Ava - Koolielu

Report
Majandusressursid
Majanduse arengut mõjutavad tegurid
Koostaja: Ene Saar
Avaldatud Creative Commonsi litsentsi „Autorile viitamine + jagamine
samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-SA 3.0)“ alusel,
vt http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
2011
Mida uurib majandusgeograafia?
Tuleta meelde! Millega tegelevad geograafia erinevad valdkonnad?
Geograafia
Loodusgeograafia
Majandus
Inimgeograafia
Regionaalgeograafia
Majandusgeograafia
Inimgeograafia haru,
mis uurib majanduse
toimimist ruumis e
paiknemise
iseärasusi
Inimestele vajalike
hüvede valmistamise,
jaotamise,
vahetamise ja
tarbimise süsteem
Majandustegevuseks vajalikud ressursid
• Loodusvarad e loodusressursid – osa
looduskeskkonnast, mida inimene oma eluks ja
majandustegevuseks kasutab (maavarad, muld,
vesi, õhk, kliima, taimed, loomad).
• Tööjõud e inimressursid – inimeste vaimsed ja
füüsilised pingutused toodete ja teenuste
tootmiseks.
• Kapital – tootmisvahendid, mida inimesed
tootmiseks loovad ja kasutavad.
Randveer, M., Kerem, K.http://www.riigikantselei.ee/arhiiv/atp/Koolitus/oppematerjal/mikmak.htm
Loodusvarad e loodusressursid
TAASTUMATUD
on tekkinud väga pika
aja jooksul või
praegusajal enam
üldse ei moodustu
TAASTUVAD
tekivad loodusliku
ringe käigus uuesti
•
•
•
•
•
•
Vesi
Õhk
Muld
Maa
Taimed
Loomad
•
•
•
•
•
Energeetilised maavarad
Maagid
Ehitusmaterjalid
Keemiline toore
Muud maavarad
Taastuvad ja taastumatud loodusvarad
Mis loodusvarasid on piltidel kujutatud? Liigita pildid taastutavateks
ja taastumatuteks loodusvaradeks?
1
2
4
5
3
6
kullakaevandus
1. E. Saare foto. 2. Foto E. Saar 3. Fotot. http://www.taevapiltnik.ee/blog/tag/eesti-mets/
4. Foto. http://maeteadus.blogspot.com/2011/02/maetaguse-kruusakarjaari-maavara.html
5.Foto http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Blhttp://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpgack_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg
6. Fotot http://tauri-au.blogspot.com/2011/12/outback.html
Maavarade kaevandamine Eestis, 2008
Võrdle maavarade kaevandamist maakondades.
Kaart. Statistikaamet http://www.stat.ee/38612
Eesti tööealine rahvastik, 2010
1 034 800
570 900
115 900
348 000
Miks töötuid loetakse majanduslikult aktiivse rahvastiku hulka?
Joonis http://www.vkg.werro.ee/materjalid/EGCD/Opik/juhan/rahvas/rahvahoive.html#
Allikas: http://www.stat.ee/37192
Töötus Eestis, 1993-2010
35
töötuse määr, %
30
25
20
15-24
15
25-49
50-74
10
5
0
Miks noorte hulgas on töötus väga kõrge?
Mida saab teha töötuse vähendamiseks?
Allikas: Statistikaamet. http://www.stat.ee/
Tööealiste osatähtsus
Mis piirkondades on tööealiste hulk väike/suur?
Võrdle oma koduasula ja naaberasulate tööealiste hulka.
Joonise allikas http://www.stat.ee/tooealiste-osatahtsus-omavalitsusuksustes
Kapital
Füüsiline kapital
Finantskapital
reaalsed esemed:
masinad, seadmed,
tööriistad, hooned, teed,
lennuväljad jne.
rahalised vahendid:
näiteks firma aktsiad.
Arutlege: Kas inimeste teadmisi ja oskusi võib nimetada inimkapitaliks?
Masinad. http://www.eestiloodus.ee/uudistaja269.html
Raha. http://kuressaare.olx.ee/teeni-raha-endale-lihtsalt-waata-ja-proovi-iid-17776839
Aktsia. http://www.ecu.ee/modules/prod.php?id=3283

similar documents