Prezentare Proiect Pilot

Report
COMPONENTA 4 – PROIECT PILOT
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR
Municipalitatea Bucuresti

Autoritate de transport pentru
Bucuresti- reglementare, planificare,
autorizare, contractare, control,
sanctionare

Directia de transport public – personal
insuficient

Subventii de exploatare si pentru
categorii speciale de calatori

Lipsa indicatori de performanta a
serviciului

Control slab asupra performantelor
operarii

Nu exista Plan de transport integrat (cu
metroul)
RATB

Regie Autonoma in subordinae directa
a Municipalitatii

Nu exista contract de servicii publice

Evidenta globala pentru toate
activitatile (nu exista contabilitate
separata a activitatilor de transport
public subventionate)

Presteaza servicii de transport public
local si regional
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR
Conditii legale obligatorii de incheiere a contractului de
servicii publice intre RATB si PMB






Transformarea RATB in societate comerciala
Delegare de gestiune prin atribuire directa (la contractarea cu societatile
comerciale obtinute din reorganizarea regiilor, primul contract incheiat
dupa reorganizare)
Adoptarea documentelor premergatoare delegarii gestiunii serviciului de
transport public (Program de transport public local, regulamentul
serviciului de transport public in Bucuresti, caietul de sarcini , model de
contract, etc)
Infrastructura ramane in patrimoniul public al localitatii
Transportul public se face doar cu vehicule in leasing sau in proprietate
(nu inchiriate) si care respecta cerintele legale obligatorii de siguranta
circulatiei, protectia mediului (minim Euro 3), inspectia tehnica periodica,
etc.
Operatorul are exclusivitate pe traseele atribuite
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR
Planificarea Serviciului (legal)
 Responsabilitatea Municipalitatii
 Plan de Transport Public aprobat prin Hotarare a Consiliului
Local, evidentiere linii principale si secundare
 RATB poate solicita modificari
Situatia existenta
 Nu exista aprobat Planul de transport
 Planificare este realizata de RATB
 Nu sunt realizate studii necesare optimizarii retelelor
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR
Plan Tarifar (legal)
 Aprobarea propunerilor de stabilire,ajustare , modificare
tarife- PMB
 Fundamentarea tarifelor – elemente de cheltuieli eligibile
 Algoritm legal de ajustare sau modificare a tarifelor -în
baza cresterii indicelui preturilor de consum fată de nivelul
existent la data precedentei ajustări.
 Aprobare a categoriilor de persoane ce beneficiaza de
subventie ca diferenta de tarif- PMB
 Fundamentare, propunere de ajustare sau modificare
tarife–RATB
Situatia existenta
 Fundamentare tarife pe baza cheltuielilor nedeterminate
riguros ( lipsa inregistrarilor contabile separate a
activitatilor)
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR
Colectarea veniturilor din tichete (legal)
 RATB sau Operatorul
Situatia existenta
 RATB, prin chioscuri
 Incarcare carduri magnetice –doar RATB – Plata catre
Metrorex- nr calatorii efective realizate
Concesionarea infrastructurii ( legal)
 Se poate plati redeventa de catre operator
 Operatorul realizeaza mentenanta
Situatia existenta
 RATB nu plateste redeventa
 Operatorul realizeaza mentenanta
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR
Durata contractului
 corelata cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor
de transport detinute de operator
 Corelata cu durata necesara amortizarii investitiilor in sarcina
operatorului
Tiparirea , distribuirea si validarea titlurilor de calatorie (
legal)
 Tiparirea – PMB
 Distributia – RATB sau PMB
 Obligativitatea integrarii tarifare prin existenta unui singur tip
de titlu de calatorie pentru toate mijloacele de transport public
Situatia existenta
 Tiparire si distributie-RATB
 Validarea titlurilor- sistem de ticheting cu doua tipuri de
validatoare ( tichete de hartie si magnetice)– nu se poate
evidentia nici numarul, nici tipul calatoriilor pe linie, perioada,
etc.
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI RATB
Finantarea investitiilor
 In infrastructura – PMB , gestiunea si realizarea acestora – pot fi la
PMB sau RATB
 In material rulant – RATB
Informarea calatorilor
 PMB si RATB
 Necorelat cu celelalte moduri ce nu apartin RATB
Evidenta veniturilor si costurilor (legal)
 RATB, evidenta separata pentru activitatea de transport public
subventionata
Situatia existenta
 Evidenta contabila globala, neidentificare a costurilor pe mod de
transport, linie, etc.
 Activitati adiacente transportului public
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR








Controlul activitatii RATB
ARR si AFER , controale in ceea ce priveste siguranta,
protectia mediului, respectarea reglementarilor legale
PMB are reprezentant in CA al RATB
Raportari realizate de RATB
Subventii
Legata de obligatia de exploatare, de transport sau tarifara
Subventia de exploatareSubventia ca diferenta de tarif – ptr. categorii speciale de
calatori – din bugetul local ( ex: pensionarii circula gratuitcu talonul de pensie)
Se pot aplica penalitati (in prezent nu se aplica)
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR
Indicatori de
performanta si
calitate

Pentru urmarirea realizarii
primilor 5 indicatori si
pentru realizarea controlului
derularii contractului este
necesara implementarea
sistemului GPS pe toate
mijloacele de transport. In
lipsa unui asemenea sistem
de urmarire si control,
realizarea indicatorilor
respectivi va putea fi
apreciata de catre PMB
numai pe baza de sondaj.

Valorile nivelelor acceptate
pentru fiecare indicator vor
fi negociate pana la
semnarea contractului.
Acestea se stabilesc pornind
de la indicatorii realizati de
RATB in anul anterior.
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR
Obiective ce trebuiesc avute in vedere la realizarea
proiectului de contract

Implementarea instrumentelor de urmarire a realizarii
contractului
◦ dezvoltarea departamentului transporturi publice sau contractarea
managementului contrcatului catre o companie specializata
◦ Implementarea integrala a sistemului de management a traficului
◦ Regandirea sistemului de ticheting astfel incat sa poata asigura
cuantificarea si urmarirea in orice moment a calatoriilor pe tipuri, moduri
de transport, linii, perioada, etc.



Contabilizarea separata a cheltuielilor si veniturilor, pentru
calculul exact al subventiei
Introducerea de indicatori suplimentari si de penalitati si
bonusuri
Contractul sa permita RATB sa se dezvolte , in vederea
participarii la licitatii dupa finalizarea acestuia
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI RATB
Propunere de esalonare a proiectului pilot- termene

15 decembrie 2009

1 decembrie 2009

1 mai 2010

mai (2 zile) 2010

1 august 2010

august (3 zile) 2010

1 Octombrie 2010

Noiembrie 2010 (2 zile)
- PMB – trimitere materiale de informare cu privire la
transportul public in Bucuresti si RATB
- parteneri – trimitere materiale –modele de contracte ,
documentatii
-PMB- traducere si propunere de contract RATB-PMB in
vederea discutarii lui cu grupul de lucru, distribuire
partenerilor
-prima intalnire a grupului de lucru, propuneri de
modificare a contractului, constrangeri in aplicarea
modelelor ( Bucuresti)
-PMB –revizuirea contractului ca urmare a concluziilor
primei intalniri , distribuire partenerilor
- a doua intalnire a grupului de lucru- definitivarea
contractului aplicabil RATB, identificarea riscurilor in
urmarirea contractului, stabilirea parametrilor ce vor fi
urmariti prin softul de urmarire (partener)
- achizitionarea server si laptop, implementarea softului
de urmarire a indicatorilor
- ultima intalnire a grupului de lucru –testare sistem,
evaluare rezultate proiect pilot ( Bucuresti)
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI RATB
Componenta echipei de lucru pentru proiectul pilot

Bucuresti
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Ion Dedu – PMB (contract)
Melania Mihaescu -PMB(contract)
Filip Atanasiu- PMB (soft)
Claudiu Moiseanu – RATB (soft)
Geanina Suditu – Metroul SA (consultant-contract)
Dan Gheorghiade - Metroul SA (consultant-contract)
Constantin Ballo – Metroul SA (consultant-contract si soft)
CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE
MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

similar documents