VP produktion 20141029

Report
Blueprint virtuell patient (VP)
VP planering
 Ramscenario
 Lärandemål
 Fallets längd
VP struktur
 Anamnes
 Status
 Differentialdiagnostiskt resonemang
 Avslutande diskussion
VP omfattar
 Konsultationsfärdighet
 Undersökningsteknik/status
 Medicinsk fakta
VP produktion





Lärarkommentarer
Film/Video
Fördjupningsmaterial
Bild
Ev MCQ/Quiz
Frågor
Vid frågor kontakta:
 Alejandra Ruz Torres på
[email protected], 08-524 887 75
 Charlotte Leanderson på
[email protected], 073-9625708

similar documents