File - Handelseconomie 3 Ha, 3 KT

Report
DE BEDRIJFSKOLOM
TIJDSCHRIFT
Hoe komt een tijdschrift tot stand?
 Welke stappen doorgaat het product om tot het
eindproduct te komen?

HOE MAAKT MEN EEN TIJDSCHRIFT?
De grondstof van papier is hout.
Er moet dus eerst aan bosontginning gedaan
worden.
De omgehakte boomstammen krijgen hun
definitieve bestemming in het
houtverwerkingsbedrijf.
Een deel gaat naar de papierfabriek. Hier wordt
papierdeeg gemaakt dat uiteindelijk papier
oplevert.
Letters komen op het papier terecht in de
drukkerij.
De drukker levert de nummers aan de uitgever.
De uitgever zorgt dat in zoveel mogelijk
dagbladwinkels de consument zijn lectuur kan
kopen.
BEGRIP



Als je alle bedrijven die hebben meegewerkt
in de juiste volgorde in een schema zet, krijg
je een bedrijfskolom.
Een bedrijfskolom is een schematische
voorstelling van de opeenvolgende bedrijven
die een product vervaardigen en het bij de
consument brengen. Alleen die bedrijven die
iets toevoegen aan het product, komen voor
in de bedrijfskolom.
Bosontginning
Houtverwerkingsbedrijf
Papierfabriek
Drukkerij
Uitgever
Consument??
Dagbladhandel
KENMERKEN VAN DE BEDRIJFSKOLOM

De lengte hangt af van product tot product

Door elke activiteit van een bedrijf in een bedrijfskolom,
stijgt het product in waarde.

Elk bedrijf dat iets bijdraagt aan het product, rekent
hiervoor geld aan, dit noemen we de toegevoegde
waarde.

Hoe langer de bedrijfskolom, hoe duurder het product.
Veehouder
Katoenplantage
Vleesverwerkingsbedrijf
Kantoenverwerkingsbedrijf
Jeansfabriek
Groothandel
Groothandel
Kleinhandel
Boetiek
TOEGEVOEGDE WAARDE?
HOE MAAKT MEN EEN TIJDSCHRIFT? - PRIJZEN
De grondstof van papier is hout.
Er moet dus eerst aan bosontginning gedaan worden.
AP = 0 euro
VP = 0,20 euro
De omgehakte boomstammen krijgen hun definitieve
bestemming in het houtverwerkingsbedrijf.
AP = 0,20 euro
VP = 0,45 euro
Een deel gaat naar de papierfabriek. Hier wordt
papierdeeg gemaakt dat uiteindelijk papier oplevert.
AP = 0,45 euro
VP = 0,75 euro
Letters komen op het papier terecht in de drukkerij.
AP = 0,75 euro
VP = 1,10 euro
De drukker levert de nummers aan de uitgever.
AP = 1,10 euro
VP = 1,50 euro
De uitgever zorgt dat in zoveel mogelijk
dagbladwinkels de consument zijn lectuur kan kopen.
AP = 1,50 euro
VP = 2,10 euro
VOORBEELD TIJDSCHRIFT
AP
VP
Toegevoegde waarde
Bosontginning
€ 0,00
€ 0,20
€ 0,20
Arbeid (kappen)
Houtverwerking
€ 0,20
€ 0,45
€ 0,25
Machine
Papierfabriek
€ 0,45
€ 0,75
€ 0,30
Water, energie
Drukkerij
€ 0,75
€ 1,10
€ 0,35
Drukpers, inkt
Uitgever
€ 1,10
€ 1,50
€ 0,40
Kosten verdeling
Dagbladhandel
€ 1,50
€ 2,10
€ 0,60
Loon verkoper
€ 2,10
Voorbeeld
BEGRIP TOEGEVOEGDE WAARDE
De toegevoegde waarde van elke stap in de
bedrijfskolom is het verschil tussen de verkoopprijs en
de aankoopprijs. Daarin zitten o.a. lonen, kosten voor
grondstoffen, rentes, de winst, …
 Het totaal van de toegevoegde waarde (van alle schakels
van de bedrijfskolom) is de prijs die de consument
betaalt.

OPDRACHT

Vul je cursus in van pagina 24 tot 27

In de les maken we oefeningen

similar documents