Z evropskimi sredstvi do boljšega nadzora zunanje meje

Report
Z EVROPSKIMI SREDSTVI
DO BOLJŠEGA NADZORA
ZUNANJE MEJE
Goran Borovnik
Sektor mejne policije
UUP GPU
Meje Republike Slovenije
A – 330 km
H – 102 km
Celotna meja: 1,382 km
Notranja meja: 664 km
Zunanja meja: 670 km
Morska obala: 46,6 km
I – 232 km
Število MP: 58
HR – 670 km
53 MP
2 MP
3 MP
Delo policije na državni meji
AKTIVNOSTI NA ZUNANJI MEJI
• Mejna kontrola:
–
–
–
–
Enotni standard za vse države članice
Sistematično žigosanje
Profesionalno in strokovno osebje
Oprema za mejno kontrolo
• Varovanje državne meje:
–
–
–
–
–
–
–
Ob mejni črti, na območju ob državni meji in v notranjosti
Temelji na oceni tveganja
Razdelitev državne meje na sektorje, sekcije in okoliše
Policijska taktika – nepredvidljivost, prilagodljivost
Sodelovanje z lokalnim prebivalstvom
Profesionalno in strokovno osebje
Oprema za varovanje državne mej
Delo policije na državni meji
AKTIVNOSTI V NOTRANJOSTI DRŽAVE
• Izvajajo jih večinoma splošne policijske postaje
• Vključene so vse policijske enote/strukture
• Izvajanje operativnih ukrepov v zvezi z ugotavljanjem
legalnosti bivanja tujcev v Republiki Sloveniji
AKTIVNOSTI NA NOTRANJIH MEJAH
• Koncept izravnalnih ukrepov
• Strožji policijski nadzor na komunikacijah, ki so pomembne za
čezmejno gibanje
• 6+1 specializiranih mobilnih enot
Skladno upravljanje z
mejami (IBM)
Aktivnosti na zunanji meji:
• mejna kontrola
• varovanje meje
• vračanje tujcev
Aktivnosti v notranjosti:
• preprečevanje ilegalnih migracij
• preprečevanje nezakonitega dela
• odstranjevanje tujcev
• boj proti kriminalu
Aktivnosti na notranjih mejah:
• preprečevanje ilegalnih migracij
• odkrivanje čezmejne kriminalitete
• zagotavljanje javne varnosti
Sodelovanje znotraj policije:
• Vse strukture znotraj policije
• Center za tujce
• Kriminalistična policijs
• UIT
• Direktorat za migracije in integracijo
•Sektor za mednarodno zaščito
•Direktorat za upravne notranje zadeve
Sodelovanje z drugimi državnimi organi:
• Državno tožilstvo
• Carina
• Ministrstvo za zunanje zadeve
• Ministrstvo za promet
• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
• Informacijska pooblaščenka
Mednarodno sodelovanje:
• Sosednje države
• Države v regiji – zahodni Balkan
• Države članice EU
• Uradniki za zvezo
Ilegalni prehodi
4.500
3.992
4.000
3.500
3.000
2.479
2.500
Ilegalni prehodi
2.013
Vrnjeni tujci
Sprejete osbe
2.000
1.210
1.500
1.186
824
1.000
824
785
709
605
608
337
500
244
252
293
2007
2008
2009
290
135
0
2006
416
2010
2011/6
Oprema za mejno kontrolo
Schengen bus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mobilna policijska pisarna
3 delovna mesta
3 prenosni računalniki
Projectina Dragon
OCR čitalec
Multifunkcijska naprava
Sabre 4000
Detektor CO2
4 reflektorji
Ogledala na teleskopski palici
Ročni detektor kovin…
Mobilna termovizijska kamera
• Za zaznavanje oseb na razdaljah do 20
kilometrov
• Kombiniran sistem z različnimi senzorji
• Elektronska karta
• V celoti računalniško voden sistem
• Nameščene v različnih vozilih
Ročna termovizijska kamera
Nadzor morske meje
Helikopterji
•
•
•
•
•
2 x AB 206 Jetranger III
AB 412
AB 212
Augusta A 109 Power
Eurocopter EC135
Fotoaparat

similar documents