KO GRIB ZINĀT KAPITĀLISTS

Report
“KO GRIB ZINĀT KAPITĀLISTS”
Viesturs Tamužs
Darba seminārs „IZAUGSMEI: KOPĀ ir ĀTRĀK”
Rīgā 2012. gada 29. februārī
Veiksmes stāsts: Livonia Print
2007
Trond Erik Isaksen
(Norvēģija)
Zane Johansson
(Latvija/Zviedrija)
Ints Kalniņš (Latvija)
Inga Dundure (Latvija)
Janīna Blūma (Latvija)
2012
Uzņēmuma dibināšanas
komanda:
 ilggadēja pieredze un
kompetence Eiropas
poligrāfijas tirgū;
 Skaidra biznesa vīzija un
plāns.
Rādītājs
2011.gads
Apgrozījums
17 664 milj. LVL
Eksports, % no apgrozījuma
99.9%
Neto peļņa
1.022 milj. LVL
Darbinieku skaits
250
Samaksātie nodokļi (VSAOI, IIeN, UIN)
1.32 milj. LVL
Livonia Print – šobrīd vadošā
tipogrāfija Baltijā, kas piedāvā
augstas kvalitātes drukas un
iesiešanas pakalpojumus
Ziemeļeiropas tirgum.
Produkts: grāmatas
Livonia Print attīstības ceļš
2007
sākums
 Tikšanās ar
investoru
marts
 Finansējums:
- Pašu līdzekļi 400 000 LVL
(65%)
- Ieguldījums 210 000 LVL
(35%)
- Galvojums 100 000 LVL
bankas kredītam
jūlijs
 Nepieciešams
papildus
ieguldījums
105 000 LVL
(investora daļa
-->45%)
augusts
 Tiek uzsākta
ražošana
3
Livonia Print attīstības ceļš
2007
sākums
 Apgrozījums sasniedz
300 000 LVL
Netiek izpildīts
paredzētais budžets:
-Tiek kavēti maksājumi;
-Lēna grāmatvedības
sistēma;
 Nepieciešams
papildus ieguldījums!
2008
maijs
 Papildus
aizdevums
385 000 LVL
-Uzkrāto
parādsaistību
segšanai;
- kapacitātes
palielināšanai.
aprīlis
 Pirmais
mēnesis ar
pozitīvu
peļņu
oktobris
 Apgrozījums
sasniedz
630 000 LVL
(par 50%
pārsniedz
paredzēto)
oktobris
 Ievērojams
kritums:
-Netiek veikti
maksājumi;
- Islandes
klientu
maksātnespēja;
- Tiek uzkrāti
parādi.
4
Livonia Print attīstības ceļš
2007
sākums
 Kritums
pasūtījumiem
no vietējā
tirgus
2008
marts
 Pirmie
regulāri pozitīvi
peļņas rādītāji
2009
oktobris
 Jauns
apgrozījuma
rekords 1.1 milj.
LVL
 Jaunu iekārtu
- telpu
aprīkojuma un
iespiedu
mašīnu –
iegāde.
Uzņēmuma
ražošanas
kapacitāte
kopš darbības
sākuma
palielinājusies
4 reizes!
5
Livonia Print attīstības ceļš
2007
2008
2009
2010
2011
oktobris
 Pārliecinoši
pozitīvi peļņas
rādītāji
Jauns apgrozījuma rekords
1.6 milj. LVL
http://www.livoniaprint.lv/equipment/binding/
Jauns apgrozījuma rekords
1.75 milj. LVL,
gada apgrozījumam
sasniedzot 18 milj. LVL
http://www.livoniaprint.lv/equipment/binding/
http://www.livoniaprint.lv/equipment/binding/
6
Ko izvērtē investori, veicot ieguldījumu
Vadības/īpašnieku komanda
Svarīga ir pieredze, motivācija un “ķīmija” ar investoru.
Produkta/pakalpojuma specifika
Unikalitāte/atšķirība un spēja aizsargāt no konkurences, kā arī
“saprotamība” no investora puses.
Tirgus īpašības
Liels tirgus ar augstu izaugsmi un nelielu konkurenci ir vispievilcīgākais.
Stratēģija un darbības plāns
Pārliecina par komandas kompetenci un spēju īstenot/vadīt projektu.
Finansu atdeve
No dividendēm vai uzņēmuma daļu pārdošanas nākotnē.
7
Kā sagatavoties sarunai ar investoru
Tikšanās ar investoru ir kā darba
intervija!
Biznesa plāns var nebūt rakstveida
formā, bet noteikti ir pārdomāts.
Finansu prognozes labāk ir “rupjas”
nekā pārlieku detalizētas.
Nepieciešamo investīciju summai
jābūt fiksētai, par daļu % var runāt.
Par investora daļu % ir vismaz
aptuveni noformulētas vēlmes.
http://www.investorrelations.com/images/workwevedone/meetingintroductions-big.jpg
8
No kā izvairīties sarunās ar investoriem
Nespēju 2-3 teikumos vienkāršā
valodā izstāstīt par uzņēmumu vai
projektu.
 Frāzēm: “nav konkurentu”, “nav
risku” u.tml.
!
Bailēm par investora iesaisti
uzņēmumā pēc iegādes.
Izšķērdības.
“Hokeja nūjas” finansu prognozēm.
http://www.investorrelations.com/images/workwevedone/meetingintroductions-big.jpg
9
Turpmākā darbība
RAŽOTNES VIZĪTE 12. MARTĀ
Livonia Print plkst. 12:00
Ventspils iela 20, Rīga
www.livoniaprint.lv
Pet Baltija plkst. 15:00
Aviācijas iela 18, Jelgava
www.petbaltija.lv
10

similar documents