Vykukne slnie*ko

Report
SLNIEČKO NÁS ZOBÚDZA
SLOVÁ : MÁRIA HAŠTOVÁ
HUDBA : JANKO MATUŠKA
-VYKUKNE SLNIEČKO ZARÁNKY, ZARÁNKY,
|:ZOBUDÍ NA POLI
ŠKOVRÁNKY, ŠKOVRÁNKY :|
- VYŽENIE HUSIČKY DO POĽA, DO POĽA,
|:AJ VČIELKY BZUČALKY ZAVOLÁ,
ZAVOLÁ :|
- POBOZKÁ KVETINKY NA OČKÁ, NA OČKÁ,
|: NA SPÁČOV SLNIEČKO NEPOČKÁ,
NEPOČKÁ :|
Spracovala :
JANKA 126
Zdroje : Piesne, hry a riekanky, str. 14
M. Podhradská, R. Čanaky –
CD Deťom 2

similar documents