Math Experiments

Report
Ainārs Sviklis un Frīdis Sarcevičs
Rēzekne, 12.04.2013
IT un matemātika
F.Sarcevičs
2013.g.
Tīmekļa lapas:
lappusīte skolotājiem: fs-it.blogspot.com;
informātikas lapa: http://fsinformatika.blogspot.com;
manaklase.wikispaces.com;
latste.lv.
•
•
•
•
Stundu saraksts Google izklājlapās!
Google izklājlapās
(Spreadsheet)
var izveidot un koplietot
stundu sarakstu, to
publicējot skolas mājas
lapā!
.....
Darblapu nosaukumi
kalpo kā stundu saraksta
izvēlne pa klašu grupām:
Informātikas tundu tematiskais plāns Google izklājlapā
MS Excel izklājalapas tiešsaistē - skat., piemēru!
Twiddla (saite darbam)
Mindmaps
Edraw MindMap (saite)
Viena no visērtākajām un iespējām bagātākajām domu
karšu aplikācijām!
Nepieciešama shēma. Ko nu?
Atbilde - Gliffy, u.tml.
Tīmekļa resursi
matemātikai
DZM.LV
Macibuvideo.lv - atvērt!
IM aktīvistu veidojums! Teicams!
KhanAcademy.org - atvērt!
Teicamnieks.lv - atvērt!
Mācies!
Gatavojies eksāmeniem!
Risini mājas darbus!
Skaties video un mācies!
Matemātika tiešsaistē - atvērt!
Grafiki matemātikā - GraphTk
Google zīmē grafikus! Atvērt
rakstu!
Google 3D grafiki - tikai ar Google Chrome!
Meklēšanas logā ievietot (piemēram):
sqrt(x*x+y*y)+3*cos(sqrt(x*x+y*y))+5 from -20 to 20!
•
Draw Function Graphs - atvērt vietni!
Mathway.com - atvērt!
Matemātikas rīku komplekts tiešsaistē!
Interactive Mathematics - atvērt!
Mathtml - atvērt vietni!
Atvērtā koda projekts!
Vietnē:
Vide dažādu materiālu
veidošanai matemātikā;
grafiku aplikācija;
fromulu veidošanas
aplikācija
•
•
•
Matemātikas portāls - atvērt!
CoolMath - atvērt (teicams resurss!)
CoolMath - vai nepietrūkst šādi piemēri?
Funbrain.com/math/ - atvērt!
Atraktīvas spēles matemātikā, u.tml.
Aplusmath.com - atvērt!
Mathplayground.com - atvērt!
Math is Fun - atvērt!
Web 2.0 Cool Tools (math) - atvērt!
Matemātika
• dabaszinību un matemātikas materiāli - http://www.dzm.lv;
• matemātikas portāls - http://www.learn-math.info/latvian/index.htm;
• par matemātiku (Wikipedia) - http://lv.wikipedia.org/wiki/Matem%C4%81tika;
• Math.html - http://www.learn-math.info/latvian/mathml.htm;
• Math.com - http://www.math.com/;
• grafiku zīmēšana un funkciju analīze - http://graph.tk;
• LIIS matemātika - http://www.liis.lv/wba/matematika.htm;
• http://parastais.tosteris.com/matematika/ - funkciju aprēķini;
• matemātika video - saite;
• CoolMath - http://coolmath.com/;
• A+ Math - http://aplusmath.com/, (daudz noderīgu iespēju);
• Multiplication - http://www.multiplication.com/, (reizināšana);
• Math Is Fun - http://www.mathsisfun.com/;
• Math playground - http://mathplayground.com/;
• Funbrain Math - http://www.funbrain.com/math/;
• matemātikas formulas un tabulas - http://www.math.com/tables/tables.htm;
• EdHelper math - http://edhelper.com/math.htm;
• Education World Math - http://www.educationworld.com/math/;
• Palīgi algebrā (tiešsaistē) - http://www.algebra.com/;
• Think Central math - http://www.thinkcentral.com/index.htm#math;
• resursi matemātikā - http://www.mathopenref.com/;
• skaitļu impērija - http://www.numberempire.com/;
• The Geometry Center - http://www.geom.uiuc.edu/;
• Geometry Step By Step - http://agutie.homestead.com/, (vienkārši superresurss!);
• IXL - http://www.ixl.com/;
Wolfram MathWorld - atvērt!
Rīki matemātikai
• Visādi rīki matemātikai http://sqooltools.com/freeworkshops/mathfacts.html;
• Tools mathematics - http://toolsmathematics.wordpress.com/;
• CoolTools Math •
•
•
•
•
•
•
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/Mathematics+Resource
s;
Google zīmē grafikus - http://fsit.blogspot.com/2011/12/mekletajs-google-zime-funkcijugrafikus.html;
http://graph.tk/ - šeit lieliski var pētīt funkcijas;
Draw Function Graphs - http://rechneronline.de/function-graphs/;
Intmath.com - saite apskatei;
Geogebra - http://www.geogebra.org;
GeoNext (Lv) - http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453;
dažādi rīki - http://www.webeq.com/en/;
Geonext - atvērt vietni!
Geogebra - atvērt vietni!
Geogebra tiešsaistē - atvērt Geogebra!
Adroid mobilo ierīču iespējas
Gatis Narvaišs (IM) - izglītībā noderīgākās iPad aplikācija!
Izglītībā noderīgas Android aplikācijas (FS):
Android: ievads
Android: skolotājiem
Android: jaunākajiem
Android: matemātika
Android: astronomija
Android: fizika
Android: ķīmija
Android: bioloģija
Android: zīmēšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Android un matemātika
MyScript Calculator - saite
Rakstām izteiksmes rokrakstā (Handwriting), aplikācija tās atpazīst, pārveido
drukātā formā un izskaitļo! Lieliska aplikācija mazāko klašu un speciālās
izglītības klašu skolēniem!
Mathematics (free) - saite
Aplikācija ar pamatīgu informācijas krātuvi matemātikā, iekļauta
iespēja attēlot un pētīt funkcijas grafiski. Iestrādāta iespēja
izmantot matemātikas video no Youtube.com, veikt
aprēķinus ar iebūvētu kalkulatoru, darboties ar
vienādojumiem un vienādojumu sistēmām, pārveidot
mērvienības, strādāt ar vektoriem un matricām, u.tml.
Geometria (free) - saite
Ģeometrijas uzziņu krājums, kurā iekļauts milzums
statiskas informācijas par dažādiem ģeometrijas
jautājumiem - tāda kā enciklopēdija.
Mathlab Graphing Calculator - saite
Mathlab Graphing Calculator - visai iespaidīgs aplikācija, ja iemācās ar šo
aplikāciju rīkoties! Te ir iespēja ievadīt un rediģēt funkcijas un
vienādojumus, apskatīt to grafikus un vērtību tabulas, iekļauts funkciju
kalkulators ar speciālu matemātisko tastatūru.
Math Experiments - saite
Math Experiments tiešām ir visīstākā matemātikas
eksperimentu laboratorija, to noteikti vajag izmēģināt!
Milzīgs skaits matemātikas tēmu un visās var aktīvi
darboties, mainot dažādu lielumu vērtības un apskatīt
izmaiņu rezultātus!
iMathematics - saite
Nu ko te daudz teikt - 120 topiki, 700 formulas, 8 risinātāji
un kalkulatori, ir rī Pro versija (ap Ls 1,5). Saskarne
vairāk pielāgota viedtālruņiem!
Algebra Genie - saite
Aplikācija ar videolekcijām, atraktīvām darbībām, daudzām
tēmām, skaidojumiem, tiesa gan angļu valodā!
Algebtra Tutor - saite
Algebras virtuālais skolotājs - ir apmācību bloks, praktisko
darbu sadaļa un, ja ar to nav gana, tad avr vēl šo to
piepirkt klāt, ja nu aplikācija ir iepatikusies!
Geometry Pad - saite
Var zīmēt konstruēt dažādas ģeometriskās figūras uz it kā parastas
rūtiņu lapas, ir x un y asis graduētas cm. Var nopirkt Premium
versiju, tad kļūst pieejams arī mērījumu režīms, rediģēšanas un
funkciju lietošanas režīmi. Bezmaksas versiju var izmantot
demonstrējumiem, izmēru un koordinātu nolasīšanai.
Mathway - saite
Mathway - aplikācija matemātikas problēmu risināšanai!
Ievadi savu problēmu, iegūsti atrisinājumu vai padomus
risnājumam! Jo vairāk mēģināsi, jo sarežģītākas
problēmas atrisināsi! Iekļauts liels skaits piemēru
(Examples)!
Grapher 1 - saite
Relatīvi vienkāršs funkciju grafiku zīmētājs. Ņem jaunu funkciju New Equation, tad
dubultuzsitiens izteiksmes ievades laukā, parādās speciāla tastatūra, ar kuru,
izmantojot tautiņu func var piekļūt dažādām matemātiskām funkcijām. Pēc tam
uzsit uz <=Back to Graph un iegūst ievadītā vienādojuma grafiku! Lai no grafika
pārietu uz vienādojuma rediģēšanas režīmu ir divreiz jāuzsit par grafiku.
Dubuluzsitienu var nākties izmantot arī citās vietās, lai pārietu uz vajadzīgo režīmu.
Graper - graphing calculator; saite
Vēl viens līdzīgs grafiku veidošanas rīks,
iespējas līdzīgas iepriekš aprakstītajam.
Calc and Graph - saite
Funkciju pieraksts ir tradicionāls jeb tāds pats kā amtemātikā pierasts - piem.,
5*sin(x)!
Darba režīmi:
Menu => Calculator vai Graph;
Calculator - jaudīgs kalkulators;
Graph - ievadi funkciju, nospied pogu Draw un iegūsti funkcijas grafiku!
•
•
•
MePlot Free - saite
Jā, visu attēlos redzamo ar MePlot ir iespējams "dabūt
gatavu"! Nedaudz pabursieties pa šo aplikāciju un tad,
iespējams, tā kļūs mīļa! Iespēju ir ļoti daudz!
3D Graph - saite
Te nu aplikācija tiem, kam ar 2D (plakni) nav gana un
gribas ar matemātiku paspēlēties telpā (3D)! Uz priekšu
jaunie matemātikas talanti!
Smart Protactor - saite
Aplikācija leņķu mērīšanai. Rāda leņķi starp horizontālu
virsmu un ierīces sānu malu. Princips aptuveni parādīts
nākošajā attēlā.
Smart Ruler - saite
Šeit patiesībā nav pat ko skaidrot - uzliekam uz ekrāna nomērāmo priekšmetu un
nolasām izmērus. Ja priekšmets ir tāds (piem., skrūve ar uzskrūvētu uzgriezni),
ka planšete spēj to nofiksēt ar savu skārinjūtīgo ekrānu, tad tā pati parāda
priekšmeta izmēru. Priekšmetu vajag novietot tā, lai viens tā gals atrastos pret
lineāla 0 iedaļu, bet pret otru prieksmeta galu pieskaramies ar pirkstu vai
planšetei piemērotu skārienirbulīti. Var piebilst, ka šajā Smart mērrīku sērijā ir
vairākas itin noderīgas aplikācijas - Smart Distance, Smart Tools (Ls 1,27), Smart
Measure, Smart Converter.
Smart Measure - saite
Aplikācija mērījumiem
dabā, to noteikti var
izmantot dabaszinību
nodarbībās, ģeogrāfijā,
ģeometrijas un fizikas
nodarbībās. Šajā
gadījumā tā jau būs
praktiskā dzīvā
matemātika dabā!
Darbības princips
matemātikas skolotājiem
ir jābūt saprotams,
darbības pa soļiem
aplikācija parādā tūlīt pēc
Math It - saite
Aplikācija aritmētisko prasmju treniņam - īsts galvasrēķinu trenēšanas
agregāts! Piedevām trenē arī acīgumu, reakciju, u.tml. Var trenēt
katru arimētisko darbību apguvi atsevišķi vai izmantot jaukto režīmu,
kurā visas 4 aritmētiskās darbības tiek miskētas nejaušā secībā.
Var izmantot gan sākumskolas, gan arī vecāku klašu skolēniem.
Math Pro For Kids - saite, Kid Math Pro saite, Math Pro Free - saite
Kid Math Pro aplikācija veidoata,
izmantojot TuxMath principus,
interesants uun atraktīvs veids
matemātikas pamatu apguvei! Noteikti
var nodrēt mazāko klašu skolēnu
apmācībā, kā arī tiem, kuriem
aritmētisko darbību apguve sagādā
grūtības!
Math Workout - saite
Math Workout - vēl viena jauka aplikācija dažādu
matemātikas prasmju apguvei, pie kam balstīta uz
aprēķiniem galvā un ar atraktīviem spēles elementiem!
MathStudio (Ls 10,60) - saite
Izskatās visai iespaidīga
aplikācija! Palasiet Google
Play, apciemojiet
izstrādātāju vietni
Mathstudio.net un tad
izlemiet, iegādāties vai ne.
Ir arī versija Windows OS.
Cerams, saldajam...
Superformula
• Superformula - http://en.wikipedia.org/wiki/Superformula;
• Superformula/Supershape 3D http://paulbourke.net/geometry/supershape3d/;
• Superformula Plotter - http://www.procato.com/superformula/;
• Superformula applet - http://wiki.tcl.tk/12977;
• 3D SuperShape aplikācija - http://www.creativeapplications.net/linux/3dsupershapes-processing/;
• Superformula Open Processing http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=48808;
• Little tool with Superformula http://www.tedngai.net/experiments/superformula.html;
• Superformula skripts (Action Script) - http://actionsnippet.com/?p=1134;
• vēl par superformulu darbībā http://www.syedrezaali.com/blog/?tag=processing;
• superelipse - http://mathworld.wolfram.com/Superellipse.html;
• šis tas interesants - http://paulbourke.net/;
• Superformula 1.2 (lejuplāde) http://www.tedngai.net/experiments/superformula.html;
• Superformula Generator 2d http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10189-superformulagenerator-2d;
Superformula - saite
• Superformula Generator 2d http://wiki.tcl.tk/12977
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileex
change/10189-superformula-generator-2d;
Paldies par uzmanību!

similar documents