Migrujeme z SBS 2011 na Windows Server Essentials 2012

Report
Migrujeme z SBS 2011 na Windows
Server Essentials 2012
Jan Pilař – KPCS CZ
Most Valuable Professional
Co se dozvíte
 Migrační scénáře SBS
 Příprava migrace SBS
 Příprava zdrojového serveru
 Instalace WS 2012 Essentials
 Fáze migrace SBS 2011 -> WS2012E
 Post-instalační kroky v WS 2012
 Co ideálně nedělat
 Migrace jednotlivých komponent a součástí SBS
 Dokončení migrace SBS
 Odstranění zdrojového serveru
Migrační scénáře WS 2012 Essentials
Podporované migrační scénáře







SBS 2003 -> WS 2012E
SBS 2008 -> WS2012E
SBS 2011E -> WS 2012E
SBS 2011S -> WS 2012E
WS 2008F -> WS 2012E
Nový hardware
http://www.sbsfaq.com/?p=3757
Co obnáší migrace?
 1. Příprava zdrojového serveru Windows
Small Business Server 2011 Standard
 2. Instalace Windows Server 2012
Essentials
 3. Migrace služeb
 4. Odebrání zdrojového serveru
1. fáze: Příprava migrace
Příprava migrace
 Krok 1: Vytvořte plnou zálohu zdrojového SBS!
 Tip: Pokud migrujete SBS zákazníka, vytvořte si zálohu sami  a
otestujte obnovu
 Krok 2: Postupujte vždy podle dokumentů na TechNet
 Velmi zdařilý průvodce obsahující prakticky vše
 Veškeré migrační kroky popsány včetně návodů, tipů a hlavně
upozornění
 Krok 3: Z WS 2012 DVD zkopírovat na SBS 2011 „Nástroj pro
přípravu migrace na systém Windows Server 2012 Essentials“
 \Tools\sourcetool.msi
 Provádí ADPrep; Příprava Exchange; instaluje KB943494…
Příprava migrace
 Krok 4: Přípravné kroky pro SBS 2011
 Instalace Service Pack pro jednotlivé technologie
 Rekonfigurace sítě
 Tip: Router ať má 192.168.x.1 nebo .254 a masku
255.255.255.0
 Vypnout VPN připojení
 ISA Server je možné na SBS 2003 ponechat, je
třeba vypnout „Enforce strict RPC compliance“ +
pravidlo
Příprava migrace
 Krok 6: Optimalizace Exchange
 Ideálně, aby každý provedl archivaci staré pošty
 Vyprázdnit smazanou poštu z Exchange schránek
 Krok 7: Synchronizace času
 w32tm /config /syncfromflags:domhier /reliable:no
/update
 Krok 8: Instalace nástroje pro přípravu migrace
 Je třeba stáhnout instalovat PowerShell 2, MBCA 2 a .NET
Framework 2
 Pozor! Nástroj pro přípravu migrace musí být ve
stejném jazyce jako zdrojový server
Příprava migrace
 Spuštění přípravy SBS 2011
 Instalovat a spustit migrační nástroj
 Pokud se objeví chyba, nelze migrovat
 Pokud se objeví upozornění, může být
problém při migraci
 Po úspěšném provedení přípravných kroků
je dobré udělat ještě jednu zálohu
Příprava migrace
 Co se kontroluje?








Active Directory WMI
Registry
IIS Metabase
Exchange Server
Update Services
Konfigurace sítě
Windows Sharepoint
SQL Server
Příprava migrace
 Příprava musí být provedena nejdéle 14
dní před instalací WS2012E, migrace do 21
dní
 Vytvořit plán pro migraci LOB
Příprava migrace
 Připravit migraci Exchange schránek
 Migrace do Office 365
 Migrace do „on-premise“ Exchange Server
 Pozor, WS 2012E ani Exchange Server
NEMÁ POP3 connector!
 Nemigrujte DHCP z SBS 2011 na jiné
zařízení (zatím)
2. fáze: Instalace Windows Server
2012 Essentials
Instalace Windows Server 2012
 Krok 1
 Vložte instalační DVD nebo flash disk
 Spusťte instalaci a proveďte základní kroky
 Vložení produktového klíče
 Rozdělení disků
 Nevolte Upgrade!
 Až budete vyzváni průvodcem, zvolte režim
migrace (Nevolte čistou instalaci)
Instalace Windows Server 2012
 Co se děje při samotném spuštění migračního režimu







Instalace Windows Server 2012 Essentials
Instalace Essentials features
Připojí cílový server do Active Directory domény jako DC
Přesun FSMO rolí
Cílový server konfigurován jako Global Catalog
Windows Server 2012 Essentials se spoléhá na externí DHCP!
Stále nechte zapnuté DHCP na zdrojovém serveru
Instalace Windows Server 2012
 Tipy:
 Pozor na čas a datum!!!
 Pokud instalujete SBS 2011 jako VM, vypněte
synchronizaci času!
 Pokud již ve fázi migrace nastává problém, můžete si
zapnout např. explorer.exe pomocí příkazové řádky
(Shift + F10)
 Ano, opravdu to může trvat i několik hodin 
 Pokud nemá cílový server při instalaci připojení k
internetu, nevolte režim stáhnutí a instalace
aktualizací
Instalace Windows Server 2012
 Aktualizace Connector na klientech




Odinstalovat Connector (Control Panel)
http://<jméno_serveru>/connect (přidání)
Kompatibilní pouze s Windows 7 a Windows 8
Pro Windows XP nebo Vista, nic nedělejte
Instalace Windows Server 2012
 Zkontrolujte zdroj GPO
 Gpresult /R
Migrace SBS 2011 -> WS2012E
Migrace
 Kopírování dat
Zkontrolujte sdílené složky na zdrojovém serveru
Zkontrolujte velikost dat (je na cíli dost místa?)
Konfigurujte sdílené složky na zdrojovém serveru jen pro čtení
Samotné kopírování dat: robocopy
\\<SourceServerName>\<SharedSourceFolderName>\\<Destina
tionServerName>\<SharedDestinationFolderName> /E /B
/COPY:DATSOU /LOG:C:\Copyresults.txt
 File Server Migration Tool




Migrace
 DHCP
 Windows Server 2012 Essentials nedrží DHCP
 Zálohujte konfigurace DHCP na zdrojovém
serveru
 Vypněte DHCP na zdrojovém serveru
 Konfigurujte DHCP např. na routeru
 Vytvořte DHCP rezervaci nebo statickou
adresu pro cílový server
Migrace
 Konfigurujte síťové služby
 Na cílovém serveru nastavit „Anywhere
access“
 Na routeru nastavte port forward pro
 80 HTTP Web Traffic
 443 HTTPS Web Traffic
 25 SMTP (pouze pokud máte nadále Exchange)
Migrace
 Odebrání starých GPO
 Windows SBS Client – Windows 7 and Windows Vista
Policy
 Windows SBS Client – Windows XP Policy
 Windows SBS CSE Policy
 Windows SBS User Policy
 Update Services Client Computer Policy
 Update Services Common Settings Policy
 Update Services Server Computer Policy
Migrace
 Odebrání WMI filterů pro GPO
 Windows SBS Client
 Windows SBS Client – Windows 7 and
Windows Vista
 Windows SBS Client – Windows XP
Migrace
 Nezapomeňte přidělit zařízení k uživateli
 Anywhere Access zobrazuje pouze přidělené
 Pokud užíváte Folder redirection
 Zapněte na cílovém serveru
 Dashboard>Devices>Implement Group Policy>Enable
Folder Redirection Group Policy
 Vypněte na cílovém serveru
 Group Policy Management>Smazat Small Business
Server Folder Redirection Policy
 Log off / Log on
Migrace
 E-Mail
 Office 365
 On-Premise Exchange Server
Odebrání zdrojového serveru
Odebrání zdrojového serveru
 Odinstalace Exchange Server 2010
 Až po migraci všech dat z Exchange
 Odebrání přes Programs and features
 Odebrání Active Directory Certificate
Services
 Odebrání přes Server Manager
 Restartujte i když nejste vyzváni
Odebrání zdrojového serveru
 Smažte připojené tiskárny
 Demote zdrojového serveru
 Dcpromo a NEzatrhávat „This server is the last
domain controller in the domain“
Mám Essentials, a co dál?
Mám Essentials, a co dál?
 Windows Server 2012 Essentials License
Transition
 Odebírá limit 25/50 uživatelů/zařízení
 Zachovává výhody Essentials
 Při dosažení limitu 75/75 se pouze musí
vypnout Essentials Features
Zdroje














http://www.sbsfaq.com/?p=3757
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721754.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721738.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721750.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721755.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721734.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721740.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721748.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721739.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721736.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj200172.aspx
http://help.outlook.com/enus/140/ms.exch.ecp.emailmigrationwizardexchangelearnmore.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj593231.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee332361.aspx
[email protected]
Děkuji za pozornost a přeji
bezbolestné migrace

similar documents