Predstavitev PZ za PSS

Report
ARAG d.d.
Zavarovanje pravne zaščite
zavarovanje pravne zaščite za člane
Policijskega sindikat Slovenije – PSS
Pripravil: Marko Vončina, član uprave
Copyright ARAG d.d.
Predstavitev ARAG d.d.
Skupina
ARAG
Ustanovljena 1935 s sedežem v Düsseldorfu, Nemčija
 Premijski volumen 1,5 mrd €
 8,3 milijona sklenjenih zavarovanj
 Prisotna v 16 državah (Nemčija, Avstrija, Švica, Španija, Italija, VB, …)
 Reference:

• Zavarovanje PZ za eksekutivo v Nemčiji in Avstriji
• Policijski sindikati npr. Španija – 2 sindikata povezana v EUROCOP (European
Confederation of Police),
ARAG
d.d. - Slovenija
Ustanovni kapital – 2.700.000 €
 Sodelovanje z več kot 60 odvetniškimi pisarnami – kontaktni odvetniki

Copyright ARAG d.d.
2/15
Kaj krije zavarovanje PZ?

Zavarovanje PZ kritje:

Stroške, ki nastanejo v:
 sodnih ali
 izvensodnih postopkih

Stroški so:
odvetniški stroški, stroški prič in stroški tolmačev
stroški izvedencev oz. izvedeniških mnenj, ki jih zahteva sodišče
sodni stroški oziroma sodne takse oziroma sodne povprečnine
potni stroški za sojenja v tujini
stroški izvensodnih poravnav, mediacij
stroške nasprotne stranke!
zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR
Copyright ARAG d.d.
3/15
ARAG in OPS – obseg kritja
 Kazenska PZ – poklicno področje
 Kazenska PZ – zasebno področje
 Odškodninska PZ – poklicno področje
 Odškodninska PZ – zasebno področje
 Delovno-pravna PZ
 PZ socialna zavarovanja
 2 ustna nasveta pri odvetniku
Copyright ARAG d.d.
4/15
Kazenska PZ – poklicno področje
Kazenska pravna zaščita
obramba zavarovanca v predkazenskem (klavzula K007) kot tudi
kazenskem postopku za očitano mu nenaklepno kaznivo dejanje pri
opravljanju poklica
Pri interventnem posredovanju v pretepu na športnem srečanju policist uporabi prisilna
sredstva in prizadene občanu hujše poškodbe. Po mnenju državnega tožilca gre za
prekoračitev pooblastil in slednji kazensko ovadi policista.
Pri interventnem posredovanju policist s strelnim orožjem obstreli občana. Državni
tožilec zaradi prizadejanih težjih poškodb sproži kazenski postopek zaradi dejanja
storjenega iz malomarnosti. Policist ščiti svoje interese s pomočjo odvetnika, ki predlaga
tudi izdelavo izvedeniškega mnenja.
Po interventnem posredovanju se je stranka pritožila nad ravnanjem policista. Proti vam
je bil sprožen disciplinski postopek.
ARAG krije stroške odvetnika, ki vam bo svetoval tako v
Copyright
ARAG d.d.
kazenskem
kot tudi že v predkazenskem postopku!
5/15
Kazenska PZ – zasebno področje
Kazenska pravna zaščita
obramba zavarovanca v predkazenskem (klavzula K007) kot tudi
kazenskem postopku za očitano mu nenaklepno kaznivo dejanje
storjeno v prostem času
Na smučišču se zaletite v smučarja
V lokalu ste udeleženi v pretepu
Iz vaše hiše je padel omet (strešna kritina) na mimoidočega in ga huje poškodoval
Vaš 13 letni otrok se poškoduje, medtem ko je sam doma
Otroka se igrata z lokom (mečem) in ponesreči vaš otrok poškoduje sosedovega otroka
13 letnega otroka ste poslali z vlakom na počitnice k teti v Koper
vaš pes je napadel mimoidočega, ko ste bili na sprehodu v parku, itd.
ARAG krije stroške odvetnika, ki vam bo svetoval tako v
kazenskem kot tudi že v predkazenskem postopku!
Copyright ARAG d.d.
6/15
Odškodninska PZ – poklicno področje
Odškodninska pravna zaščita
uveljavljanje odškodninskih zahtevkov proti povzročitelju materialne
ali nematerialne škode, ki vam je bila storjena v času opravljanja
poklica
Pri posredovanju v gostinskem lokalu policista napade gost s steklenico in ga poškoduje
po glavi ter očesu. Policist, s pomočjo odvetnika, vloži odškodninski zahtevek proti
napadalcu zaradi izpada dohodka, utrpelih bolečin in stroškov, ki jih je imel s plastično
kirurgijo.
Na športni prireditvi navijač vrže kamen v policista in mu poškoduje oko. Pri tem je bil
navijač tudi posnet s televizijsko kamero. Policist preko svojega odvetnika vloži
odškodninsko tožbo zoper navijača.
Pri posredovanju je policista ugriznil pes. Policist s pomočjo odvetnika vloži zahtevek
proti lastniku psa.
Policist želi ustaviti voznika zaradi kontrole (prehitre vožnje, …). Voznik ne upošteva
policistovih znakov in ga zbije ter težje poškoduje. Po zaključenem zdravljenju, policist
7/15
preko svojega odvetnika vloži odškodninski zahtevek.
Copyright ARAG d.d.
Občan civilno toži policista za odškodnino. Zavarovalnica pri kateri ima delodajalec
Odškodninska PZ – zasebno področje
Odškodninska pravna zaščita
uveljavljanje odškodninskih zahtevkov proti povzročitelju materialne
ali nematerialne škode, ki vam je bila storjena v prostem času, ko
Vam je tretja oseba povzročila škodo (materialno ali nematerialno) in
Vam ni pripravljena povrniti povzročene škode, vam pomaga samo
zavarovanje pravne zaščite s katerim od povzročitelja (ali
zavarovalnice pri kateri ima zavarovano odgovornost), na sodišču
zahtevate povračilo za povzročeno škodo.
na poti iz službe vas je podrl nepazljiv kolesar / motorist / avtomobilist.
na smučanju se je v vas zaletel nepazljiv deskar.
na sprehodu vas je napadel pitbull, ki ga je lastnik izpustil in vam uničil hlače.
v trgovini / na pločniku vam je spodrsnilo na mokrih tleh,
s strehe je na vas padel sneg/ledena sveča,
torej v primerih ko vam je nekdo drug povzročil škodo.
Copyright ARAG d.d.
8/15
Zavarovanje PZ – delovno pravo
Delovno pravno področje
krije spore, ki jih imate z delodajalcem, in sicer ko:
ste dobili odpoved delovnega razmerja,
so vas premestili na drugo delovno mesto,
so vam napačno obračunal potne stroške,
so vam napačno obračunali dodatek, regres,… ,
vam ni bil pravilno obračunan dodatek,
je bil proti vam uveden disciplinski postopek,
Pri interventnem posredovanju policist poškoduje občana. Sledi disciplinski postopek na
I. instanci. Zaradi, za policista negativnega mnenja se slednji pritoži na II. instanco
(disciplinska komisija RS).
V vseh teh primerih vam je na voljo odvetnik, ki bo zastopal
vaše interese v postopku – stroške krije ARAG!
9/15
Copyright ARAG d.d.
Zavarovanje PZ –socialnih zavarovanj
Socialno področje
krije spore, ki nastanejo med vami – zavarovancem, ter ustanovami,
ki v RS zagotavljajo socialno varnost (ZPIZ – Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, …):
Na poti na delo je policist udeležen v težji prometni nesreči zaradi katere ima tudi hujše
trajne poškodbe. Komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) mu
sicer odobri I. stopnjo invalidnosti vendar mu oporeka, da se je nezgoda zgodila na poti
na delo. V skladu z zakonom ZPIZ-1 policistu pripada bistveno manjša pokojnina.
Zavarovanec (policist) išče pravico na Delovnem in socialnem sodišču s pomočjo
odvetnika – ARAG krije stroške.
Na poti na delo je policist udeležen v težji prometni nesreči zaradi katere ima tudi hujše
trajne poškodbe. Komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) se ne
strinja z izvedeniškim mnenjem, ki ga predloži policist in mu prizna zgolj III. stopnjo
invalidnosti in ne I. kot jo upravičeno zahteva policist. Zavarovanec (policist) ščiti svoje
interese na Delovnem in socialnem sodišču s pomočjo odvetnika – ARAG krije stroške.10/15
Copyright ARAG d.d.
Zavarovanje PZ – pravno svetovanje
Zavarovanec ima možnost 2 krat letno koristiti
pravno svetovanje pri kontaktnem odvetniku!
Pravno svetovanje lahko koristite samo pri kontaktnem
odvetniku!
V kolikor iz svetovanja nastane postopek se svetovanje ne
šteje!
Pravno svetovanje pomeni, da gre za ustni pravni nasvet!
Pravno svetovanje lahko izkoristite za kakršnikoli pravni
nasvet!
Zakaj uporabiti kontaktnega odvetnika tudi v nadaljevanju
Copyright ARAG d.d.
11/15
Kaj moramo še upoštevati?
Kdaj ste zavarovani?
Zavarovani ste 24 ur – ko opravljate poklic ter v vašem zasebnem življenju!
Kje vse lahko uporabite zavarovanje pravne
zaščite?
V Evropi in državah, ki mejijo na Sredozemskem morju (npr. Turčija, Tunis,
Egipt,…).
Kaj je krito?
Kriti so primeri, ki so se zgodili po sklenitvi zavarovanja TOREJ po 1.
februarju 2012 !
 razen pri PZ delovnega prava in socialnih zavarovanj, kjer je čakalna
doba 3 mesece
Copyright ARAG d.d.
12/15
PZ in odgovornost
Imate problem?
Pokličete ARAG in pridobite tel. št. kontaktnega odvetnika
Obiščete odvetnika, ki v sklopu
svetovanja
Kazenski postopek
Odškodninski postopek
OŠKODOVANEC
Copyright ARAG d.d.
Povzročitelj
13/15
Kako ravnati v škodnem primeru?
1. Pokličite pravno službo ARAG d.d. (tel. 01 236 41 84 ali 85).
2. Pravniku na ARAG-u na kratko opišite svoj problem.
3. Pravnik ARAG-a vam bo svetoval vsaj dva odvetnika v vašem okolju, ki sta najprimernejša za
reševanje vašega problema.
4. Izberite odvetnika, ga pokličite, ter se z njim dogovorite za sestanek.
5. Na sestanek se pripravite in s seboj prinesite vso dokumentacijo vezano na ta primer. Pri
odvetniku se boste izkazali z veljavno člansko izkaznico PSS.
6. Po sestanku bo odvetnik pisno obvestil ARAG, da ste bili pri njemu na posvetu ter na kratko
opisal vaš problem. Prav tako nas bo seznanil ali ste bili pri njemu zaradi tega:


da si pridobite pravno mnenje – v tem primeru je z obiskom odvetnika dogodek zaključen!
ker želite tožiti oz. se braniti - ščititi svoje pravice. V tem primeru bomo v nekaj dneh pisno obvestili:
 vas in odvetnika o prevzemu kritja.
Zatem…
6. se ponovno dogovorite z odvetnikom za sestanek in z vso dokumentacijo pridite na ta
sestanek.
7. Šele zdaj podpišite pooblastilo odvetniku za zastopanje!
Copyright ARAG d.d.
NA VAS JE, DA STORITE PRVI KORAK!
14/15
Kje izvedeti več?

V kolikor imate še vprašanja o zavarovanju pravne
zaščite se obrnite na agencijo HiL:

telefonu:
(02) 330 33 50

mobilni tel.:
041 736 964

e-pošti:
[email protected]

naslov:
HiL d.o.o.
Pajkova ulica 9, 2000 Maribor

spletni strani: www.ARAG.si/PSS
Copyright ARAG d.d.
VAS ZANIMA ZAVAROVANJE PZ ZA VAŠO DRUŽINO?
15/15

similar documents