
% BEKAL
TEMPOH PEMBEKALAN
% BEKAL
03 Julai – 26 Ogos 2014
(56 hari)
100 %
03 Oktober – 15 Disember
2014
74.31 %
BANTUAN BUKU TEKS SPBT
1. Buku Teks Terbitan Baharu (BTB) pembekalan buku dalam
proses penghantaran sehingga akhir Disember 2014
2. Pastikan murid mendapat buku teks
3. Jika terdapat kekurangan – agihan perlu sama rata
sementara mendapat buku dari sekolah lain atau bilik
SPBT Daerah(BOSD) atau pesanan tambahan
4. Murid yang hilangkan dan rosakkan buku perlu membuat
gantian buku teks/ jika dibayar – perlu beli buku judul
yang sama
5. Laporan segera perlu dibuat ke PPD jika berlaku banjir di
sekolah dan kampung yang melibat murid terutama bagi
sekolah yang telah membuat agihan buku sebelum sesi
persekolahan ditutup
CONTOH BORANG
LAPORAN BENCANA ALAM (BANJIR/KEBAKARAN/RIBUT)
NEGERI PERAK
DAERAH :
SEKOLAH :
BIL
TARIKH
LOKASI
BENCANA
SEKOLAH YANG
TERLIBAT
PEGAWAI
YANG
DIHUBUNGI
JUMLAH MURID / SET BUKU
TAHUN/TING
TINDAKAN
BILANGAN
DAERAH
1.
2.
3.
4.
5
6
Disediakan Oleh :
Disemak dan disahkan Oleh :
CATATAN
MAKLUMAT TAMBAHAN SPBT
• Tahun 2015 bermula eSPBT – Pesanan buku teks
yang perlu dibuat oleh pihak sekolah sendiri secara
online dan perlu pengesahan oleh Pengetua / Guru
Besar di dalam sistem secara online.
• Taklimat berkaitan akan diadakan kepada Guru SPBT
sekolah pada bulan Februari 2015
STATUS PEMBEKALAN PERABOT MEJA DAN KERUSI MURID
(1 SET KERUSI & MEJA) – TELAH DIBEKALKAN
RENDAH
NEGERI
MENENGAH
JENIS
PERUNTUKAN YANG
DITURUNKAN
(RM)
PERLU
BEKAL
PERLU
BEKAL
RENDAH
MENENGAH
KERUSI
2,457
2,302
2,000
1,054
152,415.42
76,372.84
MEJA
2,165
2,302
2,000
1,504
230,522.28
131,138.68
PERAK
STATUS PEMBEKALAN PERABOT MEJA DAN KERUSI MURID
(1 SET KERUSI & MEJA) - TAMBAHAN
Waran keperluan kerusi meja bagi penggal
persekolahan tahun 2015 telah diturunkan sebanyak
RM 927,578.37 bagi butiran perabot seperti berikut;
 Kerusi murid rendah solid : 1361 unit,
 Kerusi murid rendah polypropylene : 1096 unit,
Meja murid rendah : 1166 unit,
 Murid rendah polypropylene : 999 unit,
 Kerusi menengah : 3184 unit,
 Meja menengah : 2504 unit).
Pesanan
tempatan
sedang
diproses
dan
penghantaran dijangka disiapkan sebelum 20
disember 2014.
AGIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN
TAHUN 2015
BIL
JENIS BANTUAN
TARIKH PENYALURAN
AGIHAN 50 %
1.
Bantuan Geran Per Kapita (PCG)
2.
Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP)
3.
Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK)
4.
Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA)
5.
Bantuan Sukan Sekolah (BSS)
6.
Yuran Khas Sekolah (YKS)
7.
Bantuan Makanan Prasekolah (BMP)
8.
Bantuan PCG Prasekolah (PCG PRA)
9.
Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP)
Minggu Ke-2 Januari 2015
AGIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN
TAHUN 2015
BIL
JENIS BANTUAN
TARIKH PENYALURAN
AGIHAN 80 %
10.
Bantuan Makanan Asrama (BMA)
11.
Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
12.
Perjalanan dan Pengangkutan Murid (PPM)
Minggu Ke-2 Januari 2015
AGIHAN 100 %
13.
Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM
14.
Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia (BKAP1M)
15.
Program Susu 1Malaysia (PS1M)
16.
Projek Khas Sekolah Berasrama Penuh (PKSBP)
17.
Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)
18.
Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU)
Minggu Ke-2 Disember 2014
Minggu Ke-2 Januari 2015
AGIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN
TAHUN 2015
BIL
JENIS BANTUAN
TARIKH PENYALURAN
AGIHAN 100 %
19.
Biasiswa Sukan (BS)
20.
Elaun Pra Universiti (EPU)
21.
Kelas Dewasa Orang Asli Pribumi (KEDAP)
22.
Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK)
23.
Bantuan Jaket Keselamatan (BJK)
24.
Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform (BPS)
25.
Baucer Buku 1Malaysia (BR1M)
Minggu Ke-2 Januari 2015
Minggu Ke-3 Januari 2015
9. PROGRAM KHAS
LAPORAN STATUS SISC+ DAN SIPARTNER
NEGERI
SISC+
SIPARTNER
PERAK
110 / 120
31 / 36
DAERAH BELUM DIISI PENUH
( SISC+ DAN SIPARTNER)
DAERAH
SISC+
SIPARTNER
BATANG PADANG
9 / 12
1 /4
MANJUNG
10 / 12
CUKUP
HILIR PERAK
13 / 15
3/5
HULU PERAK
6/9
CUKUP
10. MAKLUMAN PELAKSANAAN DASAR
BAHARU
DASAR PENDIDIKAN

Kohort pertama murid mengikuti PBS berada di
Tahun 5;

Ujian Amali Sains akan mula dilaksanakan;

Kohort akhir soft landing PPSMI berada di
Tahun 6;

Pembekalan netbook 1Malaysia akan selesai pada
24 Disember 2014 kepada 4,501 buah sekolah.
Negeri Perak menerima sebanyak 20,725 buah
netbook untuk diagihkan kepada 474 buah
sekolah ( 1 Makmal = 41 buah netbook).
11. PEMANTAUAN SEKOLAH
PEMANTAUAN AKHIR TAHUN 2014
1. Pemantauan akhir tahun akan dijalankan oleh JPN dan PPD dengan menggunakan
instrumen yang dibekalkan oleh BPSH (15 Disember – 31 Disember 2015 ).
2. Mesyuarat penyelarasan pemantauan telah dibuat pada 17 November 2014
( Dipengerusikan oleh Tuan Timbalan Pengarah)
3. Semua maklumat dan bahan berkenaan pemantauan telah diuploadkan ke dalam portal
JPN Perak pada 18 November 2014 untuk tindakan sekolah dan pemantau.
4. Semua sekolah diminta membuat tindakan ke atas semua item dalam instrumen mulai 18
November hingga 31 Disember 2014.
PEMANTAUAN HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN 2015
TARIKH
TINDAKAN
5 JANUARI 2015
JEMAAH NAZIR
300 buah sekolah akan dipantau seluruh negara
**JPN / PPD diminta juga untuk memantau perjalanan hari pertama persekolahan
INSTRUMEN PEMANTAUAN PERSEDIAAN
PEMBUKAAN SEKOLAH 2015
Instrumen Pemantauan ini terbahagi kepada 9 Dimensi:
Dimensi 1 – Profil Sekolah
Dimensi 2 – Keperluan Meja dan Kerusi
Dimensi 3 – Kebersihan Sekolah
Dimensi 4 – Keselamatan Sekolah
Dimensi 5 – Kebolehgunaan Peralatan PdP
Dimensi 6 – Pengurusan Sumber Manusia
Dimensi 7 – Keperluan Buku Teks
Dimensi 8 – Pengurusan PIBG
Dimensi 9 – Isu dan Masalah Untuk Tindakan Segera
12. TOUCH POINT MENTERI/KPPM
PENEKANAN SUPAYA TIADA ISU SEBELUM DAN SEMASA
PENGGAL PERSEKOLAHAN BERMULA
TOUCH POINT MENTERI/KPPM
1. Memastikan 1Murid 1Kerusi 1Meja
1Set Buku Teks
TOUCH POINT MENTERI/KPPM
2. Pelaksanaan PdP dikelas mesti
berlaku pada pada hari pertama
persekolahan. Kesedaran kepada guru
perlu diberikan supaya murid boleh
belajar dan guru mengajar.
TOUCH POINT KPPM
3.
Penempatan murid perlu dilaksanakan
sebelum penggal persekolahan tahun 2015.
Setiap murid telah tahu sekolah
masing-masing sebelum sekolah dibuka
tahun 2015.
TOUCH POINT MENTERI/KPPM
4. Set High Standard dalam pembentukan
akhlak dan moral murid. Perlu diberi
pemahaman terhadap budaya dan adat
semua kaum. Guru perlu mengamalkan
pendekatan mendidik bukan hanya
mengajar.
TOUCH POINT MENTERI/KPPM
5. Pelaksanaan tindakan penguatkuasaan
kepada perkara yang tidak mengikut
peraturan.
TOUCH POINT MENTERI/KPPM
6. Kurang sense of love. Guru dan murid
kurang sifat penyayang . Budaya penyayang
di sekolah perlu diterap sepenuhnya sama
ada di dalam atau di luar bilik darjah.
TOUCH POINT MENTERI/KPPM
7. SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
Dipertingkatkan penggunaannya
SEKIAN TERIMA KASIH

similar documents