DUM č. VY_32_INOVACE_514 - Masarykova obchodní akademie

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Počítačové systémy
Tematický okruh
Počítačové systémy
Téma
Topologie sítí
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_514
Jméno autora
Mgr. Jan Krejčí
Datum vytvoření
21.4.2014
Anotace
Seznámení se základním zapojením prvků v počítačové sítí. Vysvětlení
jednotlivých způsobů zapojení. Základní informace o zapojení bus, ring,
hvězda a strom.
Topologie sítí
Topologie sítí
Topologie sítě
► určuje tvar či strukturu dané sítě
Klasifikace síťových topologií
► fyzická topologie – popisuje reálnou konstrukci sítě,
fyzické rozmístění prvků a kabeláže
► logická topologie – jakým způsoben jsou data
přenášena
Fyzická a logická topologie nemusí v dané síti
korespondovat.
Topologie sítí
Sběrnicová topologie (bus)
► spojení zprostředkovává jedno přenosové médium
(sběrnice)
► ke sběrnici jsou připojeny všechny uzly sítě
► jednoduché zapojení, nevyžaduje mnoho kabeláže
► nízké pořizovací náklady
► protože je využíváno jedno přenosové médium,
mohou nastat kolize při vysílání
► musejí obsahovat systém pro řešení kolizí (např.
CSMA – s náhodným přístupem)
Topologie sítí
Sběrnicová topologie (bus)
► přerušení sdíleného média vede k výpadku celé sítě
► vhodná pro menší sítě
► výkon klesá s větším počtem stanic (více kolizí)
[1]
Topologie sítí
Hvězdicová topologie (star)
► zapojení uzlů do tvaru připomínající hvězdu
► nejpoužívanější způsob zapojení
► každý počítač je připojen k centrálnímu prvku
samostatně (hub, switch)
► mezi dvěma prvky existuje pouze jedna cesta
► pokud selže jeden prvek, ostatní mohou dále
fungovat
► lepší výkon než sběrnicová topologie (nedochází
ke kolizím)
Topologie sítí
Hvězdicová topologie (star)
► snadno se rozšiřuje, snadno se hledají závady
► u větších sítí je zapotřebí většího počtu kabelů
► je potřebný centrální prvek (vyšší náklady)
► v případě výpadku
centrálního prvku
nefunguje celá síť
[2]
Topologie sítí
Kruhová topologie (ring)
► jeden uzel je připojen k dalším dvěma uzlům tak, že
vzniká kruh
► komunikace většinou na způsobu token – stanice si
předávají právo k vysílání, přičemž ostatní
naslouchají
► Token ring – síť zapojená fyzicky jako kruh, logicky
funguje jako hvězda
► jednoduchý přenos dat
► nevznikají kolize, malé zpoždění
► nižší množství kabelů než u hvězdy
Topologie sítí
Kruhová topologie (ring)
► při komunikaci musí data projít všemi uzly
► přerušení kruhu vede většinou k výpadku sítě
► při přidávání uzlu je
nutné přerušit kruh
[3]
Topologie sítí
Stromová topologie (tree)
► propojení uzlů tak, že tvarem připomínají strom
► spojení aktivních síťových prvků z hvězdicové
topologie
► využívá se v rozsáhlých počítačových sítích
► jednotlivé hvězdy (spojené) představují např.
oddělení, patra nebo budovy
► pokud selže jeden aktivní prvek, zbytek sítě funguje
normálně
► menší množství kabelů než u klasické hvězdy
Topologie sítí
Stromová topologie (tree)
► zvýšení bezpečnosti (jednotlivé hvězdy mohou být
odděleny bezpečnostními prvky)
[4]
Topologie sítí
Použité obrázky
[1] Dostupný pod Public domain, Autor: Foobaz, online, cit. 21.4.2014
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/NetworkTopology-Bus.png
[2] Dostupný pod Public domain, Autor: WDGraham, online, cit. 21.4.2014
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/StarNetwork.svg
[3] Dostupný pod Public domain, Autor: WDGraham, online, cit. 21.4.2014
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/RingNetwork.svg
[4] Dostupný pod Public domain, Autor: Foobaz, online, cit. 21.4.2014
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/NetworkTopology-Tree.png
Topologie sítí
Použité zdroje
1)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Topologie_s%C3%ADt%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Local_Ar
ea_Network
2)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kruhov%C3%A1_topologie
3)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdicov%C3%A1_topologie
4)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stromov%C3%A1_topologie
5)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnicov%C3%A1_topologie

similar documents