Podsumowanie dzia*a* podejmowanych przez Szkolne Ko*o

Report
Podsumowanie działań
podejmowanych przez
Szkolne Koło Wolontariusza
w roku szkolnym 2013/2014
Autor: Agnieszka Kowalska
17-20.09.2013 – akcja „Złotówka dla
Hospicjum Nadzieja”
Cel akcji:
 pomoc finansowa na rzecz podopiecznych toruńskiego hospicjum Nadzieja
Działania podjęte przez Szkolne Koło Wolontariusza:
 sprzedaż ciast podczas przerw szkolnych w dniach 17-20.09.2013
Uzyskane środki:
 zysk ze sprzedaży wyniósł 1452,79 zł i został w całości przekazany na
rzecz hospicjum
10.2013 – akcja „Kartka dla Oliwii”
Cel akcji:
 pomoc chorej na raka Oliwii przez wykonanie kartek urodzinowych z
okazji jej 6-tych urodzin
Działania podjęte przez Szkolne Koło Wolontariusza:
 wykonanie, zbiórka i wysyłka kartek urodzinowych dla Oliwii
Uzyskane środki:
 satysfakcja dziewczynki i Jej rodziców 
10-12.2013 – akcja zbiórki funduszy
na rzecz Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach
Cel akcji:
 pomoc finansowa dla przedszkola wchodzącego w skład Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Działania podjęte przez Szkolne Koło Wolontariusza:
 29.10.2013 – sprzedaż ciasteczek z okazji szkolnego Halloween
22.11.2013 – bożonarodzeniowy kiermasz ozdób świątecznych i biżuterii
5.12.2013 – koncert zespołu szkolnego Trotyl
Uzyskane środki:
 zysk z zorganizowanych przedsięwzięć wyniósł 611,90 zł i został w całości
przekazany na rzecz podopiecznych przedszkola w Laskach
5.12.2013 – wybory nowego Zarządu
Szkolnego Koła Wolontariusza
W związku z rezygnacją Przewodniczącej oraz Zastępcy Przewodniczącej ze
sprawowanych przez nie urzędów, w dniu 5 grudnia 2013 roku powołany został
nowy Zarząd Szkolnego Koła Wolontariusza w składzie:
Przewodnicząca – Agnieszka Kowalska
Zastępca Przewodniczącej (delegatka z liceum) – Alicja Poniewierska
Zastępca Przewodniczącej (delegatka z gimnazjum) – Gabriela Ciesielska
Sekretarz – Marta Molińska
Powołano także osoby pełniące nowe funkcje:
Łącznik z SU – Franciszek Bereza
Informatyk Szkolnego Koła Wolontariusza – Patrycja Kochmańska
18.03.2014 – wykład Pana Doktora
Przemysława Grzybowskiego przedstawiciela fundacji Dr Clown
Cel akcji:
 zapoznanie wolontariuszy z działalnością wolontariacką fundacji Dr Clown
oraz historią, warunkami przyrodniczymi i zwyczajami mieszkańców
Amazonii Peruwiańskiej
20-21.03.2014 – zbiórka świąteczna
na rzecz Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach
Cel akcji:
 pomoc finansowa dla przedszkola wchodzącego w skład Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Działania podjęte przez Szkolne Koło Wolontariusza:
 20.03.2014 – sprzedaż ciasteczek podczas przerw szkolnych
 21.03.2014 – wielkanocny kiermasz kartek świątecznych i biżuterii
Uzyskane środki:
 zysk z zorganizowanych przedsięwzięć wyniósł 952,07 zł i został w całości
przekazany na rzecz podopiecznych przedszkola w Laskach
19.02-14.05.2014 – zbiórka sprzętu
elektronicznego na rzecz Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Cel akcji:
 zbiórka zepsutego lub działającego sprzętu elektronicznego na rzecz
zakładu w Laskach
Działania podjęte przez Szkolne Koło Wolontariusza:
 zbiórka i dostarczenie sprzętu do Lasek
15.05.2014 – wyjazd wolontariuszy do
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach
Cel akcji:
 zapoznanie z warunkami i formami wolontariatu panującymi w zakładzie
w Laskach
 dostarczenie zgromadzonego sprzętu elektronicznego do Lasek
Czego nie udało się zrealizować?
Akcje, których nie udało się zrealizować:
 Akcja Krwiodawstwa
Przyczyny:
 nieudane próby skontaktowania się z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa
 mała dostępność ambulansów w dogodnym dla szkoły terminie w obrębie
regionu (1 ambulans – całe województwo)
Postanowienia wobec niezrealizowanych akcji:
 przeniesienie niezrealizowanej akcji na działalność Szkolnego Koła
Wolontariusza w roku szkolnym 2014/2015, jeżeli będzie to zgodne z wolą
społeczności szkolnej
Rozliczenie finansowe
Ze wszystkich zbiórek zorganizowanych w roku szkolnym 2013/2014
zebraliśmy łącznie kwotę: 3016,76 zł.
Środki te zostały przekazane odpowiednio na rzecz:
 Hospicjum „Nadzieja” – 1452,79 zł
 Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – 1563,97 zł
Co jeszcze planujemy w tym roku?
Planowane przedsięwzięcia:
 31.05.2014 – włączenie się chętnych wolontariuszy w pomoc przy
organizacji festynu Caritas z okazji Dnia Dziecka
 24.06.2014 – Mecz Charytatywny – nauczyciele vs uczniowie
Konieczne ustalenia:
1. Ustalenie godziny meczu.
2. Ustalenie dyscypliny sportu.
3. Ustalenie celu meczu.
4. Powołanie drużyn i osób funkcyjnych.
5. Wykonanie biletów (wraz z ustaleniem ich ceny) i plakatu, zaproszeń dla
gości.
6. Rozpropagowanie akcji na Facebooku/na stronie szkoły.
7. Wyznaczenie osób funkcyjnych.
8. Ustalenie nagród.
9. Oszacowanie potrzebnych kosztów i wystąpienie o dofinansowanie
meczu z ramienia szkolnej fundacji.
10. Inne ustalenia.

similar documents