SAP koolitusmoodul

Report
SAP koolitusmoodul
sissejuhatus
Ly Jürgenson
Tallinna linnas koolitusarvestust
reguleerivad dokumendid
 Tallinna linna koolitusarvestuse protseduur
 SAP koolitusmooduli juhend
 SAP Portal juhend
Ülemineku metoodika
SAP koolitusmoodul kui integreeritud
süsteemi üks osa
 SAP koolitusmoodul on seotud:
1) SAP personalihaldusega (PA20)
3) SAP struktuurihaldusega (ppose)
4) E-arvekeskusega
5) SAP finantsmooduliga (maksed)
SAP Portaliga (aruanded)
Praegusel hetkel õigused ja
võimalused SAPis
Koolitusmooduli tavakasutaja:
 Personalihaldus - personaliandmete vaatamine oma
haldusala piires (PA20)
 Organisatsiooni struktuur ja koosseis - struktuuripuu
vaatamine oma haldusala piires (PPOSE)
 Koolituste ja ürituste haldus - koolitusmoodul (selle
erinevad menüüd) oma haldusala piires andmete
sisestamine/muutmine ja õigus näha tsentraalset
koolituspuud
SAP koolitusmooduli eripärad
 Koosneb dünaamilistest menüüdest (st muutes ühes kohas
andmeid muutuvad need ka teises)
 Peakasutaja haldab erinevaid registreid (toimumiskohad,
koolitusfirmad, lektorid)
 Koolitusel osalejateks lisatakse neid inimesi/ töötajad,
kellele SAP palgaarvestus väljamakseid teeb (saab lisada
ainult koolituse toimumise hetkel töötavaid inimesi)
 Oluline on kuluID ehk tunnus, mis luuakse koolitusmoodulis
ja mis seob edaspidi andmed e-kas ja finantsmoodulis
 Kuna moodulid on omavahel seotud, siis tegevusi ühe
töötajaga saab korraga teha vaid üks sisestaja
Koolitusmooduli menüüd
 S_AHR_61011888 – Tüüpkoolitusürituse loomine
 PSV2 – Koolitusürituste menüü
 Psv1 – Osalemiste menüü
 Iga menüü jaguneb hierarhiliseks menüüks ehk koolituspuuks
 Kõik koolituspuud näevad välja ühesugused ning lisades/muutes andmeid
ühes menüüs kanduvad need ka teistesse (dünaamilistesse menüüdesse)
 Koolitusmoodulis on oluline:
 Transaktsioonikoodid ja hoiatuse tekst ekraanile (seadete muutmine)
 Lemmikud
 Kehtiv plaan õigeks ja fikseerida
 Minu seaded – kuva võtmega
S_AHR_61011887 - Tüüpkoolitusürituse loomine




Tüüpkoolitusürituse loomine,
Tüüpkoolitusürituse muutmine,
Tüüpkoolitusürituse vaatamine,
Tüüpkoolitusürituse kustutamine.
PSV2 - Koolitusürituse menüü




Ürituse loomine,
Ürituse muutmine,
Ürituse tühistamine,
Ürituse lukustamine (ei saa rohkem inimesi
registreerida, kaob puu vaatest),
 Ürituse info kuvamine,
 Isikupõhiste kulude jagamine.
PSV1 - Osalemise menüü





Üksiku osalejate registreerimine,
Mitme osaleja registreerimine,
Osalemise tühistamine,
Osaleja andmete vaatamine,
Registreerimise nimekirja vaatamine.
Standardaruanded






S_AHR_61016215 – Osaleja koolitused
S_PH9_46000434 – Osalejate nimekiri
S_PH9_46000433 – Koolitusürituse registreerimisleht
S_PH9_46000431 – Osaleja koolitusajalugu
S_AHR_61016219 – Koolitusürituse kuupäevad
S_PH9_48000476 – Koolitusürituse info
SAP koolitusmooduli peakasutaja
Linnakantselei töötaja, kes haldab koolitusmoodulis
olevaid registreid:
 Koolitusasutused
 Lektorid
 Toimumiskohad
Kui koolitusüritust sisestades ei leia eelpoolnimetatud
registritest vajalikke andmeid, tuleb ühendust võtta
peakasutaja Ülli Pargiga, tema kontaktid
[email protected], tel 6404 235.
Oluline on andmete õigeaegne ja
korrektne sisestus !!!
SOOVITUS
Too oma lemmikutesse järgmised neli
transaktsioonikoodi:
 S_AHR_61011888 –tüüpkoolitusürituse loomine
 PSV1 – Osalemise menüü
 PSV2- Koolitusürituse menüü
 ZHR_TEM_FIKULUD – Koolituskulude aruanne
Reegel 1
 Kasutage alati kasutajamenüüd
 Kasutaja kohased sead - PSVI
Lülita sisse – kuva võtmega
Reegel 2
Fikseeri kehtiv plaan !
SAP otsingud töötavad selles fikseeritud vahemikus ning koolituspuus on
nähtavad vaid selle vahemiku üritused.
Kontrolli, kas hallatavad asutused
on lisanud Sind E-arvekeskuses
koolitusarvete kooskõlastusringi !
See on eelduseks, et saaksid pidada
arvestust ka nende koolitusürituste kohta,
nii info edastamine kui arvete sidumine
koolituse kuluID-ga toimub seal.
Kokkuvõtteks
 SAP koolitusmoodul on seotud finantsmooduliga ning liidestatud earvekeskusega. Andmete lisamine/muutmine koolitusmoodulis toob
kaasa muudatusi finantsmoodulis ning E-arvekeskuses.
 Olulinde on kuluID tekkimine ja selle jõudmine raamatupidamisse, ka
töövõtulepingute ja lähetuskuluaruannete puhul.
 Koolitusmoodulisse ja aruannetesse jõuavad kõik kulud, mis on
seotud kuluID-ga.
 SAPis on õigused piiratud haldusalade lõiked, st et te näete oma
haldusala töötajaid, struktuuri ning saate hallata oma haldusala
koolituspuud.
 Tsentraalset koolituspuud näevad kõik, kuid muudatusi sinna teha ei
saa.
 Erinevates koolitusmooduli menüüdes saab teha erinevaid
toiminguid (transaktsioonid), kuid muutes ühte menüüd kanduvad
muudatused ka teistesse menüüdesse.
 Registreid haldab peakasutaja (Linnakantselei personali arendamise
osakond)
 Aruandeid näeb läbi SAP Portali.
Kuhu pöörduda:
 Kasutajatugi:
 [email protected]
 registris pole sobivaid andmeid:
Ülli Park: [email protected], tel 6404 235.
 paroolid on lukus: [email protected],
TÄNAN!
...ja nüüd praktiline osa .....

similar documents