BAHAN PPSAT - ALUAN PPD

Report
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
KINTA UTARA
PERSEDIAAN PENGGAL
PERSEKOLAHAN 2015
KATA ALU-ALUAN
KETUA PEGAWAI PENDIDIKAN
DAERAH KINTA UTARA
MEMBUDAYAKAN ADAB DAN AKHLAK
DI SEKOLAH
TAGLINE
Membina Ilmu,
Menyempurnakan
akhlak
Murid Berilmu dan
Berakhlak
MEMBUDAYAKAN ADAB DAN AKHLAK
DI SEKOLAH
Memberi
sapaan
Menjaga
kebersihan
Memberi
laluan
Care
Respect
Trust
Integrity
MEMBUDAYAKAN ADAB DAN AKHLAK
DI SEKOLAH
ENGAGEMENT DENGAN PIHAK LUAR
BICARA PROFESIONAL
EDAR BROSUR / PAMPLET
PENATARAN
MAKLUMAT DAN ISU
1 MEJA, 1 KERUSI DAN BUKU TEKS MENCUKUPI
TAGLINE KPPM
ADA
CUKUP
BERFUNGSI
SELAMAT
BERSIH
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN SEGERA OLEH JPN / PPD
MELAKSANAAN PENYELENGGARA BAGI;
• TANDAS SEKOLAH
• MAKMAL
• KELAS
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN SEGERA OLEH JPN / PPD
TIADA ISU DALAM PELAKSANAAN AMALI SAINS;
• SEKOLAH MESTI BERSEDIA
• PERALATAN MAKMAL MENCUKUPI
• MAKMAL BOLEH DIGUNAKAN
• PEMBANTU MAKMAL MENCUKUPI
• MELUPUSKAN
BAHAN
KIMIA
MENGIKUT
PROSEDUR
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN SEGERA OLEH JPN / PPD
TIADA AKB PADA TAHUN 2015
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN SEGERA OLEH JPN / PPD
KETUA PPD BERPERANAN MEMANTAU
PROJEK PEMBANGUNAN DI DAERAH MASINGMASING DAN MELAPORKAN SEGERA DALAM
MESYUARAT PEMBANGUNAN UNTUK
TINDAKAN SUSULAN SERTA DIJADIKAN
SKT/KPI
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN TERHADAP PERAKUAN DAN
SYOR LAPORAN JNJK
a)





KUALITI PENGAJARAN GURU
Berada pada tahap memuaskan/lemah/sangat lemah.
Pengurusan buku rekod mengajar yang lemah.
Tiada Inovasi / mempelbagaikan kaedah PdP.
LADAP di sekolah perlu fokus dan merujuk SKPM standard 4.
Perlu diwujudkan J/K Jaminan Kualiti bagi pemeriksaan
bertema.
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN TERHADAP PERAKUAN DAN
SYOR LAPORAN JNJK
b)




PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH TIDAK
BERBANDING PENARAFAN OLEH JNJK
VALID
PGB mesti serious dalam pelaksanaan SKPM 2010
Perlu menubuhkan J/K Penataran Kendiri di peringkat sekolah.
LADAP perlu focus kepada latihan/bengkel SKPM.
Memberi penghargaan kepada sekolah yang mendapat skor
penarafan setara dengan JNJK.
 Sekolah perlu memberi penjelasan jika berbeza penarafan
kendiri dengan penarafan JNJK.
 Penataran diberi kepada SIP+ dan SISC+ yang tidak mahir dalam
penarafan sekolah.
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN TERHADAP PERAKUAN DAN
SYOR LAPORAN JNJK
c)
PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN RIMUP TIDAK
MENYELURUH
 Kurang penhayatan di kalangan pelajar dan ibubapa.
TINDAKAN:
 Perlu mengadakan bengkel perancangan strategik
penerapan elemen perpaduan merentasi aktiviti
sekolah serta penglibatan ibubapa
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN TERHADAP PERAKUAN DAN
SYOR LAPORAN JNJK
d)
SISTEM SET BAHASA INGGERIS TING. 1
 Ada sekolah yang belum laksanakan disebabkan
kekangan dihadapi oleh guru bahasa inggeris.
TINDAKAN:
 Bimbingan berterusan oleh SISC+ Bahasa Inggeris dan
Pegawai Bahasa Ingggeris di PPD.
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN TERHADAP PERAKUAN DAN
SYOR LAPORAN JNJK
e)
PEMERIKSAAN MATA PELAJARAN SAINS
 Pelaksanaan Sains berasaskan kaedah inkuiri tidak
dilaksanakan secara berkesan dan berada pada tahap
lemah.
TINDAKAN:
 Perbanyakan aktiviti hands on.
 Peluaskan kepada mata pelajaran lain
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN TERHADAP PERAKUAN DAN
SYOR LAPORAN JNJK
f)
PROGRAM NILAM
 Penyemakan rekod bacaan murid di sekolah menengah
amat lemah (tiada pengesahan data, penilaian dan
pemantauan tidak dilaksanaakan)
TINDAKAN:
 Kotmitmen pentadbir dan PPD dengan membuat
pemantauan secara berkala.
MAKLUMAT DAN ISU
TINDAKAN TERHADAP PERAKUAN DAN
SYOR LAPORAN JNJK
g)
OPERASI KHAS MEMANTAU KETIDAKHADIRAN
GURU DI SEKOLAH PEDALAMAN
 Terdapat sekolah ditutup awal.
 Tiada rekod kehadiran guru dan tidak mengisi buku
rekod mengajar / tiada buku rekod mengajar.
 Rekod pergerakan pentadbir meragukan dan tiada
bukti menjalankan tugas luar.
TINDAKAN:
 Pemantauan/pemeriksaan mengejut oleh PPD dan
tindakan tatatertib jika terbukti berlaku.
MAKLUMAT DAN ISU
DIALOG PRESTASI KPM
I)
PEMBENTANGAN 21st CENTURY LEARNING
 Penekanan kepada;
1. FrogVLe
2. Class setting – kelas rintis perlu ditambah
3. KBAT dalam PdP
4. Bengkel penyediaan SOP 21st Century Learning
5. Mengadakan Seminar PLC
6. Membina ekosistem sekolah kondusif (guru
penyayang dan PdP yang menarik)
MAKLUMAT DAN ISU
DIALOG PRESTASI KPM
II)
ONE STOP CENTRE
 Perlu dipastikan dimanfaatkan oleh semua warga
pendidik, pelajar, ibubapa dan masyarakat.
 Dijadikan
sebagai
tempat
rujukan
untuk
mendapatkan maklumat pencapaian, aktiviti dan
kolaberasi pendidikan di daerah.
PENCAPAIAN UPSR 2014
PENCAPAIAN UPSR : PERBANDINGAN 2010-2014
TAHUN
BIL.
CALON
AMBIL
CEMERLANG
7A/5A
MENGUASAI
(7/5 ABC)
BEZA
GPN
BIL.
%
BIL.
%
CEMERLANG
MENGUASAI
GPN
2010
42 057
4203
9.99
26 617
63.29
2.31
1.21
1.52
-0.05
2011
41 446
3883
9.37
26 818
64.71
2.29
-0.61
1.42
-0.02
2012
43 468
3718
8.55
28 298
65.1
2.31
-0.82
0.39
0.02
2013
38 248
3249
8.49
24 392
63.77
2.29
-0.06
-1.33
-0.02
2014
37 479
2847
7.6
24 434
65.19
2.31
-0.89
1.42
0.02
PENCAPAIAN UPSR 2010 - 2014
CEMERLANG 7/5 A
12
10
9.99
9.37
PERATUS
8
8.55
8.49
7.60
2010
2011
6
2012
2013
4
2014
2
0
TAHUN
PENCAPAIAN UPSR 2014 MENGIKUT DAERAH
BIL.
NAMA DAERAH
BIL.
BIL.
DAFTAR AMBIL
CEMERLANG MENGUASAI
7A
7/5 A - C
Bil.
%
Bil.
%
MENGUASAI
BELUM
DAN TIDAK MENGUASAI TIDAK HADIR
GPS
A- E
7/5 D E
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
1
KINTA UTARA
10160
10103
876
8.67
263
2.60
57
0.56
2.20
2
PERAK TENGAH
1619
1606
163
10.15 1168 72.73
405
25.22
33
2.05
13
0.81
2.21
3
KERIAN
3113
3103
243
7.83
2094 67.48
944
30.42
65
2.09
10
0.32
2.26
4
HILIR PERAK
3243
3233
237
7.33
2147 66.41 1011 31.27
75
2.32
10
0.31
2.26
5
KINTA SELATAN
2665
2653
166
6.26
1675 63.14
33.40
92
3.47
12
0.45
2.34
6
MANJUNG
4158
4137
299
7.23
2640 63.81 1368 33.07
129
3.12
21
0.51
2.35
7
LARUT MATANG
& SELAMA
5195
5183
372
7.18
3294 63.55 1713 33.05
176
3.40
12
0.23
2.36
8
KUALA KANGSAR
2838
2790
182
6.52
1662 59.57
944
33.84
184
6.59
48
1.72
2.46
9
BATANG
PADANG
2937
2860
183
6.40
1746 61.05
919
32.13
195
6.82
77
2.69
2.47
10
HULU PERAK
1894
1811
126
6.96
1064 58.75
574
31.70
173
9.55
83
4.58
2.54
37822
37479
2847
7.60 24434 65.19 11660 31.11 1385
3.70
343
0.92
2.31
JUMLAH
6944 68.73 2896 28.66
886
Ringkasan Eksekutif
1. Secara keseluruhan, pencapaian UPSR di kebanyakan negeri merosot. Perak
mengekalkan kedudukan prestasi dan tidak prestasi menurun dengan banyak
berbanding negeri lain.
2. Jurang pencapaian antara sekolah bandar-luar bandar kekal luas.
3. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa sekolah cemerlang dalam kalangan
sekolah luar bandar. Strategi kecemerlangan ini perlu dicontohi oleh sekolah lain.
4. Sekolah Orang Asli menunjukkan prestasi buruk secara signifikan – 40 mata lebih
rendah daripada Sekolah Kebangsaan lain. Keadaan ini menunjukkan jurang
prestasi yang luas dari segi pencapaian dan ekuiti.
5. Perak menurun dalam semua mata pelajaran tetapi menunjukkan prestasi
meningkat dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris (BI). Namun, BI masih merupakan
mata pelajaran kritikal – peratus lulus hanya 75%.
6. PPD Perak Tengah dan Hulu Perak telah menunjukkan prestasi meningkat dalam
UPSR.
7. Calon peperiksaan yang tidak hadir ialah sebanyak 1.5%. Hal ini perlu diberi
perhatian serius oleh semua pihak.
8. PPD Gua Musang dikategorikan dalam kategori PPD Utama bagi tumpuan dalam
pelaksanaan DTP bagi tahun 2015. PPD Gua Musang telah dapat meningkatkan GPS
sebanyak 0.02; walaupun purata kebangsaan merosot sebanyak 0.02. Walau
bagaimanapun, lompatan saujana yang lebih tinggi diperlukan bagi peningkatan
prestasi untuk merapatkan jurang pencapaian.
PENCAPAIAN
MSSM 2014
RANKING PERAK DI
KEJOHANAN MSSM
TAHUN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
KEDUDUKAN
KESELURUHAN
KE-5
KE-3
KE-4
KE-4
KE-3
KE-3
HALA TUJU PENDIDIKAN NEGERI PERAK
ABAD KE 21
1. Selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu
pembentukan murid secara holistik (JERI).
2. Merelisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan
2013 – 2025 dari segi aspirasi sistem dan
aspirasi murid
2.
HALA TUJU PENDIDIKAN NEGERI PERAK
ABAD KE 21
3. Cabaran Negeri Perak;
a) Transformasi guru dalam bilik darjah (kaedah
penyampaian)
b) Unsur kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam
PdP guru.
c) Melonjak negeri Perak dalam pencapaian
peperiksaan awam yang akan menghasilkan
pendidikan berkualiti, murid terdidik dan negara
sejahtera.
HALA TUJU PENDIDIKAN NEGERI PERAK
ABAD KE 21
4. Faktor Penyumbang Kecemerlangan Organisasi
Sekolah (Cekap & Kompeten)
Public Engagement:
Penerimaan orang lain
Profesionalisme
i. Penugasan betul
ii. PdP berkesan
iii. Menguasai bidang Ilmu
Logistik & Infrastruktur
i. Suasana Kondusif
ii. Kecerian
Kepimpinan & Pengurusan
i. Halatuju jelas
ii. Kepimpinan Instruksional
iii. Komunikasi
HALA TUJU PENDIDIKAN NEGERI PERAK
ABAD KE 21
Tranformasi Guru
Ilmu & Kemahiran
i. Ilmu menguasai pelbagai
i.
kemahiran ( ilmu yang luas )
ii. Kemahiran menyampai.
ii.
iii. Tekun, sabar dan komitmen
yang tinggi.
iii.
Program Latihan
Memperkasakan profesion
keguruan
Menguasai isi kandungan
mata pelajaran
Pedagogi / penyampaian
yang berkesan
iv. Keberhasilan &
kemenjadian murid
HALA TUJU PENDIDIKAN NEGERI PERAK
ABAD KE 21
Pengurusan Rutin
Kewangan
Telus dan mengikut prosedur
serta diputuskan dalam
mesyuarat
i. Sebut harga
ii. Pengurusan pakej hotel
**Jangan ada isu / aduan
Pengurusan Staf
i. Waktu kerja dipatuhi
ii. Pekerjaan itu satu ibadat
iii. Ikhlas, membantu orang
lain dan tidak culas.
Kerja-kerja Operasi
i. Ikut SOP
ii. Rujuk bidang tugas
iii. Senarai semak / Checklist
INISIATIF UTAMA JPN PERAK 2015
(PPPM)
1. Inisiatif ke-20

KBAT dalam PdP

Pengibatan ibubapa & komuniti dalam
menyokong kedudukan 1/3 teratas dalam
TIMSS dan PISA
INISIATIF UTAMA JPN PERAK 2015
(PPPM)
2. Inisiatif ke-24

LINUS : 100 % murid menguasai BM & BI
3. Inisiatif ke-37

Asas infrastruktur
- Infrastruktur asas dalam keadaan baik
INISIATIF UTAMA JPN PERAK 2015
(PPPM)
4. Inisiatif ke-44

DTP : Memainkan peranan, cekap &
berkesan dan menjaga kualiti pendidikan
daerah
5. Inisiatif ke-59

Enrolmen Prasekolah
- Program berkualiti Prasekolah / TASKA
INISIATIF UTAMA JPN PERAK 2015
(PPPM)
6. Inisiatif ke-62

Penglibatan ibubapa dan komuniti dalam
merealisasikan PPPM (Sarana Ibubapa)
7. Inisiatif ke-84

Program Peningkatan Profesionalisme
Guru Bahasa Inggeris melalui Pro-ELT bagi
membantu meningkatkan band sekolah,
INISIATIF UTAMA JPN PERAK 2015
(PPPM)
8. TIMSS & PISA

Kedudukan 1/3 teratas dalam TIMSS dan
PISA (Skor 500)
MEKANISME KE ARAH KEJAYAAN
NEGERI PERAK
IDD:
 Integriti
 Dedikasi
 Disiplin
IDD + 2P
P:
Pengetahuan
P:
Perpaduan
MEKANISME KE ARAH KEJAYAAN
NEGERI PERAK
IDD + 2P
Jangan ada unsur-unsur negatif
Cucuk mencucuk
Sebar fitnah
Jatuh menjatuhkan
MEKANISME KE ARAH KEJAYAAN
NEGERI PERAK
TABIR URUS BERKESAN
PROFESIONAL DALAM
INSTRUKTIONAL
o Audit Akademik
@Headcount
o Dialog Prestasi
o Kongsi Amalan Terbaik
o Klinikal Diagnosis Isu &
Cabaran
KEPIMPINAN &
PENGURUSAN
o Halatuju Jelas
o Komunikasi Berkesan
o Team Building
STRATEGI NBOS
o Kerjasama dengan
Sektor Awam Lain dan
Swasta
o Ibubapa
o Komuniti
SEKIAN
TERIMA KASIH

similar documents