Dr. Jasmina Knežević

Report
Medicina i IT
Jasmina Knežević
Bel Medic
Sinergija
Hyat, 17. 11. 2010.
•
•
•
•
Privatan sektor se razvija od 1989 godine
U Srbiji ima 30.000 lekara - u privatnom 2.500
1995 godine Bel Medic
2000 softverska kuća BIS instalira SW na
profesionalnoj bazi
• Preko 100.000 pacijenata
• Preko 100 stalno zaposlenih i preko 150
konsultanata
•
•
•
•
•
SW je rastao i razvijao se sa nama
60 kompjutera
tri lokacije - umrežene
sve aktivnosti - u real time
značajno unapredile medicinsko poslovanje i
zadovoljnost pacijenata
• iskustvo malog sistema odličan model za velike
Danas se koristimo sledeće programske celine:
*Celina medicinski SW
*Celina Poslovni SW (knjigovodstvo, robnomaterijalno, blagajna...)
Medicinski softer
• Zakazivanje - napredni modul
• nadzor i zakazivanje pregleda za sve lokacije sa
jednog mesta
• veza sa rasporedom slobodnih ordinacija
• veza sa rasporedom i slobodnim terminima
doktora
• svi medicinski izveštaji, kartoni, istorije bolesti,
labaratorija, sve imidžing tehnologije koje su
digitalizovane
Medicinski softer
•
•
•
•
•
•
•
Praćenje završenih i ne završenih zadataka
Ostavljanje poruka-napomena
Dekurzusi – svaka komunikacija sa pacijentom
statistika
praćenje naplate
generisanje pojedinačnih faktura
generisanje zbirnih faktura (kompanijski
klijenti, osiguranja)
Lager
• praćenje stanja lekova – lager
• svaki lek, konac, gips... koji se utroše, skida se
automatski sa lagera
• signaliziraja minimalnu količinu
• lako izračunati troškove svake usluge pa čak i
velikih operacija
Labaratorijski rezultati
• Elektronska razmena podataka sa
labaratorijom
• direktno učitavanje rezultata iz njihovog
aparata
• nema prekucavanja i greške zbog ljudskog
faktora
Poslovni SW
• Interaktivni sistem komunikacije između svih
zaposlenih
• Interaktivni sistem komunikacije direktora ili
menadzmenta sa pojedincima ili grupama ili
svim zaposlenima
• Vodjenje evidencije o svakoj komunikaciji sa
korporativnim klijentom
Benefiti za pacijenta
• Nema papira – ne mora da čuva kod kuće
• Nema ogromnih rendgenskih i skenerskih snimaka
- dobija samo CD
• manja mogućnost za medicinsku grešku – lekari vide
elektronski karton pacijenta i kompletnu istoriju
bolesti
• veća sigurnost podataka – registruje se svaki pristup
podacima
Benefit za zaposlene
• lakše, brže, lepše
• Lako se pišu radovi
• Lako se sprovode istraživanja
Benefit za menadžment
• sistem rukovođenja olakšan – protok informacija
• kontrola rada (na svakom koraku indentifikacija
preko šifre)
• lako voditi i veliku ustanovu
• ako se desi neki problem - lako se sve
rekonstruiše: ko je vadio krv, ko je pregledao, ko
je javljao rezultat, ko je naplatio...
• kontrola potrošnje sanitetskog materijala i lekova
• statistika – medicinska i finansijska
Moguće u Evropi – moguće i u Srbiji
• i na domaćem trzistu, kao proizvod domaće
pameti – Telegroup
• ali, SW i hardver ne mogu da se sertifikuju
• ne zna se ko je nadležan
• ne zna se da li je to medicinski ili
telekomunikacioni uredjaj
• ne zna se ko je zadužen: ministarstvo zdravlja
ili ministarstvo telekomunikacija
Mobilna aplikacija praćenja EKG-a pacijenta na mobilnom
telefonu lekara
Merenja i posmatranje stanja pacijenta u realnom vremenu i
uvid u lokaciju na kojoj se pacijent nalazi
Problemi
1. edukacija zaposlenih : ranije je bio prisutan strah od kompjutera,ali
sada ipak ne
2. nejasna pravna regulativa u zdravstvu - svako kaže drugačije
- mnogi rukovodioci iz straha traže da se radi duplo
- piše se rukom i kucaja u kompjuter
- zaposleni ne vide benefit, samo muku, rade duplo
3. podaci na čipu - nisu još jedinstveni čitači u Evropi
- u Istambulu pacijent pristupa svom kartonu preko interneta
4. još uvek ne možemo da integrišemo sliku sa ultrazvuka i EKG aparata
u program, jer je proizvođač stavio blokadu
Zaključak
Zadatak države
• Zaštita podataka preko weba
• Da ono što je registrovano u Evropi da bude registrovano i kod nas
• Da promoviše inovacije
• Da obezbedi fleksibilnu, jasno definisanu i efikasnu pravnu regulativu, koja
će da bude podrška razvoja
Zadatak lekara i progameri
• Da napravimo međunarodni proboj i da uhvatimo korak sa svetom
[email protected]

similar documents