Abdulla Qahhor

Report
7-sinf adabiyot
Mavzu: Abdulla Qahhor “O’g’ri’’
hikoyasi
Oilaviy baxtda hikmat ko’p.
Baxtiyor oila eng birinchi va eng
kuchli tarbiya o’chog’I, demak,
yoshlarimizning tolei, ertangi
saodatli kishilar jamiyatimizning
poydevoridir.
Abdulla Qahhor
Dars rejasi:
1.
O’tilgan mavzuni mustahkamlash:
 “Ortiqchasini toping” usuli
 “Ikki xil talab” usuli
 Adib hayotiga oid rasmlar izohi
2. Yangi mavzu bayoni:
 “Uch bo’lakli matn” usuli
3. Yangi mavzuni mustahkamlash:




“Falsafa” usuli
“Kim gapirdi?” usuli
“Teskari test” usuli
Adibning badiiy mahorati
4. Uyga vazifa
“Ortiqchasini toping”
Andijon “Ko’ngil”
Temirchi
“Dahshat”
“Binafsha”
1894
“Yorqinoy”
“Sarob”
Ko’chim
“Sinchalak”
1968-yil
she’r
Samarqand
ballada
adib
“Kecha va kunduz”
“Buzilgan o’lkaga”
“Mehrobdan chayon”
1903-yil
“Ayajonlarim”
Buvayda
Oysha aya
“Shohi so’zana” 1925-yil
hikoyanavis
Oqqo’rg’on
savdogar
Yaypan
25-may
13-iyul
Farg’ona
Abduqahhor
5 ta til bilimdoni
qasida
Adib hayoti haqidagi rasmlar izohi
Adib ijodidan lavhalar
“Falsafa” usuli
Sabab
Chora
Natija
O’g’ri
“Kim gapirdi?” usuli
Adibning badiiy mahorati









So’z ustasi
Soddalik va tushunarlilik
Epigraf qo’llash san’ati
Xalq og’zaki ijodi namunalaridan o’rinli foydalanish
Ixchamlik va aniqlik
Hayotiy voqelik
Dolzarb muammolar
O’tkir fikrlar
Serqirra g’oyalar
“Teskari test” usuli
1. ----------------------------------------?
A. Maxtumquli
B. A.Qodiriy
C. Cho’lpon
D. A.Qahhor
3. ----------------------------------------?
A. “Qo’shchinor chiroqlari’’
B. “O’tmishdan ertaklar”
C. “Og’riq tishlar”
D. “Xalq”
2. ----------------------------------------?
A. Toshkent
B. Samarqand
C. Qo’qon
D. Jizzah
4. ----------------------------------------?
A. latifa
B. roman
C. qissa
D. hikoya
Uyga vazifa:
 Abdulla Qahhor hayoti
va ijodini mustahkamlash
 Asar asosida rasmlar
chizish
 Asar qahramonlaridan
biriga maktub yozish
Test sinovi
1.
Amin Qobil boboga
“Yo’qolmasdan ilgari
bormidi?”, “Yaxshi ho’kiz
birov yetaklasa keta
beradimi?” kabi savollarni
nima uchun beradi?
A.
B.
C.
D.
Haqiqatni oydinlashtirish
uchun
Cholning rost
gapirayotganini aniqlash
uchun
Qobil boboning ustidan
kulish uchun
Pristavga xabar yetkazish
uchun
2.
Ellikboshining og’ilga kirib qilgan
harakatlaridan maqsad nima edi?
A. Tasalli berish
B. Yordam ko’rsatish
C. O’g’rini aniqlash
D. Ta’magirlik
3.
“O’g’ri” hikoyasiga mansub
bo’lmagan qahramonni
belgilang.
A.
B.
C.
D.
Mingboshi
Egamberdi
Qozi
pristav

similar documents