Biztonság a WCF-ben

Report
Biztonság a WCF-ben
Készítette: Erdősi Lajos
2011.11.20.
Miről is lesz szó...
• Miért van szükség a szolgáltatások biztonságára?
• Mi is az a WCF biztonság
– Biztonság fejlődése webszolgáltatások esetében
– Főbb
alapelvek
a
web
szolgáltatások
biztonságában
– Szállítási biztonság és üzenetek biztonsága
• WCF biztonság használat közben
– Első lépések a biztonságossá válásban
Mi ellen kell védekezni?
• Autentikáció
– Hálózat lehallgatása
• Jogosultságkezelés
– Érzékeny adatok kiadása
• Sessionkezelés
– Man-In-The-Middle
• Érvényességellenőrzés
– SQL-Injection
– Cross-Site Scripting
• Stb…
Biztonság fejlődése
• Web szolgáltatások két meghatározó pontja:
– Biztonság
– Együttműködés (Interoperability)
• Web szolgáltatások és biztonság
– 90-es évek vége: SOAP üzenet – Üzenetek nem
biztonságosak -> Szállítási rétegre bízzák
• HTTP -> nem biztonságos üzenet átvitel
• HTTPS -> garantálja a titoktartást
– Üzenetek biztonságossá tétele-> WS-* specifikáció
WS-Security
• 2004. április 19.-én vezették be, a WS-*
Specifikáció biztonsági részeként
• Ez már az üzenetek szintjén biztosította a web
szolgáltatásokat
• Microsoft kiadja a WSE (Web Service Enhancements)
első verzióját
• 2006-ban ez megszűnik (utolsó verzió: WSE 3.0)->
WCF bemutatása
Főbb alapelvek
• Felhasználó-szintű
–
–
–
–
–
Authentication
Authorization
Impersonation (Megszemélyesítés)
Message Integrity
Message Confidentiality
• Infrastruktúra-szintű
– Transport Security
– Message Security
Authentication
• A folyamat, ahol egyedülállóan azonosítják a résztvevőket,
melyek az üzenetek forrásaként szerepelnek.
• Az authentikáció alapvetően két kérdés köré épül:
– Ki vagy te?
– Hogy bizonyítod ezt be?
• Azonosítás fajtái:
– Felhasználói név és jelszó, Kerberos jegy, X.509 – es tanúsítvány, stb…
• Veszély:
– Phishing, „Szótát” alkalmazásos támadás, stb…
• Lehetséges védekezés: kettős azonosítás (kliens és service is)
Authorization
• A folyamat, ami eldönti, hogy milyen erőforrásokhoz férhet
hozzá, illetve milyen műveleteket végezhet a hitelesített
felhasználó.
• Alapvetően a website dönt arról, hogy a hitelesített
felhasználónak milyen engedélyeket ad
• Ezt megteheti:
– Hozzáférési listák alapján
– Képesség alapján
– 3. fél hitelesítés alapján
• Atomic Authorization
Impersonation
• Ez a fajta hitelesítés csak akkor lehetséges, ha a
felhasználó egy Windows Account-tal rendelkezik, ami
hitelesíti őt.
• Alapvetően a hozzáférés ellenőrzéshez hasonló a
működése, azonban a felhasználót (személye, jogok, stb…)
egy token tárolja (Impersonation Token).
• Szintek:
–
–
–
–
Anonymous
Identify
Impersonate
Delagate
Message Integrity
• Garantálja, hogy az üzenet nem módosul a feladástól
számítva a kézbesítésig
• Az integritás megőrzése alapvetően a titkosítási
technikákon alapul:
– Digitális aláírás
– Hashing
– Üzenet autentikációs kódok
• Az integritásőrzés kifejezetten jó megoldás a MITM
támadás elhárítására
Message Confidentiality
• A folyamat, hogy biztosan privát és titkos maradjon
az üzenet, azaz hogy egy külső fél ne férjen hozzá az
adatokhoz.
• Szintén az adatok titkosításán alapul
– A legbiztosabb az aszimmetrikus kulcson alapuló titkosítás,
mint az RSA
• A titkosításnak köszönhetően kivédhető a MITM
támadás és az Eavesdropping.
Szállítási biztonság I.
• Ez a fajta biztonság szélesebb körben használt gyorsasága és
interoperabilitása miatt.
• Mivel ebben az esetben az üzenetek nem biztonságosak, azaz
a szállítási réteg felelős a biztonság megőrzése miatt egy 3. fél
olvasni tudja az üzenet adatait
• A biztonságos szállítás érdekében a következőeket használja:
– SSL (Secure Socket Layer)
– TLS (Transport Layer Security)
• Point-to-Point kommunikáció esetén alkalmazható, ami azt
jelenti, hogy biztonságos az átvitel a küldő és fogadó fél között
• Probléma azonban, ha egy 3. fél is csatlakozik a
kommunikációhoz
Szállítási biztonság II.
• Ha csak a kliens és a szerver szerepel a kapcsolatban, akkor biztonságos az
üzenetek átvitele
• Ha vannak köztes média elemek, akkor a továbbítás során új SSL kapcsolat
jön létre.
• Ha az üzenet elhagyja a szállítási réteget, akkor tovább már nincs
biztonságban az üzenet
• Nagy előny az Üzenet biztonsággal szemben, hogy a feleknek nem kell
teljes mértékben ismerniük a WS-Security specifikációt, ezáltal nagy az
interoperabilitása a különböző platformok vagy szolgáltatások között
• A függetlenség két fő faktorból ered:
– A WS-Security specifikáció komplexitásából
– A web szolgáltatások végső implementációjának különbözőségéből
Szállítási biztonság III.
• Működése:
– A kliens, mely csatlakozik a szerverhez elküldi az elérhető
titkosítási algoritmusokat
– A szerver visszaküldi tanúsítványának másolatát, majd
választ egy algoritmust
– A kliens kinyeri a szerver publikus kulcsát a tanúsítványból,
mellyel hitelesíti a szervert
– A kliens létrehoz egy session kulcsot, majd ezzel a kulccsal
titkosítja az adatokat, melyek cserélésre kerülnek a kliens
és szerver között
Üzenet biztonság I.
• Minden biztonsági metaadatot a SOAP üzenet tartalmaz:
– Digitális aláírás, Titkosított
Titkosítási kulcsok, stb…
elemek,
Felhasználói
bizonyítvány,
• Ez a modell a WS-Security specifikáción alapszik, mely
nagyban meghatározza, hogy:
– Hogyan írjuk alá és titkosítsuk a SOAP borítékokat
– Milyen különböző algoritmusokat és kulcsokat használjunk
• Mint egy XML implementáció, a WS-Security lehetőséget ad
különböző típusú bizonyítványok használatára
• …vagy akár újakat is létrehozhatunk.
Üzenet biztonság II.
• A fő különbség a Szállítási biztonsággal szemben, hogy:
– Az üzenetek továbbíthatóak más szolgáltatásokhoz vagy közvetítő
rendszerekhez a biztonság megsértése nélkül
– Az üzenetek mindig biztonságosak maradnak, még akkor is ha
elhagyják a szállítási réteget
• Az üzenet küldő módosítja az üzenetet:
– Az üzenet testét titkosítja
– Módosítja az üzenet fejrészét, egy speciális SOAP headerrel (Security)
• Ha az üzenet kézbesítésre kerül:
– Megvizsgálják ezt a Security fejrészt, hogy:
• Az üzenet tartalmaz-e titkosított részt
• Milyen módon lett titkosítva
Üzenet biztonság III.
• Példa a header módosítására:
– < o:Security s:mustUnderstand=”1” xmlns:o=”http://docs.oasisopen.org/
– wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd” >
– < u:Timestamp u:Id=”uuid-ea4659dc-85e5-4054-9b0cc674f0128e7f-11” >
– < u:Created > 2009-07-27T20:03:36.830Z < /u:Created >
– < u:Expires > 2009-07-27T20:08:36.830Z < /u:Expires >
– < /u:Timestamp >
– < !-- Removed for simplicity -- >
– < /o:Security >
Üzenet biztonság IV.
•
Példa a body módosítására:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
< s:Body u:Id=”_0” >
< e:EncryptedData Id=”_1” Type=”http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content”
xmlns:e=”http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#” >
< e:EncryptionMethod Algorithm=”http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc” >
< /e:EncryptionMethod >
< KeyInfo xmlns=”http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#” >
< o:SecurityTokenReference xmlns:o=”http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/
oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd” >
< o:Reference ValueType=”http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc/dk”
URI=”#uuid-ea4659dc-85e5-4054-9b0c-c674f0128e7f-10” > < /o:Reference >
< /o:SecurityTokenReference >
< /KeyInfo >
< e:CipherData >
< e:CipherValue > ..... < /e:CipherValue >
< /e:CipherData >
< /e:EncryptedData
Áttekintés
• Eddig:
– Áttekintettük, hogy milyen támadások vannak
– Hogyan lehet ezek ellen védekezni
– Mik azok az Infrastruktúra-szintű alapelvek
• Ezután:
– Megnézzük, hogy milyen lehetőségeket biztosít a
WCF minderre
Biztonság a WCF-ben I.
• Támogatja:
– Szállítási biztonság
– Üzenet biztonság
– Hybrid (Szállítási biztonság + Üzenet bizonyítvány)
• A WSE 3.0 tapasztalatai alapján támogat
„minden” tipikus biztonsági sémát
– Azonban lehetőséget biztosít saját biztonsági
sémák létrehozására
Biztonság a WCF-ben II.
• Fő belépési pontok a WCF biztonsági alrendszerébe:
– Kötés (Binding)
– Viselkedés (Behavior)
• A megfelelő biztonsági séma és politika beállítása
függ:
– Üzenetek védelmétől
– Autentikáció fajtájától
– Autorizáció fajtájától
Kötések I.
• A kötések határozzák meg:
–
–
–
–
Kommunikációs protokollt
Szolgáltatások kódolását
Üzenet védelmi beállításokat
Autentikációs sémát
• A kötés kiválasztása hatással van a konfigurációs beállításokra
– Pl.: BasicHttp esetén csak Szállítási biztonságot használhatunk
• A tévedések elkerülése érdekében, ha nincsenek speciális
beállítási igényeink, használhatjuk a WCF által előre definiált
konfigurációs sémákat
Kötések II.
Kötések
Beállítások
WsHttpBinding
Üzenet biztonság Windows Auth-tal
(NTLM vagy Kerberos)
BasicHttpBinding
Nincs biztonság
WsFederationHttpBinding
Üzenet biztonság Befogadott Auth-tal
(Issue Token)
NetTcpBinding
Szállítási biztonság Windows Auth-tal
(NTLM vagy Kerberos)
NetNamedPipeBinding
Szállítási biztonság Windows Auth-tal
(NTLM vagy Kerberos)
NetMsmqBinding
Szállítási biztonság Windows Auth-tal
(NTLM vagy Kerberos)
Példa
•
•
•
•
•
•
•
< wsHttpBinding >
< binding name=”UsernameBinding” >
< security mode=”Message” >
< message clientCredentialType=”UserName”/ >
< /security >
< /binding >
< /wsHttpBinding >
•
A példában „Message” biztonsági mód látható, illetve „username” biztonsági token
profil. A további biztonsági beállításai a kötésnek az alap (default) beállítások.
Biztonsági mód I.
• Két alap biztonsági nézetet határoz meg:
– Az üzenet védelem biztonsági modelljét
– Támogatott kliens autentikációs sémákat
• Azonban ezek a nézetek megkötéseket is
vonnak magukkal.
– Pl.: Befogadott Autentikáció csak üzenet
autentikáció esetén érhető el
• Ezen beállítás a konfigurációs modell
„security” elem Mode property-jével érhető el
Példa
• Konfigurációs modellben:
–
–
–
–
–
< wsHttpBinding >
< binding name=”helloWorld” >
< security mode=”TransportWithMessageCredential” > < /security >
< /binding >
< /wsHttpBinding >
• Kódban:
– WSHttpBinding binding = new WSHttpBinding();
– binding.Security.Mode = SecurityMode.TransportWithMessageCredential;
Biztonsági mód II.
Mód
Leírás
None
A szolgáltatás mindenki számára elérhető,
az üzenetek nincsenek védve.
Transport
A Szállítási biztonsági modellt használja.
Message
Az Üzenet biztonsági modellt használja.
Both
Hybrid mód, csak MSMQ kötéssel
használható.
TransportWithMessageCredentials
Szállítási modell, támogatva az üzenetek
védelmével. Az autentikációs bizonyítvány
az üzenet részeként kerül szállításra.
TransportCredentialOnly
A kliensek autentikálására a Szállítási
modellt használja. Szolgáltatások
nincsenek hitelesítve, az üzenetek sima
szövegként kerülnek átvitelre.
Védelmi szint I.
• Alapvetően a WCF minden üzenetet titkosít és aláír,
hogy biztosítsa a titoktartást és integritást.
• Ha „Message Security” módot használunk, akkor
felüldefiniálhatjuk ezt, így kikapcsolhatjuk a WCF
ezen szolgáltatásait.
• A védelmi szint beállítható:
– Szolgáltatás szinten a szerződés definíciójában
– Műveleti szinten
• Ha mindkettő beállításra került, akkor a műveleti
felüldefiniálja a szolgáltatás szintűt
Védelmi szint II.
Név
Működés
None
Nincs üzenet védelem
Sign
Csak az üzenet integritása garantált.
EncryptAndSign
Az üzenet integritása és titkosítása is
garantált.
Példa
• Attribútumokon keresztül állíthatóak be:
[MessageContract(ProtectionLevel = ProtectionLevel.None)]
public class HelloWorldRequestMessage
{
[MessageHeader]
public string SampleHeader { get; set; }
[MessageBodyMember()]
public string Message { get; set; }
}
Kliens bizonyítvány típus I.
• Nagyon fontos
• A szolgáltatás által használt autentikációs
sémát állítja be
• Meghatározza, hogy a kliens vagy a
szolgáltatás „fogyasztója” milyen hitelesítéssel
kell rendelkeznie
Kliens bizonyítvány típus - Üzenet
None
A kliensek nincsenek autentikálva. Megegyezik
az Anonymous autentikációval.
Windows
A kliensek autentikálásához a szabványos
Windows autentikálást használja Kerberos vagy
NTLM-en keresztül.
Username
A kliens a felhasználói név és jelszó
megadásával
kerül
autentikálásra
egy
szolgáltatás által.
Certificate
A kliens egy X.509-es tanúsítvány megadásával
kerül autentikálásra egy szolgáltatás által.
IssueToken
A kliens Http Windows Integrated
Authentication – nel kerül autentikálásra.
Kliens bizonyítvány típus - Szállítás
None
Megegyezik az Üzenet biztonságival.
Windows
Megegyezik az Üzenet biztonságival.
Certificate
Megegyezik az Üzenet biztonságival.
Basic
A kliens with Http Basic Authentication –nel
kerül autentikálásra.
Digest
A kliens with Http Digest Authentication–nel
kerül autentikálásra.
NTLM
A kliens with Http Windows Integrated
Authentication–nel kerül autentikálásra.
Példa
• Konfigurációs modellben:
< wsHttpBinding >
< binding name=”helloWorld” >
< security mode=”Transport” >
< transport clientCredentialType=”Windows”/ >
< message clientCredentialType=”Windows”/ >
< /security >
< /binding >
< /wsHttpBinding >
• Kódban:
WSHttpBinding binding = new WSHttpBinding();
binding.Security.Mode = SecurityMode.Transport;
binding.Security.Transport.ClientCredentialType = HttpClientCredentialType.Windows;
binding.Security.Message.ClientCredentialType = MessageCredentialType.Windows;
Köszönöm a figyelmet!
• Vége… 

similar documents