PowerPoint-presentation

Report
Dec
Jan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Färdigställa avdelningsplaner
Textförfattande och analys och
finansiell redovisning
Mål och utvecklingssamtal
Beslut om budget
Beslut om VP
Underlag finansiell redovisning
T3
Mål och utvecklingssamtal
Nov
Budgetprocessen
VP-processen
ÅR-processen
Tertialuppföljningsprocessen
RALS
Feb
• Stämma av avdelningsplaner
• Textförfattande och analys och
• finansiell redovisning
• Färdigställa ÅR inkl. finansiell redovisning
• Beslut ÅR
Okt
Mar
• Sammanställa myndighetsbudget
• Ta fram avdelningsplaner, resurssatta
mål och aktiviteter
• Textförfattande och analys
• Förbereda planeringsarbetet
• Leverera budgetunderlag till M-dep
• Utvärdera ÅR
Apr
Sep
•
•
•
•
• Översyn av mallar
Ta fram VP-mallar och anvisningar
Ta fram budgetramar
Beslut om VP-direktiv
T2
Aug
Maj
• Ta fram underlag till budgetplanering
• Beslut om ÅR-direktiv
•
•
•
•
Jul
Jun
• Halvårsuppföljning
• Utarbeta ÅR-direktiv
• Halvårsuppföljning
Identifiera fokusområden
Diskutera prioriteringar och riktlinjer
T1
Halvårsuppföljning

similar documents