Magas zenei teljesítményszint visszaszorítása zártkörű előadó

Report
Magas zenei teljesítményszint
visszaszorítása zártkörű előadó
helyiségekben
Arató Éva
MTA Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottsága ülése
2014. Szeptember 29.
Hallás - halláskárosodás
• Széleskörű kutatás a hallással kapcsolatban:
• - a hallásszélesség általános normáját nehéz
megállapítani
• Egészséges, épfülű 20 – 25 éves személyek kétfülű
hallását vizsgálták szabadtérben, szemből jövő tiszta
szinuszos síkhullámokra – az adatok 1956-ból valók
Hallásterület (Dr Tarnóczy T.)
Hallásveszteség
• Egy bizonyos intenzitás már elviselhetetlen:
fájdalomküszöb vagy halláshatár.
• A nagyon erős hangok roncsolják a hallórendszert és
nagyothallást, sőt süketséget okoznak: minél nagyobb
intenzitású a hang, annál rövidebb idő alatt fejti ki a
roncsoló hatást.
• A vizsgálatok elsősorban a zajban dolgozó munkásokra
vonatkoznak – de a beat-zenészek és a túl hangos zene
gyakori hallgatói is idő előtt nagyothallók lesznek.
Hallásveszteség
• A nagy hangnyomásszint károsító hatása: a hallásküszöb
megemelkedik, elsősorban a magas hangokra.
• Megjegyzés: a hallás a korral is romlik – erről több tudományos
munka van – a korral járó hallásveszteség nem olyan mértékű és nem
olyan rohamosan fejlődik ki, mint a nagy zajnak kitett egyének
halláskárosodása.
• Hallásveszteséget kimutató diagaram
Hallásveszteséget kimutató audiogram (Dr Tarnóczy
Tamás)
Szabályozás Magyarországon
• A 66/2005 (XII.22.) Egészségügyi Miniszteri Rendelet a
munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről
szól.
• A rendelet előírásait a szervezett munkavégzés
keretében végzett minden olyan tevékenységre kell
alkalmazni, amikor a munkavégzés során a
munkavállalók zajból származó kockázatnak
ténylegesen vagy vélhetően ki vannak téve.
Szabályozás Magyarországon
• A rendelet pontosan meghatározza, hogy mekkora
zajexpozíció érheti a dolgozókat, milyen zajterhelés
mellett milyen szükséges munkavédelmi lépéseket kell
tennie a munkáltatónak: zajcsökkentési intézkedés,
egyéni hallásvédő eszközök, munkavégzést megszakító
szünetek beiktatása.
• A rendelet pontosan szabályozza:
• A mérési eljárást, mért paramétereket, kik végezhetnek
zajmérést
Hallás időszakos ellenőrzése
• A hallás időszakos ellenőrzése – ipari zajban dolgozók
körében fél- és két év közötti időintervallumon belül
szükséges
• De: más nagy hangnyomásszintben dolgozók körében
is szükséges lenne pl. hangmérnökök és: szükséges
lenne azoknak a hallását is vizsgálni, akik az
időszakosan vannak kitéve nagy zajterhelésnek: pl.
discoba járók, moziba járók nagy hangnyomásszintet
produkáló kulturális események résztvevőinek is
Szabályozás más nagy hangnyomásszinttel járó
hangeseményekre
• Nagy hangnyomásszinttel járó hangesemények:
• - zenés szórakozó helyek – szabadtéri
• Szabadtéri
• Zárt tér
• - filmszínházak
• - színházak: musical, zenés darabok, zenés
események
• - sportcsarnokok
Szabályozás
• A nagy hangnyomásszinttel járó szórakozóhelyek zaját
szabályozza a 27/2008 (XII.3.) Környezetvédelmi
miniszter és az egészségügyi miniszter együttes
rendelete – környezetvédelmi oldalról, nem a
hangeseményen résztvevők oldaláról: határértékek.
Külön szabvány a mért paraméterekről, mérési
módszerről, dokumentálás módjáról.
• Hiány: a hangesemények résztvevők
halláskárosodásának megelőzésére nincs szabályozás
Cél
• A hallást erősen károsító, nagy teljesítményszint
használatának szabályozása a felsorolt rendezvényeken.
• A munka széleskörű felmérést igényel :különböző típusú
rendezvényeken.
• Halláskárosodásnak minden korosztály ki van téve, de a legveszélyeztetebbek a gyermekek, akik már akár csecsemő
korban is - de pár éves korban már nagy eséllyel elszenvedhetnek halláskárosodást. Felnőtt korukra már
olyan mértékű lehet a hallásromlás, ami ma még csak az 50
év felettiekre jellemző.
Mérések
• A munkát nagyszámú méréssel szükséges kezdeni.
• A probléma felvetése június közepén történt. A mai
tanácskozásra elvégeztünk néhány mérést:
• Jellemző mérési eredmények:
Szabadtéri rendezvények
• Óbudai gyereksziget: 2014. június 21.
Mérési eredmények
Gyerekszigeten mért zaj spektrumai
100
90
Gyereksziget 1.
80
70
L[dB]
60
50
40
30
20
10
0
f[Hz]
LAeq = 85 – 90 dB
Gyereksziget 2.
Sziget 99
Zárt tér: Állatkert sziklabarlang – 3D mozi
Mért zajspekrtum - Állatkert Varázshegy 3D mozi
M3 Bal középen 3. sor zene
80
M3 Bal középen 3. sor
M2 Bal szélen 3. sor
70
M1 Középen 6. sor
60
LAeq [dB]
50
40
30
20
10
f [Hz]
Laeq = 74-75 dB
20000
16000
12500
10000
8000
6300
5000
4000
3150
2500
2000
1600
1250
1000
800
630
500
400
315
250
200
160
125
100
80
63
50
40
31.5
25
20
0
Állatkert - Sziklabarlang
Disco zene – LARM és URIMURI
Szórakozóhelyeken mért zaj spektrumai
120
Szórakozóhely 1.
100
L[dB]
80
60
40
20
0
f[Hz]
LAeq = 95 -96 dB
Szórakozóhely 2.
Összefoglalás
• A magas zenei teljesítményszint maradandó
halláskárosodást okoz úgy a hallgatóságnál mint az ott
dolgozóknál (hangmérnök)
• A legveszélyeztetebb korosztály: a gyermekek – akár
már csecsemőkorban érheti őket zajártalom. A
kisgyermekek zenés rendezvényein nem ritka az LAeq=
85- 90 dB
Összefoglalás
• Széleskörű felmérés a különböző helyszíneken.
• Elméleti kutatás szükséges a pontos paraméterek
meghatározásához
• - halláskárosodás – mely értékeket kell határértékkel
meghatározni
• - a mérések elvégzésének és értékelésének a pontos
módszerét rögzíteni kell
• - egyéb károsodás: pl. ideg – paraméterek meghatározása
• Orvosi kutatás és háttér szükséges
• Cél: a két tudományterület összefogásával
országos szabályozás kidolgozása

similar documents