ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN

Report
ENGLISH TENSES
SIMPLE PAST TENSE
GEÇMİŞ ZAMAN
ENGLISH TENSES
SIMPLE PAST TENSE
GEÇMİŞ ZAMAN
• 1. Devam etmeyen, kesin olarak bitmiş bir eylemi anlatmak için kullanılır.
(Simple past , geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş bir durum veya
aktiviteyi işaret eder.)
Zeynep saw them yesterday. (Zeynep dün onları gördü.)
• 2. Sık sık yapılan, alışkanlık ya da yaşam biçimi olan eylemleri anlatırken kullanılır.
We went to cinema last year every week. (Biz geçen yıl her hafta sinemaya gittik.)
• 3. Eğer Simple past tense ile kurulmuş bir cümle (When) kalıbını içeriyorsa : when ile
başlayan cümle diğerinden önce olmuştur.
Aşağıdaki ilk örnekte önce yağmur başladı sonra ağacın altında durdum ifadesi anlaşılmalıdır.
 I stood under a tree when it began to rain
 When she heard a strange noise she got up to investigate
Garip sesler duyunca araştırmaya kalktı
 When I dropped my cup, the coffee spilled on my lap
Fincanımı düşürdüğümde kahve kucağıma döküldü.
SIMPLE PAST TENSE
ENGLISH TENSES
GEÇMİŞ ZAMAN
4. Eğer geçmiş zaman (past tense) ile kullanılan bir cümlenin fiili yoksa geçmiş zamanı
belirtmek için: was , were kullanılması zorunludur.
I
You
we
they
he
she
it
•
•
•
•
•
•
•
Positive
was
were
were
were
was
was
was
I
You
we
they
he
she
it
Negative
was not
were not
were not
were not
was not
was not
was not
Question
Was
Were
Were
Were
Was
Was
Was
Last year Rachel was 22 , so she is 23 now
When I was a child , I was afraid of dogs
We were hungry after the journey but we weren't tired
The hotel was comfortable but it wasn't expensive
Was the weather good when you were on holiday
Those shoes are nice . Were they expensive ?
Why were you late this morning ?
I
You
we
they
he
she
it
ENGLISH TENSES
SIMPLE PAST TENSE
GEÇMİŞ ZAMAN
Geçmiş zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :
Two minutes ago
iki dakika önce
An hour ago
bir saat önce
Three days ago
üç gün önce
Five months ago
beş ay önce
A year ago
bir yıl önce
last night
dün gece
last week
geçen hafta
last month
geçen ay
last year
geçen yıl
last summer/winter geçen yaz/kış vb.
yesterday
Dün
yesterday morning
dün sabah/öğleden
/aftennoon /evening sonra/akşam.
once
once upon a time
then
the day before
the week
before
the month before
the year before
bir zamanlar, bir
keresinde
bir zamanlar
o zaman, o zamanlar
önceki gün
önceki hafta
önceki ay
önceki yıl
ENGLISH TENSES
SIMPLE PAST TENSE
GEÇMİŞ ZAMAN
AFFIRMATIVE (OLUMLU CÜMLE)
Nesneler, yer, zaman zarfları v.b.
Cümleyi tamamlayan sözcükler
S + V2 + ETC
I watched TV. yesterday
You, We, They watched TV. yesterday
He, She, It watched TV. yesterday
ENGLISH TENSES
SIMPLE PAST TENSE
GEÇMİŞ ZAMAN
ENGLISH TENSES
SIMPLE PAST TENSE
GEÇMİŞ ZAMAN
NEGATIVE (OLUMSUZ CÜMLE)
S + didn’t + V1
I didn’t watch TV. yesterday
You, We, They didn’t watch TV. yesterday
He, She, It didn’t watch TV. yesterday
+ ETC
ENGLISH TENSES
SIMPLE PAST TENSE
GEÇMİŞ ZAMAN
QUESTION (SORU CÜMLESİ)
Did + S + V1 + ETC ?
Did I watch TV. yesterday ?
Did You, We, They watch TV. yesterday ?
Did He, She, It watch TV. yesterday ?
ENGLISH TENSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SIMPLE PAST TENSE
GEÇMİŞ ZAMAN
frequently
drove his father's truck to work last summer.
1) Jared (frequently, drive) _______
_______
2) Mr. and Mrs. Porter (usually, stay) _______
usually _______
stayed at Bodrum for the season.
already played
3) Susan (already, play) _______
_______ the flute well before she began to play the piccolo.
4) The sun (slowly, drop) _______
_______ below the horizon.
slowly dropped
kindly spoke
5) The principal (kindly, speak) _______
_______ to the crying child.
normally_______
waited for the bus on the corner of Walnut and
6) The children (normally, wait)_______
Elm Streets.
still looked
7) The old house (still, look) _______
_______ just as it had when he last visited.
quickly _______
drew a cartoon as the crowd watched.
8) The artist (quickly, draw) _______
patiently_______
waited for the nurse to call her into the examining
9) Mrs. Campos (patiently, wait) _______
room.
happily cheered
10) The passengers (happily, cheer) _______
_______ as their hot air balloon lifted from the
ground.
New Words : piccolo = küçük flüt horizon= ufuk çizgisi
principal=okul müdürü,
crowd=kalabalık Patiently= sabırla
cheer=alkışlamak
ENGLISH TENSES
SIMPLE PAST TENSE
GEÇMİŞ ZAMAN
Thank you for smoking !

similar documents