Modul 4

Report
Lean Healthcare
Akademiska sjukhuset
•
Syfte med LEAN på
Akademiska sjukhuset
Skapa flöde
Eliminera slöseri
Ständiga förbättringar
Gemensamma värderingar
2
Akademos
08/04/2015
Top down och bottom up
och horisontellt
Primärvård
– samtidigt!
Universitetet
Landstings
ledning
Folktandvård
Landstings
politiker
Habilitering
Lasarettet
Enköping
Lean-införande Akademiska
sjukhuset
Modul 4
Modul 3
Modul 2
Modul 1
Leanspel
Kaizen
Start VT -09
Värdeflödesanalys
Start HT -09
Lean-verktyg
Ledarskap
Start HT -10
Start VT -10
Lean-införande Akademiska
sjukhuset
Modul 4
Modul 3
Modul 2
Modul 1
Leanspel
Kaizen
Start VT -09
Värdeflödesanalys
Start HT -09
Lean-verktyg
Ledarskap
Start HT -10
Start VT -10
Lean-införande Akademiska
sjukhuset
Modul 4
Modul 3
Modul 2
Modul 1
Leanspel
Kaizen
Start VT -09
Värdeflödesanalys
Start HT -09
Lean-verktyg
Ledarskap
Start HT -10
Start VT -10
Värdeflödesanalys
Anmälan
10 min
15 min
Träffa
läkare
10 min
Triage
30 min
45 min
60 min
Röntgen
10 min
45 min
45 min
=
1 tim
värdefull
tid
=
3,5 tim
ej
värdefull
tid
Rädda hjärnan LEAN
Värdeflödesanalys mars 2010 visar två timmar
till behandling (”door to needle”)
Mål:
Tiden ”door to needle” ska halveras – till 60
minuter
• Varje minut dör 2 miljoner nervceller
• En timmes fördröjning = 3,5 hjärnår
Rädda hjärnan LEAN
Resultat oktober 2010:
Nya flödet är i bruk sedan början av september.
Alla patienter har i nya flödet haft en ”door to
needletid” < 60 min
Erik Lundström Neurolog, Akademiska
sjukhuset, processägare Rädda hjärnan
LEAN
Lean-införande Akademiska
sjukhuset
Modul 4
Modul 3
Modul 2
Modul 1
Leanspel
Kaizen
Start VT -09
Värdeflödesanalys
Start HT -09
Lean-verktyg
Ledarskap
Start HT -10
Start VT -10
Produktionsplanering
Kaizen Kaizen
Kaizen
Kaizen
Kaizen
Processorientering
Visuell styrning
Kaizen
Produktionsplanering
Balansräkning
Behov
Kapacitet
Processorientering
…innebär att skapa bra kanaler för de båtar som
går ofta i en organisation
Elektiva patientprocesser
Akuta patientprocesser
Varför är det viktigt att
se hela flödet??
KAI ZEN
”ständiga förändringar till det bättre”
KAIZEN
Ständiga förbättringar
Identifiera och ta bort allt som inte är av värde
= kärnan i Lean
Exempel:
Överproduktion
Väntan
Transporter
Felaktiga processer
Onödiga rörelser
Lager
Fel och omarbete
Outnyttjad kreativitet
Det som är ett problem i dag ska inte behöva vara ett problem nästa vecka!
Väntan…
1
Identifiera problem
2
Förslag lösning
3
Pröva lösning
4
Fastställd lösning
Kaizenlapp
A3
Grupp:
Löpnummer:
Kaizenlapp
Identifiera problemet:
Utfärdare:
Problem identifierat
Datum:
Förslag till lösning:
Ansvarig:
Provstart Datum:
Pröva lösning:
Ansvarig:
Prov genomfört
och utvärderat
Datum:
Fastställd lösning:
Ansvarig:
Ny lösning införd
Datum:
Förväntat resultat:
Uppnådda resultat:
Rubrik: ___________________________________ Ansvarig: ___________________ Datum: ___________
1. Problem/Ineffektivitet/Slöseri (vad?)
Oljefläck på golvet
2. Orsak/grund till problem (varför?).
1. Packningen läcker
2. Dålig kvalitet på
packningen
3. Vi har köpt utifrån pris och
inte kvalitet
4. Inköparna får bonus om de
köper in till lågt pris
5. Felaktigt bonussystem
3. Förbättring (hur?)
Förändra inköparnas bonussystem
4. Handlingsplan (vem, när?)
5. Kontroll/uppföljning/verifiering (hur, vad?)
Tema Kaizen
• Problemområden tex:
•
•
•
•
uteblivna patienter
strykningar
följer inte produktionsplanen
VRI
15 minuter
på
APT varje
måndag
Kaizen vid Neurokirurgen 85 E
Identifiera problem, tidstjuvar, slöserier
och allt som hindrar ett bra flöde:
Find them, see them,
kill them!
...men respektera och skydda
människorna!
Hur många implementerade förbättringar per person är
bra?
• Svensk toppklass:
6 förbättringsförslag / anställd och år
• Toyota Japan:
förbättringar /anställd/år
60-70 skrivna och implementerade
• Lexus USA:
förbättringar /anställd/år
100 skrivna och implementerade
• USA :
< ETT förbättringsförslag / anställd och
år
• England :
ETT förbättringsförslag var SJÄTTE år.
Varför anställer vi tusentals hjärnor men använder bara ett fåtal?
Visuell styrning
Produktionsplanering
Kaizen Kaizen
Kaizen
Kaizen
Kaizen
Processer
Lean ledarskap
- gemba
Lean-införande Akademiska
sjukhuset
Modul 4
Modul 3
Modul 2
Modul 1
Leanspel
Kaizen
Start VT -09
Värdeflödesanalys
Start HT -09
Lean-verktyg
Ledarskap
Start HT -10
Start VT -10
Leancafe
Vad är nästa steg?
• Ledarskap - mjuka värden…
• Ständiga förbättringar av allt!
Tack!
Marie Källman

similar documents