sissejuh textitöötlus

Report
Jelena Vendelin
TTÜ informaatika instituut
e-post: [email protected]
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
1



Luua eeldused infotehnoloogia efektiivseks
kasutamiseks õppe- ja tulevases kutsetöös
Luua ettekujutus üldotstarbelisest
rakendustarkvarast
Omandada rakenduste loomise baasteadmisi
ja -oskusi
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
2

Infotöötluse põhimõisted
 informatsioon ja andmed, rakendused

Infotöötlus
 tekstitöötlus
 presentatsioonide töötlus
 tabelarvutus

… ja vahendid (rakendusprogrammid)
 Microsoft Office (põhiliselt)
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
3




I. Amitan, J. Vilipõld. MS Excel. Rakenduste
loomise vahendid. TTÜ, 2007
V. Jokk. MS Word. Dokumentide disain
töökeskkonnas. TTÜ, 2009
Free Online Tutorials
(http://www.baycongroup.com)
Õppematerjalid Blackboard-s
(http://webct.e-uni.ee)
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
4


Loengud (üle nädala)
Praktikumid (kord nädalas)
 Lahendame loengu teemaga seotuid ülesandeid
 Teeme 3 kontrolltööd

Hindamine (arvestus)
 Arvestuse aluseks on kontrolltööde positiivsed
tulemused
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
5


Koht kogu IT Kolledži õppetööd puudutava
info säilitamiseks ja esitamiseks
Aadress:
 https://effie.itcollege.ee
 ITK kodulehe kaudu http://www.itcollege.ee

Antud kursus:
 Iseseisvate tööde tulemused ja arvestus
 Kiireloomulised teated
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
6

Vajab kasutajanime ja parooli
 Uus kasutaja ÕIS-st


Server enos.itcollege.ee
Klassis võrguketas H:
 Failitransport lubatud ssh (Secure File Transport)
 Avalik kataloog public_html
▪ Ligipääs veebist: http://enos.itcollege.ee/~kasutaja

Töö lõpetab Log Off
 Arvutikettale salvestatud failid kaovad
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
7





http://webct.e-uni.ee
Koosneb kursustest
Kursus sisaldab materjale, teste, siseposti,
foorumit, hindamissüsteemi
Kasutajad: disainer, assistent, tudeng
Vajalik kasutajanimi (vabalt loodav) ja
kursusele registreerimine (disaineri luba)
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
8
Menüüde ja käskude struktuur
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
9

Käsu valik
 Menüüpunkt (tab) avab käsulindi (ribbon)
 Lint on jagatud gruppideks, mille sees on korralduse ikoonid
 Nool grupi alumises servas näitab laiendamise võimalust

Tööriistariba on üks: Quick Access Toolbar
 Seda saab täiendada

Nupp File
 avab menüü kõikide pakettide üldiste käskudega:
Open, Save jms

Klahvi Alt vajutamine näitab tähti klaviatuuri kasutamiseks
käsu valikul
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
10

File alt käsk Options
 Üldrežiimide valik jääb kehtima kõigile MS Office
programmidele


Viimane ikoon Quick Access Toolbaris lubab
komplekteerida käskudega tööriistariba
Nool käsulindi paremas nurgas peidab/näitad
käsulinti
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
11
MS Word 2010
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
12




Digitaalne fail kindlas formaadis
Tekst, mis vajab kindlat kujundust
Teksti sisestamise ja redigeerimise töömaht
on ~võrdne vorminduse töömahuga
Kasutus:
 Blanketid, arved, saatelehed;
 Aruanded, referaadid, raamatud;
 jms
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
13
Dokument
Lõik
Sõna
Märk
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
14
Elementaarne ühik
Nähtav (tähed, numbrid) või peidetud (tühik, reavahetus,
tabuleerimismärk)
 Tähtis reegel


 Kahe peitsümboli kõrvuti paigutamine ei ole lubatud

Tehted:
 Sisestamine (kui klaviatuuril ei ole, Insert, Symbol), kustutamine
 Peitmärkide näitamine / peitmine
▪ Korraldus ¶ Show/Hide Home, grupp Paragraph
 Märkide kombinatsioonide otsimine / asendamine
▪ Korraldused Home Find, Replace
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
15

Märkide jada, mille eraldajaks on
 tühik, lõiguvahetus, reavahetus, tabuleerimismärk



Kirjavahemärgid ei ole sõnade eraldajad
Tekstirida moodustatakse automaatselt lehe ääriste vahele,
sõna, mis reale ei mahu tõstetakse järgmisele reale
Sõnade poolitamine
 Automaatne Page Layout, Page Setup, Hyphenation
 Käsitsi poolitusmärgiga (Ctrl+põhiklaviatuuri -)
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
16

Sõnade jada, mille eraldajaks on
 lõiguvahetuse märk (klahv Enter)
 teksti algus või lõpp
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
17
Tähtis reegel
Kahe peitsümboli kõrvuti
paigutamine ei ole lubatud



Kahe sõna vahel ÜKS tühik
Kahe lõigu vahel ÜKS Enter
Kahe lehekülje vahel ÜKS
lehevahetuse sümbol
(Ctrl+Enter)
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
18

Märk (Home, Font)
 Font (Arial, Times New Roman)
 Suurus 1pt=1/72” (10pt, 12pt)
 Erikuju (shadow, superscript, SMALL CAPS…)

Lõik (Home, Paragraph)
 Joondamine
 Taandamine
 Nummerdamine
 Tabuleerimine
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
19

Vasakule
Elektriraudtee AS asutati iseseisva äriühinguna 23. detsembril 1998. aastal AS Eesti Raudtee jagunemise teel.
Jagunemine toimus vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud AS Eesti Raudtee ümberkorraldamis- ja
erastamiskavale. Elektriraudtee AS iseseisev majandustegevus algas 1. jaanuarist 1999.

Paremale
Elektriraudtee AS asutati iseseisva äriühinguna 23. detsembril 1998. aastal AS Eesti Raudtee jagunemise teel.
Jagunemine toimus vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud AS Eesti Raudtee ümberkorraldamis- ja
erastamiskavale. Elektriraudtee AS iseseisev majandustegevus algas 1. jaanuarist 1999.

Keskele
Elektriraudtee AS asutati iseseisva äriühinguna 23. detsembril 1998. aastal AS Eesti Raudtee jagunemise teel.
Jagunemine toimus vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud AS Eesti Raudtee ümberkorraldamis- ja
erastamiskavale. Elektriraudtee AS iseseisev majandustegevus algas 1. jaanuarist 1999.

Rööpselt
Elektriraudtee AS asutati iseseisva äriühinguna 23. detsembril 1998. aastal AS Eesti Raudtee jagunemise teel.
Jagunemine toimus vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud AS Eesti Raudtee ümberkorraldamis- ja
erastamiskavale. Elektriraudtee AS iseseisev majandustegevus algas 1. jaanuarist 1999.
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
20


Home, Paragraph, Indents and Spacing (lisakäsuaken)
Vasakult (2cm)
Elektriraudtee AS asutati iseseisva äriühinguna 23. detsembril 1998. aastal AS Eesti Raudtee jagunemise teel. Jagunemine toimus vastavalt Vabariigi
Valitsuse poolt kinnitatud AS Eesti Raudtee ümberkorraldamis- ja erastamiskavale. Elektriraudtee AS iseseisev majandustegevus algas 1. jaanuarist 1999.
Ettevõtte loomisel kuulusid kõik aktsiad ASile Eesti Raudtee. 15. novembrist 2000 anti 100% Elektriraudtee AS aktsiad üle Eesti Vabariigile, mida esindab
tänane Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Elektriraudtee AS põhitegevusalaks on reisijateveo korraldamine elektrirongidega Tallinnas ja Harjumaal. 2006. aasta 10. märtsil sõlmiti Eesti Vabariigi, keda
esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ja Elektriraudtee ASi vahel „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping”, mille kohaselt on
Elektriraudtee ASil elektrifitseeritud liinivõrkude ulatuses ainuõigus elektrirongidega avaliku liiniveoteenuse osutamiseks kuni aastani 2015.

Eraldi esimene rida ( 2cm)
Elektriraudtee AS asutati iseseisva äriühinguna 23. detsembril 1998. aastal AS Eesti Raudtee jagunemise teel. Jagunemine toimus vastavalt Vabariigi
Valitsuse poolt kinnitatud AS Eesti Raudtee ümberkorraldamis- ja erastamiskavale. Elektriraudtee AS iseseisev majandustegevus algas 1. jaanuarist 1999. Ettevõtte loomisel
kuulusid kõik aktsiad ASile Eesti Raudtee. 15. novembrist 2000 anti 100% Elektriraudtee AS aktsiad üle Eesti Vabariigile, mida esindab tänane Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium.
Elektriraudtee AS põhitegevusalaks on reisijateveo korraldamine elektrirongidega Tallinnas ja Harjumaal. 2006. aasta 10. märtsil sõlmiti Eesti Vabariigi, keda
esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ja Elektriraudtee ASi vahel „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping”, mille kohaselt on Elektriraudtee ASil
elektrifitseeritud liinivõrkude ulatuses ainuõigus elektrirongidega avaliku liiniveoteenuse osutamiseks kuni aastani 2015.

Kõik read va esimene (1cm)
Elektriraudtee AS asutati iseseisva äriühinguna 23. detsembril 1998. aastal AS Eesti Raudtee jagunemise teel. Jagunemine toimus vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt
kinnitatud AS Eesti Raudtee ümberkorraldamis- ja erastamiskavale. Elektriraudtee AS iseseisev majandustegevus algas 1. jaanuarist 1999. Ettevõtte loomisel
kuulusid kõik aktsiad ASile Eesti Raudtee. 15. novembrist 2000 anti 100% Elektriraudtee AS aktsiad üle Eesti Vabariigile, mida esindab tänane Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium.
Elektriraudtee AS põhitegevusalaks on reisijateveo korraldamine elektrirongidega Tallinnas ja Harjumaal. 2006. aasta 10. märtsil sõlmiti Eesti Vabariigi, keda esindab
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ja Elektriraudtee ASi vahel „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping”, mille kohaselt on
Elektriraudtee ASil elektrifitseeritud liinivõrkude ulatuses ainuõigus elektrirongidega avaliku liiniveoteenuse osutamiseks kuni aastani 2015.
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
21


Line spacing
Kordades põhireavahe suhtes (sõltub
kirjasuurusest)
 Single, 1,5 lines, Double, Multiple

Vähemalt valitud ühikuid (pt, cm, mm)
 At Least

Täpselt valitud ühikuid (pt, cm, mm)
 Exactly
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
22

Home, Paragraph, Indents and Spacing
 Before, After
 Sisestatakse tunnustatud ühikutes (pt, cm, mm)
 Teeb teksti loetavamaks
 Eriti vajalik pealkirjadele
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
23


Home, Paragraph, Line and Page Brakes
Widow/Orphan control
 Takistab lehevahetust lõigu esimese rea järel ja viimase
rea ees

Keep with next
 Hoiab lõiku järgmise lõigu algusega samal lehel

Keep lines together
 Hoiab terve lõigu ühel lehel

Page break before
 Teeb enne lõiku lehevahetuse

Kasutusel põhiliselt koos lõigustiiliga
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
24


Kuulub lõigu vormingu juurde
Loetelu võib olla mitmetasemeline, igat taset
võib eraldi määrata
 Define new Multilevel list

Lõgu taseme muutmine
 Home, Paragraph, Increase (Decrease) Indent
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
25

Tabulatsioonipositsioonide määramine
 Positsioonide paigutamine ja nihutamine
joonlaual
 Menüü Page Layout, grupi Paragraph laiendatud
menüü, validaTabs

Kasutamine: tabulaatori klahv
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
26


Lõigu või sümbolite vormingumäärangute
komplekt
Laadi kirjeldamine
 Home, Styles

Laadi kasutamine
 Märkida tekst ja valida
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
27



Mahuka dokumendi vormistamisel tuleb
planeerida, milliseid stiile võib vaja minna
Stiili võib lihtsate liigutustega muuta
Kodutöös võib vaja minna stiile:
 Pealkirjad (2-3 taset)
 Pildiallkirjad
 Tabelid
 Põhitekst
Sissejuhatus infotöötlusesse (1)
28

similar documents