Česká vážná hudba 20. století

Report
Charakteristika doby
 Naše země byly součástí Rakousko – Uherska.
 Naše kultura se rozvíjela v těsných kontaktech s
evropským děním.
 Hudba Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka byla
velmi uznávaná.
 1904 zemřel Antonín Dvořák.
Změny v českém hudebním světě
 1946 – 1. ročník festivalu Pražské jaro.
 Od roku 1946 lze studovat hudební disciplíny:
AMU – Akademie múzických umění v Praze
JAMU – Janáčkova akademie múzických umění
 Na konci 60. let odešlo hodně umělců do emigrace a
vývoj se u nás zastavil. K oživení hudebního dění došlo
po roce 1989, kdy se emigranti začali vracet.
Poslech
Petr Eben: Jeremias
 Premiéra – 1977 v Katedrále sv. Víta v Praze.
Leoš Janáček
 Opera: Její pastorkyňa
 Orchestrální dílo: Symfonieta
 Cyklus klavírních skladeb:
Po zarostlém chodníčku
Bohuslav Martinů
 Zpívaný balet: Špalíček
 Komorní kantáta:
Otvírání studánek
Josef Suk
 Scénická hudba: Radúz a Mahulena
 Symfonie: Asrael
Vítězslav Novák
 Orchestrální skladby:
Slovácká suita
Jihočeská suita
 Symfonická báseň:
Toman a lesní panna
 Opera:
Zvíkovský rarášek
Alois Hába
 Používal ve svých skladbách i čtvrttóny a šestitóny.
 Bylo nutné vytvořit speciální hudební nástroje.
 Opera: Matka
 Symfonická fantazie:
Cesta života
Poslech
 Alois Hába: Novákovo kvarteto
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Janacek.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Martinu_1943.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Josef_Suk%281%29.jpg
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.radio.cz/pictures/muzikanti/novak_vitezslav1.jpg&imgrefurl=http://old.radio
.cz/cz/html/rok_hudby.html&h=400&w=302&sz=23&tbnid=J1rgigKoNGOCM:&tbnh=95&tbnw=72&prev=/search%3Fq%3Dv%25C3%25ADt%25C4%259Bzslav%2Bnov%25C3%25A1k%26tbm%3
Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=v%C3%ADt%C4%9Bzslav+nov%C3%A1k&docid=yjdlm21UAkLBuM&hl=cs&sa=X&ei=6bUKTOXCtGc-wa52JWtAQ&sqi=2&ved=0CEgQ9QEwBQ&dur=2169
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/H%C3%A1ba.JPG

similar documents