Θερμομόνωση πόρτας

Report
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
GNA plastics
Αθήνα 2012
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
• Απώλειες θερμοπερατότητας
Q = k x A x ΔΤ [=] kcal / h
(1)
k [=] kcal / h m2 0C συντελεστής θερμικής
διαπερατότητας υλικού
Α[=] m2
εμβαδόν της πόρτας
ΔΤ[=] 0C
διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ
των δύο χώρων που χωρίζει η πόρτα
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
•
Απώλειες διείσδυσης αέρα ή αερισμού QL
(Απώλειες από τις χαραμάδες της πόρτας)
1.
Υπολογισμός αερισμού λόγω της ύπαρξης χαραμάδων
Vinf = Σ(l x α) x R x H
2.
[m3/h]
(2)
Υπολογισμός απώλειας θερμότητας σε 1 h, μέσα από τις χαραμάδες
Qi = Vinf x S x ΔΤ
(απώλειες για κάθε άνοιγμα) [w]
(3)
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
• l [m]
: το συνολικό μήκος των χαραμάδων του ανοίγματος
(πόρτα, παράθυρο)
• α [m3/(h m)] : συντελεστής αεροδιαπερατότητας από χαραμάδες του
ανοίγματος
• R [-]
: συντελεστής διεισδυτικότητας
• Η [-]
: Συντελεστής θέσης του ανοίγματος και ανεμόπτωσης
• S = 0.36 W h/m3K συντελεστής θερμοχωρητικότητας αέρα
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
• Δεδομένης της πόρτας (υλικό κατασκευής
και εμβαδόν) η θερμομόνωσή της
περιορίζεται στο κλείσιμο των χαραμάδων
προκειμένου να περιορίσουμε στο ελάχιστο
τις θερμικές απώλειες από τον αερισμό
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
• Συντελεστές διείσδυσης αέρα ανοιγμάτων α
Υλικό
πλαισίου
Ξύλο
[m3/(h m)]
Είδος ανοίγματος
α [m3/(h m)]
Κούφωμα με μονό υαλοπίνακα, μη αεροστεγές, χωνευτό
Κούφωμα με μονό υαλοπίνακα, μη αεροστεγές, επάλληλα συρόμενο
Κούφωμα χωρίς υαλοπίνακα, μη αεροστεγές
3.0
Κούφωμα με διπλό υαλοπίνακα, επάλληλα συρόμενο , με ψήκτρες
Ανοιγόμενο κούφωμα, με διπλό υαλοπίνακα, χωρίς πιστοποίηση
Κούφωμα χωρίς υαλοπίνακα, με αεροστεγανότητα μη
πιστοποίημένη
2.5
Ανοιγόμενο κούφωμα, με διπλό υαλοπίνακα, αεροστεγές με
πιστοποίηση.
Αεροστεγές κούφωμα, χωρίς υαλοπίνακα, με πιστοποίηση.
2.0
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
• Συντελεστές διείσδυσης αέρα ανοιγμάτων α
Υλικό
πλαισίου
Μέταλλο ή
Συνθετικό
[m3/(h m)]
Είδος ανοίγματος
α [m3/(h m)]
Κούφωμα με μονό υαλοπίνακα, μη αεροστεγές, χωνευτό
Κούφωμα με μονό υαλοπίνακα, μη αεροστεγές, επάλληλα συρόμενο
Κούφωμα χωρίς υαλοπίνακα, μη αεροστεγές
1.5
Κούφωμα με διπλό υαλοπίνακα, επάλληλα συρόμενο , με ψήκτρες
Ανοιγόμενο κούφωμα, με διπλό υαλοπίνακα, χωρίς πιστοποίηση
Κούφωμα χωρίς υαλοπίνακα, με αεροστεγανότητα μη πιστοποιημένη
1.4
Ανοιγόμενο κούφωμα, με διπλό υαλοπίνακα, αεροστεγές με
πιστοποίηση.
Αεροστεγές κούφωμα, χωρίς υαλοπίνακα, με πιστοποίηση.
1.2
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
• Συντελεστές θέσης και ανεμόπτωσης Η
Ανεμόπτωση
Κανονική
Ισχυρή
Θέση εξωτερικής επιφάνειας
Συνεχόμενο
κτίριο
Μεμονωμένο
κτίριο
Προστατευμένη
0.78
1.10
Εκτεθειμένη
1.32
1.87
Πολύ εκτεθειμένη
1.94
2.71
Προστατευμένη
1.32
1.87
Εκτεθειμένη
1.94
2.71
Πολύ εκτεθειμένη
2.65
3.65
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
• Συντελεστής διεισδυτικότητας ανοίγματος R
Εξωτερικό παράθυρο ή πόρτα
Κούφωμα με ξύλινο πλαίσιο
Κούφωμα με μεταλλικό ή
συνθετικό πλαίσιο
Λόγος επιφάνειας εξωτερικών
προς εσωτερικά ανοίγματα
R
<3.0
0.9
3.0 – 9.0
0.7
<6.0
0.9
>6.0
0.7
Υπολογισμός θερμικών απωλειών πόρτας και παράθυρου
δωματίου λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες
• Έστω δωμάτιο το οποίο έχει μια μπαλκονόπορτα με
περίμετρο 6.4m (2.2m x 1.0m) και ένα παράθυρο με
περίμετρο 4.4m (1.20m x 1.00m) και η επιθυμητή διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ του δωματίου και του περιβάλλοντος
είναι 10 0C.
• Με βάση τους παραπάνω πίνακες θα υπολογιστεί στη
συνέχεια η μικρότερη και η μεγαλύτερη θερμική απώλεια
για κάθε άνοιγμα λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες.
Υπολογισμός θερμικών απωλειών πόρτας και παράθυρου
δωματίου λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες
• Πόρτα (Για την ίδια πόρτα και για την ίδια διαφορά
θερμοκρασίας)
Μικρότερη απώλεια
V 1 inf
= 1.2 x 6.4 x 0.7 x 0.78 = 4.19
[m3/h]
Μέγιστη απώλεια
V 1 inf
= 3.0 x 6.4 x 0.9 x 3.65 = 63.07
[m3/h]
Υπολογισμός θερμικών απωλειών πόρτας και παράθυρου
δωματίου λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες
• Πόρτα (Για την ίδια πόρτα και για την ίδια διαφορά
θερμοκρασίας)
Μικρότερη απώλεια
Q1min = 4.19 x 0.36 x 10 = 15.08
[w]
Μέγιστη απώλεια
Q1max = 63.07 x 0.36 x 10 = 227.05 [w]
Υπολογισμός θερμικών απωλειών πόρτας και παράθυρου
δωματίου λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες
• Παράθυρο (Για το ίδιο παράθυρο και για την ίδια διαφορά
θερμοκρασίας)
Μικρότερη απώλεια
V 2 inf
= 1.2 x 4.4 x 0.7 x 0.78 = 2.88
[m3/h]
Μέγιστη απώλεια
V 2 inf
= 3.0 x 4.4 x 0.9 x 3.65 = 43.36
[m3/h]
Υπολογισμός θερμικών απωλειών πόρτας και παράθυρου
δωματίου λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες
• Παράθυρο (Για το ίδιο παράθυρο και για την ίδια διαφορά
θερμοκρασίας)
Μικρότερη απώλεια
Q2min = 2.88 x 0.36 x 10 = 10.37
[w]
Μέγιστη απώλεια
Q2max = 43.36 x 0.36 x 10 = 156.10 [w]
Υπολογισμός θερμικών απωλειών πόρτας και παράθυρου
δωματίου λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες
• QL
= ΣQi
• QL = Q1 + Q2
• Άρα
25.45 W< QL < 383.15W
Υπολογισμός θερμικών απωλειών πόρτας και παράθυρου
δωματίου λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες
• Θεωρώ ότι η διαφορά θερμοκρασίας 10 0C
που χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς
συμβαίνει στην Ελλάδα κατά τους μήνες
Νοέμβριο με Μάρτιο (5 μήνες).
• Οι 5 αυτοί μήνες αντιστοιχούν συνολικά σε
3600hr.
Υπολογισμός θερμικών απωλειών πόρτας και παράθυρου
δωματίου λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες
• 25.45 x 3600 Wh< QL < 383.15 x 3600Wh
• 91.62 kWh < QL < 1379.34 kWh
Υπολογισμός κόστους εξαιτίας των θερμικών
απωλειών πόρτας και παράθυρου δωματίου λόγω
διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες
• Φυσικό αέριο
Το κόστος του φυσικού αερίου είναι 0.07188 Euro/kWh
(Νοέμβριος 2011, Πηγή http://www.aerioattikis.gr/default.aspx?pid=34&la=1&artid=135)
6.59 Euro < Απώλειες Euro από την τσέπη μας!!! < 99.15 Euro
Συμπεράσματα
• Το σύστημα θέρμανσης πρέπει να καλύψει τις απώλειες
θερμότητας που υπολογίσαμε με αποτέλεσμα σημαντικές
απώλειες στην τσέπη μας.
• Για κάθε kWh που καταναλώνουμε απελευθερώνονται
0.68kg CO2 , 5.8gr SO2 και 2.5gr Nox που συμβάλλουν στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου
Συμπεράσματα
• Η θερμομόνωση των ανοιγμάτων σε ένα σπίτι προσφέρει
επιπλέον ηχομόνωση καθώς και προστασία από σκόνη και
καπνό.
• Οι απώλειες θερμότητας δεν συμβαίνουν μόνο κατά τους
χειμερινούς μήνες αλλά και το καλοκαίρι που το δωμάτιο
ψύχεται με το κλιματιστικό.
• Με βάση τα παραπάνω δεδομένα είναι επιτακτική η
ανάγκη θερμομόνωσης όλων των ανοιγμάτων στο σπίτι
μας.
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
• Η GNA plastics έχει δημιουργήσει μια σειρά
από λάστιχα θερμομόνωσης ξύλινων
κουφωμάτων
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
• Μελλοντική εργασία
1. Δημιουργία νέων προϊόντων θερμομόνωσης
ξύλινων κουφωμάτων.
2. Δημιουργία νέων προϊόντων θερμομόνωσης
κουφωμάτων παλαιών κτιρίων που δεν
διαθέτουν τα κατάλληλα ανοίγματα (περασιές)
για την τοποθέτηση των λάστιχων, χωρίς να
είναι αναγκαία η αντικατάστασή τους.
Βιβλιογραφία
• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010
• Τεχνικά Υλικά Τόμος 2 (Αιμ. Γ. Κορωναίος Καθηγητής
Ε.Μ.Π.- Γ.Ι. Πουλάκος Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.)
• Μελέτες θέρμανσης. Έκδοση 4Μ
• http://www.aerioattikis.gr/default.aspx?pid=34&la=1&arti
d=135

similar documents