Inf-1_12_Iniciala

Report
Inf-1 Počítačová grafika DUM č. 12
Kvarta osmiletého gymnázia
Gymnázium Sušice
Mgr. Bohumila Skrbková
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu
Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II
Počáteční písmeno v textu
z latinského initium „začátek“
První písmeno slova je
výrazně odlišeno od
ostatního textu velikostí,
barvou nebo tvarem.
Obvykle bývá na začátku
stránky, kapitoly nebo
odstavce.
(Může označovat i první
písmeno jména - monogram)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_r%C4%8Den%C3%AD_R#mediaviewer/Sou
bor:Moralia_in_Job_MS_dragonslayer.jpg
Zvýšené iniciály
Nejjednodušší typ iniciál.
Text zarovnáme k
pomocné mřížce
a velikost počátečního
písmene nastavíme
na větší velikost.
Písmena jako T, W, V, Y je
nutné posunout doleva.
http://www.scribus.cz/wp-content/uploads/2010/03/Initials1.png
Zapuštěné iniciály
Nejběžnější typ iniciál.
Správného zarovnání
dosáhneme ručním zarovnáním.
Vytvoříme si nový textový rámec,
napíšeme zamýšlené písmeno,
převedeme na obrysy.
Písmeno by mělo být opticky
zarovnané.
http://www.scribus.cz/wpcontent/uploads/2010/03/Initials2.png
Vzácněji se setkáme
s iniciálami, které se
nacházejí mimo vlastní text.
Písmeno jako v předchozím
případě přeměníme na
obrys a ručně zarovnáme
(změníme barvu…).
http://www.scribus.cz/wp-content/uploads/2010/03/Initials3.png
Vítězslav Nezval
(*26. 5. 1900, Biskoupky +6. 4. 1958,
Praha)
byl český básník, spisovatel
a překladatel, spoluzakladatel
poetismu, vůdčí osobnost českého
surrealismu.
Pantomima – poetistická sbírka
Abeceda
Podivuhodný kouzelník
Papoušek na motocyklu
http://vimeo.com/5435609
https://www.youtube.com/watch?v=IAj0Ui6Ta-U
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslav_Nezval#mediaviewer/So
ubor:V%C3%ADt%C4%9Bzslav_Nezval_-_podpis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Vitezslav_Nezval_
bust_by_Otakar_Svec_782.jpg
Abeceda – V. Nezval
A
- nazváno buď
prostou chatrčí
Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu!
Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky
vystrčí
a člověk neví kam by složil hlavu
oranžový plod lampion mléčné záře
jímž matka po prvé opojí v kolébce syna
B - druhé písmenko dětského slabikáře
a obrázek prsu milenčina
C - září jako měsíc nad vodou
Ubývej zhasni měsíci veliký!
Romance gondolierů na vždy mrtvy jsou
tož vzhůru kapitáne do Ameriky .
http://weheartit.com/entry/24116523
(1900 Praha – 1951 tamtéž)
-český kritik a teoretik umění,
-výtvarný umělec, publicista,
-podílel se na založení poetismu,
-zasáhl do filmu, fotografie
-i typografie .
V proslulém samostatném
vydání Abecedy Vítězslava
Nezvala (1926) typograficky
zhodnotil taneční pojetí
jednotlivých písmen v provedení
Milči Mayerové.
http://weheartit.com/entry/24116534
Inspirováni abecedou
V. Nezvala sestavte
krátký text - a výtvarně
pojednejte iniciálu.
R
- Chrčíme a vrčíme,
ale stále nevíme,
jak ho nejlíp vyslovit
když má hezky, něžně znít…
N
– jako Ne
„En“ jako nesmíš, nedovolíš,
nedovolím, neexistuje, nejde,
nebude, nemáme, ach,
Proč je všechno tak omezené
Q
– Nikdo ho moc nepíše
Tohle divné písmeno
Představuje tajemno,
Je to celý na …..
(Práce studentů)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb
/Francesco_Torniello_da_Novara_Letter_N_1517.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesc
o_Torniello_da_Novara_Letter_R_1517.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Q#mediaview
er/File:Francesco_Torniello_da_Novara_Letter_Q_1517.png
Iniciála
Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II
Autor: Mgr. Bohumila Skrbková, Gymnázium Sušice
Předmět: Informatika, Počítačová grafika
Datum vytvoření: leden 2014
Třída: kvartaa osmiletého gymnázia
Označení: VY_32_INOVACE_Inf-1_12
Anotace a metodické poznámky:
Materiál - Grafika 12 - Iniciála - Prostřednictvím tohoto materiálu se studenti seznámí
s historií a funkcí iniciály, a připomenou si pravidla umístění iniciál do textu. Díky Abecedě
V. Nezvala a Taigeho zpracování knihy ocení i funkci iniciály v moderní typografii.
Úkol - inspirováni V. Nezvalem a jeho Abecedou pokusí se studenti vytvořit krátký text a
výtvarně pojednají iniciálu.
Použité materiály:
PROKOP, Vladimír, Kapitoly z dějin výtvarného umění, O.K.-Soft, 2011, Sokolov
Přímo u použitých obrázků je uveden zdroj, ostatní obrázky jsou dílem autora.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents