Spot*ebitelský ko* *eské domácnosti

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
VI/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,
schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti
Anotace
Název tematické oblasti:
Finanční gramotnost pro vyšší gymnázium 1
Název učebního materiálu:
Spotřební koš české domácnosti
Číslo učebního materiálu:
VY_62_INOVACE_FG0218
Vyučovací předmět:
Základy společenských věd
Ročník:
1. - 4. ročník čtyřletého gymnázia
5. - 8. ročník osmiletého gymnázia
Autor:
Mgr. Hana Mikušková
Datum vytvoření:
9. 2. 2014
Datum ověření ve výuce:
28. 2. 2014
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Očekávaný výstup:
Na základě teoretických vědomostí analyzuje spotřební
koš domácnosti, uvědomuje se význam takových
analýz a vyvozuje z toho pro sebe praktické závěry.
Metodické poznámky:
Materiál lze využít při výkladu nového učiva a při
frontálním opakování se třídou.
Spotřební koš
české domácnosti
Spotřební koš
= kolik průměrná česká domácnost utrácí za
různé druhy zboží a služeb
Informace shromažďuje a zveřejňuje Český
statistický úřad pod označením:
„spotřební koš pro výpočet indexu
spotřebitelských cen“
www.czso.cz
• Představuje modelovou spotřebu českých
domácností
• Obsahuje několik set položek, ty jsou
rozděleny do 12 skupin
• K jednotlivým položkám je určena váha jejich
zastoupení v průměrné české domácnosti
• Představuje reprezentativní skupinu statků, na
jejichž základě je počítána cenová hladina
12 základních složek spotřebního koše
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Potraviny a nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje, tabák
Odívání a obuv
Bydlení, energie, voda, paliva
Bytové vybavení, zařízení domácnosti
Zdraví
Doprava
Pošty a telekomunikace
Rekreace a kultura
Vzdělání
Stravování a ubytování
Ostatní zboží a služby
Příklady jednotlivých položek
Bytové vybavení, zařízení domácnosti:
Zahrnuje:
nábytek,
bytový textil,
ložní a stolní prádlo,
domácí spotřebiče,
prací a úklidové prostředky,
nádobí a ostatní potřeby
Rekreace a kultura:
Zahrnuje:
rozhlasové a televizní přijímače včetně oprav,
CD, DVD, MP přehrávače,
knihy, časopisy,
hračky,
hudební nástroje,
papírenské zboží,
sportovní potřeby a aktivity,
kulturní služby,
tuzemskou a zahraniční dovolenou
Největší výdaje za položky:
•
•
•
•
•
Bydlení, voda, energie, paliva
Potraviny a nealko nápoje
Doprava
Rekreace a kultura
Alkoholické nápoje a tabák
asi 25 %
asi 16%
asi 11%
asi 10%
asi 8%
Podklady pro spotřební koš
Základní soubor: 3000 domácností
Zastoupení, kritéria:
sociální skupina domácnosti
(nezaměstnaní, důchodci, podnikatelé,…)
čistý měsíční příjem
nezaopatřené děti
úplná – neúplná rodina
ek. aktivní – neaktivní jedinci
………
Zdroje:
Ze zdrojů autorky

similar documents