Služby - Alcoma

Report
České Radiokomunikace
Nové možnosti sdílení sítí
Martin Novák – WS manager
Marek Eliáš – WS Account manager
Pavel Vlašín – Product manager
Kdo jsme
Profesionální
poskytovatel
Telco služeb
Lídr na trhu
televizního a rozhlasového vysílání
Poskytovatel ICT
služeb a DC
komplexních řešení
Naše symboly…
2
Naši zákazníci


Telekomunikace a ICT
Zákazníci
Segment
Služby
 Korporace
 Data, Hlas,
 Veřejná správa
Internet, ICT,
 Velkoobchod
Datová centra
Vysílací služby
Zákazníci
Segment
Služby
 Televize
 Vysílání
 Rozhlas
 Distribuce
 Ostatní média
 Kontribuce
3
Hlavní milníky

1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací

1996 Založení T-Mobile Czech Republic (společně s Deutsche Telecom)

2009 Spuštění bezdrátové sítě WiMAX ve 27 městech ČR (IT produkt roku 2009)

2009 Vybudování národní optické přenosové sítě L2/L3

2009 Prodej maloobchodní části společnosti firmě T-Mobile Czech Republic

2010 Zahájení poskytování ICT služeb – Virtuální datové centrum (IaaS)

2010 Vstup globálních investorů do společnosti: Macquarie infrastructure funds

2010 Akvizice společnosti Czech Digital Group (MUX 3)

2011 Ukončení digitalizace televizního vysílání – DVB-T

2012 Zahájení poskytování služeb datových center (DC TOWER)

2012 Zahájení testovacího provozu DVB-T2 sítě (HD TV vysílání)
4
Unikátní infrastruktura Českých Radiokomunikací
Páteřní síť

2 600+ km optických tras

Transport CWDM a DWDM, Ethernet, IP/MPLS, SDH, ATM

Páteřní vysokokapacitní mikrovlnné trasy (Nera, NEC)
Přístupová síť

Optická přístupová síť

1 000+ přístupových vysílacích a telekomunikačních objektů

Bezdrátový přístup k páteřní síti v licencovaném a nelicencovaném pásmu

Největší broadbandová přístupová síť WiMAX v licencovaném pásmu 3.5 GHz
Unikátní datová centra a ICT infrastruktura

Moderní datové centrum TOWER

2 hostingová datová centra pro regionální ICT služby

Dedikovaná datová centra

Cloud Computing infrastruktura postavená na technologii VCE (VMware, Cisco, EMC)
5
Optická síť a WiMAX přístupová technologie
6
Hustá mikrovlnná páteřní síť
7
Mikrovlnné a optické PoPy
1000 + PoPs
8
Marek Eliáš
WS Account manager
9
Nové možnosti pro ISP
a WS operátory
Strategie po odprodeji maloobchodní části společnosti

České Radiokomunikace neposkytují služby domácnostem
ani menším a středním společnostem

Nekonkurujeme tak ISP

ISP jsou pro nás velkoobchodní zákazníci

Podporujeme ISP v jejich každodenním boji

ISP mohou sdílet unikátní telekomunikační infrastrukturu Českých
Radiokomunikací
10
Služby poskytované ISP
Internet

Kvalitní internetová konektivita, vysoké SLA

Možnost zálohovaného řešení, v případě okruhů možnost zálohování na
principu BGP

Možnost odběru služby na PoPech Českých Radiokomunikací nebo
včetně zajištění poslední míle
AKCE - Pronájem radia jako služby

pronájem 1Gbs Alcoma radio spoje za 6 500,-/měsíc
s portovou konektivitou!
11
Mezinárodní internetová konektivita
12
Služby poskytované ISP

Data – Ethernet Line, Lambda, Leased Line

Hlas – eCall

Poslední míle – WS WiMAX (internet, nově i ethernet do 2 Mbps)
Přístupová technologie do 5 Mbps symetricky
Pokryto 27 největších měst
Licencované pásmo 3.5 GHz, SLA 99.5%
Alternativa k xDSL v oblastech, kde je dlouhé vedení, nedostatek
metalických párů nebo rušení
 Možnost vlastního Internetu a telefonních služeb prostřednictvím
jedné linky
 Vhodné jak pro rezidentní tak i menší firmy




13
Služby poskytované ISP

Housing na věžích a stožárech ČRa
 „U“ v 19“ stojanech nebo celé racky, antény (2.4, 5 GHz, paraboly)

Housing v Datovém centru TOWER (TV vysílač Praha město)
 Nové datové centrum TOWER
 Možnost propojení do NIX1 a do jiných operátorů
 Pronájem racku nebo jen 2U
 Jednotná politika propojů, meet me room
 100 GB porty do NIXU 1

Regionální Housing
 Brno (Barvičova), České Budějovice (Pražská), Hradec Králové (Hoděšovice),
Ostrava (Hošťálkovice), Praha - Cukrák, Pardubice (TKB), Zlín (Tlustá hora)
14
Služby pro ISP
Region
působnosti ISP
Internet ČRa + VOIP
Housing ISP
Pronájem radiového spoje
TVP
Housing ISP
Koncový zákazník
Koncový zákazník
15
Služby poskytované „větším“ ISP
Lokalita B
Lokalita A
Primární datová
konektivita
do PoPu
např. SITEL
Backup
datová
linka
NIX1
Další
operátoři
Rack/
2U
Meet Me
Room
PoP
např. SITEL
Datová linka
Např. Lambda
PoP ČRa
NIX1
16
Věže Českých Radiokomunikací  www.VezeCRa.cz
17
Rozšiřování sítě Ethernet (L2/L3)

Postupná migrace ze synchronních sítí na Ethernet

Za poslední rok vybudováno 25 nových PoPů

Nejmodernější technologie

Nové PoPy
Popy jsou obvykle umístěny přímo ve městech:
 Kladno – Rozdělov
 Zelená hora
 Zvičina
 Strážiště - Pacov

Kapacita 1 GbE také na vysílačích nad městy – velmi dobré pokrytí

Možnost umístění RR spojů ISP na vysílačích – stožárech a věžích
18
Nové L2 PoPy Českých Radiokomunikací
19
Pavel Vlašín
Product manager
20
Služby
Datových Center
Klíčové výhody DC Českých Radiokomunikací
spolehlivý provoz zařízení

Nové a moderní DC zajišťuje vysoce

Bezproblémový přístup k zařízení v režimu 24

Vysoký stupeň bezpečnosti HW i dat v datovém centru

Zálohovaná a vysokokapacitní datová konektivita

Geograficky výhodná lokalita, která byla vybrána s ohledem na velmi
vysokou spolehlivost a bezpečnost vysílacích služeb

Celkové úspory v rozsahu 15 – 50 % TCO (Total Cost of Ownership)
21
x 7 x 365
Datové centrum TOWER
22
Infrastruktura datového centra Tower
Primární
datové
centrum
Připojení ostatní

NIX


T-Systems 

Telefónica 

Miramo


UPC
Záložní
datové
centrum
Záložní
datové
centrum
GTS
Dial Telecom
Sitel
Pantel
Konektivita ČRa

Optika v kruhové topologii

L2/L3, DWDM, ATM, SDH

n x 10Gbps

Vysokokapacitní MW spoje
Napájení DC

3 x VN přípojka 22 kV

3 x diesel-generátor

n+1 UPS
23
Server Housing v DC ČRa
Spolehlivé napájení
Datové připojení
Bezpečnost
•
•
•
•
3 VN přípojky
Vysoký příkon na rack
2 nezávislé větve NN
Redundantní UPS
jednotky
• Diesel generátory
• Výběr dodavatelů
připojení
• Optické připojení
do páteřní sítě
• Kapacity od 1 Gbps
• Automatický hasící
systém
• Řízení vstupů
• Kamerový systém
• Fyzická ostraha
objektu
Účinné chlazení
Atraktivní lokality
Monitoring
• Výkonné chladící
jednotky
• Redundantní zapojení
N+1
• Chlazení, čištění,
zvlhčování vzduchu
•
•
•
•
•
Dohledové centrum ČRa
• Teplota
• Vlhkost
• Pohyb
• Kouř
• Výpadek napájení
Regionální pokrytí
Technologické budovy
Energetické zajištění
Objekty s obsluhou
Střežení
24
Datová centra Českých Radiokomunikací
V první fázi 64 racků v TOWER, finální
kapacita až 1
000 racků na ploše 2 000 m2
Plánovaná investice v řádu
stovek milionů Kč.
Jičín
Praha
Plzeň
Hradec Králové
Pardubice
Ostrava
České
Budějovice
25
Brno
Zlín
Služby datových center

Pronájem racku nebo jeho části (od 1U)

Instalace

Měsíčně rack - (cena závislá od množství a ostatních poskytovaných
službách)

Forma účtování spotřeby el. energie na rack – dle reálné spotřeby

Forma účtování spotřeby el. energie části racku – dle štítkového příkonu

Minimalizace transakčních nákladů spojených s migrací technologií
z jiného datacentra
26
Služby Virtuálního
Datového Centra
27
Typy Cloud Computing služeb

Cloud Computing je již dnes
široce používán, všechny
moderní webové služby využívají
cloud computing
SW poskytovaný
formou služby
Platforma poskytována
formou služby
Infrastrukturní
a síťové služby

SaaS
Software
as a Service
PaaS
Platform
as a Service
IaaS
Inrastructure
as a Service
28
Google, Microsoft, Facebook většina uživatelských dat těchto
služeb je uložena právě v cloudu
Řešení Smart Cloud
Datové
centrum
Tier 3
Úložiště
29
HW, SW a virtuální platforma Smart Cloud

Výkonný a optimalizovaný hardware –
garantované řešení od prověřených
dodavatelů

Bezvýpadková HA architektura – SW & HW

Škálovatelnost výpočetních prostředků

Datové úložiště v několika úrovních tieringu

Úložiště pro backup

Výkonná a kompatibilní virtualizační
platforma

Možnost umístění doplňkového fyzického HW

Pokročilá správa a monitoring virtuálního
prostředí
30
Poskytujeme více jak IaaS
Platformy
Linux a
Windows
Aplikace formou
služby do
úrovně databází
31
Smart Cloud pro ISP

Technologie ČRa pod individuální značkou zákazníka

Vyhrazené virtuální datové centrum - VDC

Plný přístup ke konfiguračnímu rozhraní

Neomezený počet zákaznických virtuálních serverů

Účtování podle využitého výkonu

Úspory vznikají při sdílení kapacity v rámci VDC pro vaše
zákazníky

Možnost vyzkoušení zdarma na 1 měsíc

Bezpečnost a vysoká dostupnost dat
32
Klíčové výhody komplexního řešení DC a Smart Cloud
 Datová centra


Vysoká bezpečnost

Robustní konektivita

Vynikající provozní parametry

Významné úspory v rozsahu 20 – 40% TCO
Smart Cloud

Okamžitý přístup k nejmodernější IT infrastruktuře

Transparentní náklady, flexibilní ceny podle využívaných služeb

Vysoká úroveň fyzické, technologické a provozní bezpečnosti

Vysoká dostupnost služeb s SLA na komplexní řešení ICT a telco služeb

Celkové úspory v rozsahu 30 – 60 % TCO
33
Kontakty

Robert Kolman
Account manažer velkoobchodu pro ISP zákazníky - Praha
Tel.: +420 242 417 340
Mobil: +420 603 884 911
E-mail: [email protected]

Marek Eliáš
Account manažer velkoobchodu pro ISP zákazníky - Čechy
Mobil: +420 606 661 132
E-mail: [email protected]

Pavel Plhák
Account manažer velkoobchodu pro ISP zákazníky - Morava
Tel.: +420 544 505 132
Mobil: +420 739 503 543
E-mail: [email protected]
34
Děkujeme za pozornost

similar documents