Základná práca s ďalekohľadmi

Report
ĎALEKOHĽADY
na bežné astronomické pozorovania
Astronomický krúžok AKB







Čo používali naši predchodcovia
História ďalekohľadov
Typy ďalekohľadov
Typy montáží
Optické chyby
Niekoľko vzťahov
Ďalekohľady „mimo rozsah“
(5. tisícročie p.n.l.)
- výška Slnka
- sklon ekliptiky k rovníku, čas slnovratu a rovnodennosti, dĺžka roku
- vznik slnečných hodín (Egypt, 3. tisícročie p.n.l.)
(3. tisícročie p.n.l.)
- poloha Slnka, Mesiaca, kalendár
- Číňania: prvé výpočty (Hi, Ho)
- Babylončania: teórie pohybu Slnka a Mesiaca
- Mezopotámia: pravidelné astronomické pozorovacie služby (presnosť 0,1°)
- Gréci (6. stor. p.n.l.): prechod od pozorovania javov k pokusom o ich systematický
a vedecký výklad
Eratostenes z Kyrény
(276 – 194 p.n.l.)
Apollónius z Pergé
(262 – 190 p.n.l.)
Prvé astroláby: tri sústredene usporiadané kruhy
1. v rovine ekliptiky
2. v rovine zemského rovníka
3. Otáča sa okolo polárnej osi.
V strede sa nachádzala Zem / Slnko
okrem základných kruhov pridané aj
dôležité rovnobežky. Ich nastavením sa
dala vypočítať zemepisná šírka a čas,
ako aj východ, západ Slnka, Mesiaca,
planét a niektorých významných hviezd.
Eratostenes z Kyrény
Pomocou číselníkov sa dali určiť západy a
východy jasných hviezd, Slnka a Mesiaca.
Používala sa až do 17.storočia.
- poloha nebeských telies
Oktant
John Hadley
- navigácia
Sextant
John Campbell
- výška nebeských telies (uhol elevácie nebeského
objektu nad horizontom), uhol medzi námermi dvoch
bodov
-
je optický prístroj na pozorovanie vzdialených objektov
- ďalekohľad zbiera elektromagnetické žiarenie prichádzajúce z objektov
veľkou plochou a lámaním a odrážaním žiarenia vytvára jeho obraz.
prvý ďalekohľad zostrojil v roku 1608 holandský optik Hans Lippershey
na základe jeho poznatkov o rok neskôr Galileo Galilei skonštruoval prvý
astronomický ďalekohľad – refraktor
Johannes Kepler, skonštruoval ďalekohľad obsahujúci dve spojky
prvý zrkadlový ďalekohľad, reflektor, zostrojil Isaac Newton
- mesiace planét
- aberácia svetla hviezd
- nutácia
Korónograf
- umelý mesiac v ohnisku
Slnečný spektrograf
- Optická mriežka
Pasážnik
- holandský
výrobca okuliarov
- pozorovanie prechodov hviezd
poludníkom
LIPPERSHEY
V r.1608 objavil princíp
ďalekohľadu, opísal ho ako
„kukátko“
Jeho ďalekohľad mal ako objektív
spojku a ako okulár rozptylku.
GALILEI
1609 – dozvedá sa o existencii
ďalekohľadu – konštruuje vlastný.
Ako prvý využíva ďalekohľad na
astronomické pozorovanie
Vďaka nemu pozoruje:
• Mesiac
• Supernovu
• objaví slnečné škvrny
• štyri Jupiterove mesiace
Potvrdzuje Koperníkovu teóriu
=refraktor
Johannes Kepler
Venoval sa, okrem iného, aj astronómii, matematike a fyzike
Ako prvý vysvetlil, ako funguje ďalekohľad.
1611 – skonštruoval ďalekohľad, v ktorom
rozptylku nahradil spojnou šošovkou. Obraz
bol síce obrátený, ale ostrejší.
Vypracoval tiež prvé náuky o lome svetla;
vysvetlil, ako funguje ľudské oko a tiež
predložil teóriu o priestorovom videní
obidvoma očami.
Isaac Newton
1668 – vytvára úplne nový typ
ďalekohľadu: namiesto šošovky v
objektíve umiestňuje na koniec
tubusu parabolické zrkadlo.
V hornej polovici tubusu bolo pod 45° uhlom
umiestnené malé zrkadielko, ktoré
sústredené lúče odrážalo do okuláru na
boku ďalekohľadu.
Do Newtonovho ďalekohľadu sa teda
nepozeráme zozadu, ale z boku.
= reflektory
1643 - 1727
Laurent Cassegrain
Vyrobený vo Francúzsku roku 1671
Má taktiež parabolické zrkadlo na konci tubusu, ale s dierou
uprostred. Lúče odrazené od zrkadla mieria na malé zrkadielko v
tvare obrátenej paraboly, ktoré je umiestnené uprostred hornej
časti tubusu. Odtiaľ sa zväzok lúčov odráža späť a dierou v
hlavnom zrkadle prechádza k okuláru.
Základné delenie


Podľa fyzikálneho princípu :
- refraktor ( využíva lom svetla na šošovke)
- reflektor ( využíva odraz svetla na zakrivenom zrkadle)
Podľa použitia:
- monokulár, binokulár ( prenosný prístroj)
- teleskop (veľký stacionárny zrkadlový prístroj používaný v astro.)
Galileiho refraktor


Prechod lúčov Galileovým refraktorom. Obraz je vzpriamený
Tento druh ďalekohľadu ako okulár využíva rozptylku (dutú šošovku).
Objektívom je spojka, ktorá má veľkú ohniskovú vzdialenosť (f).
Obrazové ohnisko objektívu takéhoto ďalekohľadu splýva s obrazovým
ohniskom okuláru. Tento druh ďalekohľadu sa dnes už nepoužíva v
astronómii, používa sa len ako divadelný ďalekohľad.
Keplerov refraktor

Keplerov refraktor ako okulár využíva spojku (vypuklú šošovku).
Obidve šošovky, objektív aj okulár) majú spoločnú optickú os. Má veľkú
ohniskovú vzdialenosť (f) objektívu, pričom, ohnisková vzdialenosť
okuláru je malá. Pozorovaný obraz je prevrátený, no zväčšenie a zorné
pole sú väčšie ako pri Galileovom ďalekohľade. Všetky dnešné
astronomické ďalekohľady sú Keplerove ďalekohľady, preto sa pre tento
druh ďalekohľadu používa aj názov hvezdársky ďalekohľad.
Základné reflektory


zrkadlový ďalekohľad
je ďalekohľad, ktorý vytvára obraz v
ohnisku pomocou zrkadla. Toto zrkadlo
môže byť guľové alebo parabolické,
pričom výhoda parabolického zrkadla je,
že nemá guľovú vadu.
Základné reflektory
Newton
Cassegrain
Základné reflektory
Katadioptrické ďalekohľady
Katadioptrické ďalekohľady /kombinované šošovkovo-zrkadlové/.
Najčastejšie kombinácie:
a) Schmidt-Cassegrain / Schmidt-Newton
b) Maksutov-Cassegrain
Kombináciou zrkadlového ďalekohľadu a
korekčnej šošovky v prednej časti tubusu
ďalekohľadu sa dá docieliť vyššia optická
kvalita ďalekohľadu /rozlíšenie/ a takisto sa
zabráni vznikaniu turbulencií /vzdušného
prúdenia/ a vnikaniu prachu a špiny.
Maksutov
Výhody a nevýhody


Reflektory majú lepšie optické vlastnosti. Ich hlavným komponentom je
parabolické zrkadlo s čo najväčšou plochou, ktoré sústreďuje svetlo do
okulára. Najstarším a najjednoduchším typom je Newtonov ďalekohľad.
Refraktory sú šošovkové ďalekohľady, ktoré väčšina ľudí považuje za jediný
možný typ ďalekohľadu. V najjednoduchšej forme sú výrobne jednoduchšie,
ale s princípu majú viac optických problémov.
Vo všeobecnosti sa dá povedať že najkvalitnejším ďalekohľadom čo sa týka optickej
kvality je šošovkový ďalekohľad. Optickej kvalite šošovkových ďalekohľadov sa
približujú katadioptrické ďalekohľady. Zrkadlové ďalekohľady sú v tomto porovnaní
na konci.
šošovkový teleskop s určitým priemerom objektívu je lepší ako zrkadlový teleskop
s rovnakým priemerom zrkadla
v porovnateľnej cenovej úrovni, sa rozhodujete medzi zrkadlovým 114mm a 60mm
šošovkovým teleskopom. Potom je optická kvalita jednoznačne na strane 114mm
zrkadlového teleskopu.
Achromatická sústava
?
Otvorová vada spojky
Farebná vada šošoviek
Ohnisková diferencia
Otvorová vada rozptylky
Kóma
Guľová chyba
Sférické alebo parabolické zrkadlá kreslia
bezchybne len v tesnom okolí svojej
optickej osi.
Ak máte zrkadlový teleskop, správna
kolimácia má zásadný vplyv na kvalitu
obrazu
Prečo katadioptre?
Straty svetla u optickej sústavy bez antireflexných vrstiev:
Počet rozhraní
2
4
6
8
10
Množstvo svetla, ktoré sa
zúčastní zobrazenia (%)
90,2 81,4 73,5 66,3 59,9
Rozptýlené svetlo (%)
0,2
1,2
2,5
4,0
5,6
Straty svetla u optickej sústavy s antireflexnými vrstvami:
Počet rozhraní
Množstvo svetla, ktoré sa
zúčastní zobrazenia (%)
Rozptýlené svetlo (%)
2
98
4
6
8
10
96,1 94,1 92,3 90,4
0,01 0,06 0,14 0,25 0,39
z = f1/f2
s = d/f1
z – zväčšenie
s – svetelnosť
f1 – ohnisková vzdialenosť objektívu
f2 – ohnisková vzdialenosť okuláru
d – priemer objektívu
Svetelnosť teleskopu je hlavný parameter určujúci vhodnosť použitia
teleskopu.
objekty s veľkou svetelnosťou (planéty, Mesiac; hviezdy, hviezdokopy a galaxie s veľkou
svetelnosťou)
objekty s malou svetelnosťou (hmloviny; galaxie, hviezdokopy a hviezdy s malou
svetelnosťou)
teleskopy s veľkou svet. (1:1 až 1:5) - vhodné na pozorovanie objektov s malou svet.
teleskopy s malou svet. (1:10 až 1:15) sú vhodné na pozorovanie objektov s veľkou svet.
Rozlišovacia schopnosť
Pozorovaný svietiaci bod, napr. hviezda sa nezobrazí ani dokonalým objektívom ako
bod, ale ako malý krúžok uhlového rozmeru ð=114/D, kde D je priemer objektívu v
mm. Zväčšovaním priemeru objektívu sa teda zlepšuje rozlišovacia schopnosť
ďalekohľadu.
Joseph von Fraunhofer (Nemecko)
Ďalekohľad + spektrograf
- r. 1814:
567 tmavých čiar v spektre Slnka – Fraunhoferove čiary
(pozoroval ich už v roku 1802 angličan Wollaston)
Johann Karl Friedrich Zöllner (Nemecko)
- vizuálny hviezdny fotometer – určenie zdanlivej jasnosti hviezd
Karl Guthe Jansky (USA)
- 1931 detekcia rádiového šumu oblohy
Grote Reber (USA)
- prvý rádiový „ďalekohľad“ s
- 1936
pohyblivou anténou (λ = 60 cm)
- 1942 prvá rádiová mapa galaxie
- ďalšie objavy rádioastronómie: štruktúra galaxie, kvazary, pulzary
- konštruovaný od 70. rokov
- 1990 obežná dráha
(Discovery)
- viditeľné svetlo, infračervená
oblasť, spektrograf, prístroj na
zisťovanie polôh hviezd
- zrkadlo 2,4 m, rozlišovacia
schopnosť 0,1”
-
- 618 km, 29 000 km/h, 96 min
- 2002 nové slnečné panely a kamera – 10-krát lepšia pozorovacia schopnosť
(Columbia)
- komunikácia prostredníctvom siete družíc
Rádioteleskop v
Arecibe (Portoriko)
- od 1974
- kráter vo vápencovom
pohorí
- zorný uhol 20°
- priemer 305 m
- λ = 3 cm až 6 m
(50 MHz – 10 GHz)
- 900 t plošina, 12 héliovo
chladených antén
Rádioteleskop v Green
Bank (USA)
- od r. 2000
- 110 x 100 m anténa
(najväčší pohyblivý
teleskop sveta)
- 7300 ton
- ofsetové zrkadlo
- vyše dvoch tisíc
samostatných panelov,
ovládaných systémom
adaptívnej optiky
Rádioteleskop v
Effelsbergu (Nemecko)
- od r. 1972
- 100 m anténa
- 2300 elementov, systém
adaptívnej optiky
- sekundárne ohnisko –
väčšie množstvo detektorov
pracujúcich súčasne
Rádioteleskop na vrchu
Pastuchov (Kaukaz, Rusko)
- od r. 1976
- najväčší
jednozrkadlový
ďalekohľad
(605 cm, 42 t)
Keckov ďalekohľad (Hawai, USA)
- 1993 Keck I, 2000 Keck II
- pracujú v tandeme s
adaptívnou optikou
- 4194 m nad morom – najvyššie
na svete (možnosť detekcie
infračerveného a mikrovlnného
žiarenia)
- 36 segmetov tvoriacich 10 m
zrkadlo
- chladné objekty vesmíru, teplota nižšia ako 3000°C, detekcia
prachoplynových mračien, nutnosť chladiť prístroje (až na teplotu blízku
absolútnej nule)
IRAS (InfraRed Astronomical Satellite)
- 1983
- prvý snímok jadra
našej galaxie
ISO (InfraRed Space Observatory)
- 1995 až 1998
- možnosť chemickej
analýzy
- zistenie, že vesmír
obsahuje oveľa viac vody
SOFIA (Stratospheric Observatory For
Infrared Astronomy)
- 2004
- upravený Boeing 747
- lacnejšie a možnosť
použitia väčších prístrojov
- najhorúcejšie objekty na oblohe, teplota nad 10000°C
SOHO (Solar and Heliospheric Observatory)
- 1995
- sníma slnečnú
ultrafialovú korónu
- hviezdne atmosféry (milióny °C), zbytky supernov, účinky čiernych dier
(špirálovito klesajúci plyn)
ROSAT (Röntgen Satellite)
- 1990
- pracoval aj v extrémne krátkej
ultrafialovej oblasti
- považovaný za priekopníka
röntgénovej astronómie
XMM (X-ray Multi Mirror Telescope)
(NEWTON)
- 2000
- 70 cm zrkadlo
- väčšia citlivosť ako
AXAF
AXAF (Advanced X-ray Astrophysics Facility)
(CHANDRA)
- 1999
- detailnejšie snímky ako
XMM
- nepriama detekcia (kvôli vlnovej dĺžke), gama žiarenie je produkované
rádioaktívnym rozpadom, anihiláciou hmoty a antihmoty, či kolízie dvoch
pulzarov
CGRO (Compton Gamma Ray Observatory)
(COMPTON)
- 1991 až 2000
- 17 ton – najväčší
- gama fotóny prejdú cez
volfrámové platne a
elektrónovo-pozitrónové páry sú
detekované prístrojmi v
mnohovrstvových iskrových
komorách
INTEGRAL (International Gamma-Ray
Astrophysics Laboratory)
- spektroskopický prieskum gama žiarenia
- zároveň sníma dosvit v röntgenovej a viditeľnej oblasti
Ďakujem za pozornosť

similar documents