prezentacija djordje nikolic

Report
IX INTERNACIONALNA MAJSKA KONFERENCIJA O
STRATEGIJSKOM MENADŽMENTU 2013
PRIMENA INTERAKTIVNIH STUDIJA SLUČAJA U
SAVREMENOM OBRAZOVANJU
doc.dr Đorđe Nikolić
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
E-mail: [email protected]
Bor, maj 2013. godine
CILJEVI PREZENTACIJE



Predstavljanje jednog od tematskih modela, koji se realizuju u okviru „HP
LIFE“ obuke,
Upoznavanje sa osnovnim koracima metodologije „HP LIFE“ obuke,
Razmatranje prednosti metodologije i mogućih izazova tokom realizacije
obuke.
STRUKTURA PREZENTACIJE
Komentari i
pitanja
Iskustva iz prakse
Demonstracija
poslovne teme u
okviru Modela 2Finansije
Uvodne
informacije
UVOD
* Od 2012. godine u okviru predmeta
Menadžment informacioni sistemi na Tehničkom
fakultetu u Boru se realizuje obuka studenata
treće godine prema projektu „HP LIFE“.
* Radionice u Ekonomsko trgovinskoj školi i
Tehničkoj školi u Boru. Obuka učenika završne
godine (105 polaznika).
METODOLOGIJA
1.
KONCEPT/TEORIJA
Informacije
2.
ISKUSTVO
Aktivnosti
3.
RAZMIŠLJANJE
Debrifing
Samo-ocenjivanje
4.
PRIMENA
Primenjivanje novih
veština na različite
poslovne probleme
KOMPONENTE OBUKE
Virtuelni problem
• Upoznavanjem sa virtuelnim
problemom, koji je povezan sa modelom
Tema
• Razvijanje svake teme sa njenim
elementima
Samo-ocenjivanje
• Učesnici vrše samo-evaluaciju stečenog
znanja i iskustva
BIZNIS
Izazovi i potrebe
TEHNOLOGIJE
Rešenja i
razmišljanja
BIZNIS
Primena i tačke
odlučivanja
RAZVIJANJE TEME
Uvod u temu (manje od 1 minuta)
Instruktor predstavlja temu
Poslovni scenario (15-20 minuta)
Učesnici rade na poslovnom scenariju na zadatu temu
Demonstracija tehnologije (oko 5 minuta)
Instruktor daje grupi pregled aktivnosti, što omogućava prelazak na
tehnološki deo teme
Tehnološka aktivnost (30-60 minuta)
Instruktor vodi učesnike korak po karak kroz tehnološku aktivnost
predstavljajući im tehnološke alate koji se mogu primeniti za rešavanje
problema u okviru modela
Debrifing (15-20 minuta)
Učesnici razmišljaju o stečenom iskustvu u okviru tehnološke aktivnosti,
razmenjujući mišljenja i utiske o tome kako se naučene veštine mogu
primeniti.
MODELI I TEME U OKVIRU HP LIFE OBUKE

Svaki model predstavlja
jedinstveni sklop poslovnih
izazova koji su uobičajeni za
većinu preduzeća.





Model 1: Rad i upravljanje
Model 2: Finansije
Model 3: Komunikacije
Model 4: Marketing
Model 5: Upravljanje
tehnologijama
DEMONSTRACIJA POSLOVNE TEME U OKVIRU
MODELA 2- FINANSIJE

Priprema instruktora
DEMONSTRACIJA POSLOVNE TEME U OKVIRU
MODELA 2- FINANSIJE

Priča virtuelnog preduzetnika

Materijal:





Vreme (5 minuta)
Postavka
Koraci:






MS PowerPoint slajd VP
Projektor i platno
Upoznavanje sa modelom i temom
Priča VP sa pitanjima
Uvod u izazov VP
Ciljevi
Dopunska priprema
Greške koje treba izbegavati
DEMONSTRACIJA POSLOVNE TEME U OKVIRU
MODELA 2- FINANSIJE

Poslovni scenario

Materijal:







Vreme (15-20 minuta)
Postavka
Koraci:






MS PowerPoint slajd VP
Projektor i platno
Kartice sa pitanjima
Flipchart tabla i marker
Davanje jasnih instrukcija
Upravljanje diskusija u manjoj grupi
Vođenje diskusija u velikoj grupi
Ciljevi
Dopunska priprema
Greške koje treba izbegavati
DEMONSTRACIJA POSLOVNE TEME U OKVIRU
MODELA 2- FINANSIJE

Demonstracija

Materijal:







Vreme (5 minuta)
Postavka
Koraci:






Projektor i platno
Softver koji se koristi prilikom demonstracije, instaliran na kompjuteru trenera
Demo fajl ukoliko se on koristi u okvriu razmatrane teme modela.
Ostalo (npr. internet konekcija)
Prikazati prethodni pregled aktivnosti
Orjentisati učesnike na sadržaj
Istaći ključne karakterisitke koje će
učesnici da koriste tokom aktivnosti
Ciljevi
Dopunska priprema
Greške koje treba izbegavati
DEMONSTRACIJA POSLOVNE TEME U OKVIRU
MODELA 2- FINANSIJE

Tehnološka aktivnost

Materijal:









Vreme (30-60 minuta)
Postavka
Koraci:






Jedan računar za svakog studenta
Softver koji se koristi prilikom aktivnosti, instaliran na svim računarima
Fajlovi za vežbu u okviru odgovarajuće teme modela, instalirani na svim računarima
Brošura za studente
Projektor i platno
Ostalo (npr. internet konekcija)
Iniciranje aktivnosti
Korak po korak instrukcije za vežbe
Brzi pregled
Ciljevi
Dopunska priprema
Greške koje treba izbegavati
DEMONSTRACIJA POSLOVNE TEME U OKVIRU
MODELA 2- FINANSIJE

Debrifing

Materijal:




Vreme (20-30 minuta)
Postavka
Koraci:






Flipchart tabla i markeri
Naznačiti ključne tačke učenja
Potsticanje upotrebe stečenih veština za rešavanje relanih problema
Zaokruživanje celokupnog toka
razvijanja teme
(dopunska pitanja i komentari)
Ciljevi
Dopunska priprema
Greške koje treba izbegavati
DEMONSTRACIJA POSLOVNE TEME U OKVIRU
MODELA 2- FINANSIJE

Samo-ocenjivanje učesnika

Materijal:


Formular za samo-ocenjivanje učesnika
Vreme (5-10 minuta)
ISKUSTVA IZ PRAKSE

Motivacija učesnika



Empatija prema VP
Kreiranje virtuelne teme od strane učesnika
Podsticanje timskog rada
PITANJA I KOMENTARI
KRAJ PREZENTACIJE

similar documents