AVIO-DIZEL I UTICAJ NA OKOLINU Studenti

Report
AVIO-DIZEL
I UTICAJ NA OKOLINU
Studenti:
Bajramović Damir
Šehapović Jasmin
Avio dizel je kristalno čist euro dizel tretiran avio
filterima.
Američka kompanija VELCON, koja ima
dugogodišnje iskustvo u avio-industriji za
tretiranje mlaznog goriva za avione, prenijeto je
kroz jedinstven proizvod – aviofilter za tretiranje
dizel goriva i prečišćavanje od mikročestica i
ostataka vlage i na EKO benziske stanice.
Drumski saobraćaj doprinosi mnogim
problemima u životnoj sredini. Prouzrokuje:
- buku
- zagađenje vazduha,
- zagađenje zemljišta i vode,
- biološke i društvene uticaje, kao i uticaje
zbog upotrebe zemljišta, koji mogu djelovati
lokalno na elemente životne sredine (na
primjer na zdravlje stanovništva zbog smoga).
U regionalnom pogledu, emisije izduvnih gasova
utiču na kiselost, stvarajući tzv. kisele kiše koje
imaju jako negativan uticaj na vegetaciju biljaka.
Što se tiče globalnog uticaja, emisija štetnih
gasova utiče na zagrijavanje atmosfere, a samim
tim i na promjenu klime i klimatskih uslova što se
odražava na ljudski organizam.
Emisija iz vozila se sastoji od nekoliko stotina
jedinjenja. Značajne materije-zagađivači
uključuju materije u obliku tečnih ili čvrstih
čestica:
-ugljen monoksid,
-ugljen dioksid,
-azotni i sumporni oksidi i ugljovodonici,
koji se zajedno nazivaju isparljiva organska
jedinjenja. Emisije iz vozila takođe uključuju
trajna jedinjenja, koja mogu ostati u životnoj
sredini mnogo godina, kao što su teški metali
(olovo, kadmijum poliaromatični ugljovodinici i
organohlor).
Materije u obliku malih čvrstih ili tečnih čestica,
naročito onih malog prečnika, povezane su sa
bolestima pluća.
- dizel motori su najveći izvor ugljen monoksida,
- ugljen dioksid je gas koji zagrijeva atmosferu,
- azotni oksidi su povezani sa respiratornim
problemima i doprinose indirektno globalnom
zagrijavanju,
- sumporna i azotna jedinjenja doprinose
stvaranju kiselih kiša i isušivanju zemljišta.
Zbog svega navedenog teži se da se
proizvede idealni eko automobil, koji će svesti
emisiju štetnih plinova na minimum ili čak da
je u opšte neće ni biti.
Istraživanja pokazuju da 50 % aerozagađenja
u gradovima potiče od saobraćaja.
Zbog toga su kvalitet i čistoća goriva ključni
faktori koji garantuju performanse motora i
čuvaju prirodnu sredinu.
Kroz dvije faze čišćenja, aviofilter mehanički
odstranjuje i najmanje mikročestice iz goriva
(mehaničke čestice do 5 mikrona i čestice
vlage do 25 mikrona) što daje niz prednosti
koje direktno utiču na bolje performanse
motora kroz:
-bolje sagorijevanje
-veći stepen iskorištenja
-veću snagu
-nižu potrošnju
-manju emisiju gasova
-produženo trajanje motora
Značajnu ulogu i zaštiti životne sredine imaju i
katalizatori.Katalizatori su neizbježan dio
ispušnog sustava svakog novog vozila u
posljednjih desetak godina.
Motorna vozila uzrokuju onečišćenje zraka
ostacima štetnih plinova u sastavu ispušnih
plinova. Štetni plinovi najčešće nastaju kao
posljedica nepotpunog izgaranja.
Osim vode (H20) i ugljičnog dikosida (CO2) u
ispušnim plinovima nalaze se i sljedeći plinovi:
CO – otrovni plin bez boje i mirisa
HC – neizgoreni ugljikovodici što pridonose
stvaranju smoga
NOx – dušikovi oksidi aktivni pri nastajanju
kiselih kiša
Katalizatori uklanjaju prisutnost nabrojenih
spojeva u ispušnim plinovima pretvarajući ih u
relativno bezopasne plinove poput vode i
ugljičnog dioksida.
Upotreba katalizatora je najefektivnija metoda
uklanjanja štetnih plinova, a njihova efektivnost
iznosi oko 90%.
Preko biljaka koje apsorbuju olovo iz
zemljišta, ono ulazi u lanac ishrane i trajno se
deponuje u ljudskom organizmu.
Zato je neposredna i mjerljiva ekološka
posljedica i uticaj na životnu sredinu
(tokom sagorjevanja motornih benzina
pored ostalih štetnih emisija) emisija olova
i njegovo deponovanje u zemljištu pored
puta i u biljkama koje se gaje pored puta.
ZAKLJUČAK
Iz već gore navedenog shvatamo opasnost
izduvnih plinova na našu okolinu, a samim
tim I na naš organizam. Zbog toga se teži da
se emisija štetnih plinova svede na
minimum, a radi se i na tome da se
proizvede savršeni eko automobil, koji neće
imati nikakav štetan uticaj na okolinu i naše
zdravlje. Jedan od primjera jeste već opisani
avio dizel, čime je napravljen značajan
napredak u pogledu pitanja o ekologiji.

similar documents