procesní analýza plynů

Report
Analýza plynu
Zbyněk Skotnica
za společnost RMT s. r. o.
Historie společnosti
1992
 Založení společnosti RMT s.r.o.
1993
 Servisní oddělení analyzátorů plynu
1994
 Výroba a dodávka prvních měřících sestav s analyzátory plynu
2001
 Certifikace ISO Německou společností TÜV International
2002
 Partner fy. Siemens pro oblast analyzátorů plynu
2012
 20 let působení společnosti na trhu
2013
 Solution partner fy. Siemens pro oblast analyzátorů plynu
Členění analyzátorů dle metody
Analyzátory plynu můžeme členit dle metody odběru na:
 Extrakční, kdy vzorek je odebírán z měřícího místa a
veden přes úpravu vzorku do analyzátoru. Měřící sestava
je instalovaná v analyzační (rozváděčové) skříni nebo na
stěně.
 In-situ, což znamená, že analyzátor je instalován přímo
do procesu (na měřící místo) bez nutnosti odběru a úpravy
vzorku. Rychlá odezva měření.
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
 Autorizovaný partner firmy:
 Servisní středisko analyzátorů plynů
 Analyzátory plynů - O2, SO2, CO, CO2, NOX, CH4, Ar, H2,
CNHM, HCL, HF, NH3, H2S, kyanovodík
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
EXTRAKČNÍ
Provedení v 19“ racku nebo odolné do provozu
OXYMAT 6 a 61 pro paramagnetické měření kyslíku
ULTRAMAT 6E a F pro 1 až 4 IR komponenty
ULTRAMAT/OXYMAT 6E
1 nebo 2 IR komponenty a kyslík
 CALOMAT 6
 SIPROCESS




PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
EXTRAKČNÍ
 OXYMAT / ULTRAMAT 6
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
EXTRAKČNÍ
 ULTRAMAT 23
 1 až 3 komponenty + O2
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNU
ANALÝZA CO, UHELNÝ MLÝN, MOKRÁ
Analyzátor
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
ANALÝZA CO, UHELNÁ MLÝNICE, DĚTMAROVICE
 Měření CO v uhelné mlýnici
V zásobníku uhlí, za mlýnem, ve filtru,
před a za cyklóny.
 Měřící rozsah:
0 - 2000 / 6000 ppm CO
Analyzátor
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
APLIKACE - ETU II
 Měření CO v zásobnících uhlí
 Měřící rozsah:
 0 - 2000 ppm CO
 Měření CO a O2 ve spalinách
 Měřící rozsah:
 0 - 625 mg/m3 CO
 0 - 21 % O2
Analyzátor
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ – IN SITU
SITRANS SL
 O2
 CO
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ – SITRANS SL
Vysílač
Příruba
Přijímač
Napojení
na proces
Display
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
ANALÝZA O2
Pohled na umístění měřících senzorů Sitrans SL
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ – IN SITU
LDS 6









O2
CO
CO2
HCL
HF
H2S
H2O
NH3
teplota
SESTAVA MĚŘÍCÍHO SYSTÉMU LDS6
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
ANALÝZA O2
Pohled na umístění měřících senzorů LDS6
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
ANALÝZA O2
Pohled na umístění měřících senzorů LDS6
PROCESNÍ ANALÝZA PLYNŮ
ANALÝZA O2
Pohled na umístění měřících senzorů LDS6
SCR & SNCR proces: DeNOx základy
NH3 + NOx
N 2 + H 2O
•
Injekce NH3 do
surových plynů
nebo katalyzátoru
•
Minimalizace
čpavkového skluzu
•
•
In situ měření NH3
Optimalizace
frekvence čistících
procesů.
SCR & SNCR proces
• SCR - Selektivní Katalytická Redukce
• Vhodné pro velké spalovací celky jako jsou uhelné elektrárny
• Reakce probíhá na povrchu katalyzátoru při mírných teplotách.
• Účinnost > 90 %
• SNCR - Selektivní Ne-Katalytická Redukce
• Metoda SNCR bývá často použita v malých až středně velkých
spalovacích zařízeních, jako jsou menší elektrárny, teplárny,
spalovny komunálního odpadu atd.
• Reakce se provádí bez použití katalyzátoru, při vysokých teplotách.
• Účinnost ~ 40-70 %
Uhelná elektrárna vybavena technologií SCR
Uhelná elektrárna vybavena technologií SCR
App. 20 - 30 m.
App. 5 - 15 m.
Opatření ke snížení emisí NOx
KAT
• SCR – NOx + NH3
400C
N2 + H2O
• SNCR – NOx + NH3
950C
N2 + H2O
• SCR/SNCR není perfektní = NH3 skluz
• Pro měření čpavkového skluzu (NH3 slipu)
používáme analyzátory LDS6.
Analyzátor LDS 6 pro měření čpavkového skluzu
(NH3 slip)
• Měřící rozsah:
0 - 10 ppm NH3  0.5 ppm
•
0 - 50 ppm NH3  1.0 ppm
• Teplota:
650 C
• Tlak:
Atmosférický lehce negativní
• Měřící délka:
1-10 m
• Prach:
Méně něž 25 g/Nm3
• Navíc měření H2O, které umožní detekovat úniky páry v kotli
Aplikace: optimalizace SNCR - DeNOx
Optimalizace SNCR a snížení emisí NOx na elektrárnách pomocí
rychlého in-situ měření NH3 skluzu:
 Redukce emisí NOx
 Nízká spotřeba
amoniaku o 25-30 %
 Menší nánosy
čpavkových solí na
povrchu technologie
Emise (mg/Nm3)
 Nízký čpavkový
skluz o 50-70 %
NH4OH
NH4OH
pára
NH3 skluz
NH3 skluz
Čas (hh:mm)
Množství páry (Mg/h) a NH4OH
spotřeba (kg/h)
s LDS
s LDS
Podmínky pro měření čpavkového skluzu (NH3 slip)
Současné měření H2O
(vlhkosti):
 rychlá detekce odhalí únik páry v kotli a netěsnosti na trubkách přehříváků
 Kompenzace při přepočtu objemu spalin
HLÍDÁNÍ BEZPEČNOSTI V UHELNÝCH SILECH
Nebezpečí: samovznícení skladovaného uhlí, např. v cementárnách:
CO - detekce pomocí LDS 6:
jednoduchá instalace a minimální údržba!
velice rychlé CO-měření!
8m
PROCESNÍ ANALÝZA CO
APLIKACE - CARMEUSE
Pohled na vyhodnocovací jednotku LDS6
PROCESNÍ ANALÝZA CO
APLIKACE - DĚTMAROVICE
Pohled na měřící senzory LDS6 za filtrem
REFERENCE – Česká republika
 CEMENT Hranice
 Prague heating plant – Mělník
 Prague heating plant – Holešovice, Michle
 MegaWaste – Ekoterm Prostějov
 Coal Mill
 CARMEUSE Mokrá
 Intergrated System Secondary Metallurgy, Vítkovice
 Intergrated System Secondary Metallurgy, Třinec
 další...
REFERENCE – zahraničí
 Anschan
Čína
 Shougang
Čína
 Ingeteam
Čína
 Balloki
Pákistán
 Muridke
Pákistán
 TUBINOX, Bukurect
Rumunsko
 BUCURESTI VEST, Bukurect
Rumunsko
 Magnitogorsk
Rusko
 Mondi, Ružomberok
Slovenská republika
 ZF SACHS, Trnava
Slovenská republika
 Avesta Polarit Länghyttan
Švédsko
 Sandvik, Sandviken
Švédsko
 Avesta polarit Sheffield
Velká Británie
OTÁZKY
ZÁVĚR
Dodavatelem všech uvedených měřičů:
RMT s.r.o.
Zahradní 224
739 21 Paskov – Česká republika
Tel.: +420 558 640 211
Web: www.rmt.cz
Email: [email protected]
RMT s.r.o.
Váš specialista na měření
Děkujeme za pozornost…

similar documents