Penutupan Akaun Panjar Wang Runcit (PWR)

Report
PENUTUPAN AKAUN AWAM
PERSEKUTUAN
TAHUN 2013
AKAUN PANJAR
Disampaikan oleh :
Rozemawati binti Abdul Aziz
Seksyen Akaun, Bahagian Akaun
12 Disember 2013
ISI KANDUNGAN
 Persediaan
Penutupan Akaun Panjar
 Penutupan Akaun Panjar
 Dokumen-Dokumen Yang Perlu
Disediakan
 Format-Format Yang Perlu Digunakan
 Tarikh Penghantar Dokumen Ke
Bahagian Akaun, KKM

Memaklumkan kepada pegawai supaya membuat
tuntutan dengan segera dengan memberi tempoh
terakhir untuk buat tuntutan dari PWR.

Merancangan perbelanjaan runcit supaya tidak
ada perbelanjaan yang dilakukan pada saat-saat
akhir sebelum penutupan akaun PWR.

Memastikan
baucer
rekupmen
bulan
Disember 2013 dibuat selewat-lewatnya pada
26.12.2013.

Memastikan tiada bayaran atau tuntutan
dibuat dari PWR selepas 31.12.2013.

EFT rekupmen hendaklah ditunaikan
dengan segera selewat-lewatnya pada
31.12.2013 (sebelum 11.00 pagi) supaya
menggambarkan kedudukan sebenar
tunai dalam tangan pada akhir tahun
2013 sebelum buku PWR ditutup pada
31.12.2013.

Jika ada bayaran sehingga 31.12.2013,
mesti sediakan Baucer Rekupmen
Terakhir dalam tempoh AKB selewatlewatnya pada 08.01.2014.
•Kemaskini buku PWR dan tutup pada 31.12.2013 untuk
menggambarkan kedudukan baki tunai dalam tangan pada
hari terakhir bekerja tahun 2013.
•Jika ada baucer kecil dari 27.12.2013 – 31.12.2013 – perlu
sediakan Baucer Rekupmen Terakhir – mesti sedia baucer
selewat-lewatnya pada 08.01.2014 (Tempoh AKB)
•Selepas sediakan Baucer Rekupmen Terakhir, baru sediakan
Sijil Perakuan PWR (ikut Format yang telah ditetapkan oleh
JANM) – 2 salinan sahaja.
Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit
hendaklah sampai ke Unit Pengurusan
Panjar, Seksyen Akaun, Bahagian Akaun,
KKM pada atau sebelum 10 Januari 2014
(Jumaat).
LAMPIRAN A6
Lampiran A6 - Sijil PWR-2013.doc
2 set lengkap dengan dokumen
sokongan
Dokumen Sokongan :

Salinan Buku PWR.

Salinan Baucer Bayaran Rekupmen yang
belum dijelaskan oleh Pejabat Perakaunan.
Salinan Baucer Kecil (Kew. 50) rekupmen
dalam tempoh AKB salinan yang disahkan.
 Lain-lain dokumen yang berkaitan.

(Semua salinan dokumen hendaklah disahkan)

Baucer Rekupmen terakhir bulan Disember sebelum atau pada 26.12.2013.

Bayaran baucer kecil yang dibuat pada
27.12.2013-31.12.2013 hendaklah dibuat
pada tahun 2014 (dalam tempoh AKB).

Tiada baucer rekupmen dalam tempoh AKB
yang melibatkan akaun amanah dan deposit.
Tetapi jika melibatkan vot mengurus
(tambang pesakit) mesti sediakan Baucer
Rekupmen Terakhir dalam tempoh AKB iaitu
selewat-lewatnya 08.01.2014.
Kemaskini buku Panjar Khas dan tutup pada
31.12.2013 untuk menggambarkan kedudukan
baki tunai dalam tangan dan baki di bank pada
hari terakhir bekerja tahun 2013.
Rekupmen seterusnya dibuat jika ada baucer kecil
(27.12.2013 – 31.12.2013) dalam Tahun
Kewangan 2013. (tidak melibatkan tempoh
AKB).
Sediakan Sijil Perakuan Panjar Khas (ikut format
Lampiran A3 yang telah ditetapkan oleh JANM)
– 3 salinan sahaja.
LAMPIRAN A3

LAMPIRAN A3
Khas

LAMPIRAN A3.3 – Penyata Penyesuaian
Bank

LAMPIRAN A3.4 – Penyata Penyesuaian
Akaun
Panjar Khas
Lampiran A3 -Panjar Khas -PTJ.xls
– Sijil Perakuan Panjar
Dokumen Sokongan :

Salinan Buku Panjar Khas.

Salinan Baucer Bayaran Rekupmen yang belum
dijelaskan oleh Pejabat Perakaunan.

Salinan Baucer Kecil (Kew. 50) dalam tangan
yang belum diserahkan kepada Pejabat
Perakaunan (belum buat baucer rekupmen)

Salinan Penyata Bank seperti pada 31.12.2013.

Salinan Laporan C350 – Tunai Panjar (226020).
(Semua dokumen salinan untuk disahkan)
Sijil Perakuan Panjar Khas, Penyata
Penyesuaian Bank dan Penyata Penyesuaian
Panjar Khas hendaklah sampai ke Unit
Pengurusan
Panjar,
Seksyen
Akaun,
Bahagian Akaun, KKM pada atau sebelum
13 Januari 2014 (Isnin).
LAMPIRAN A3
3 set lengkap dengan dokumen
sokongan
Garis Panduan Penggunaan Akaun Panjar
Khas Hospital –
Rujuk Surat Edaran Bahagian Akaun :
Bil. 7 Tahun 2010 (bth 30 Julai 2010) dan
Bil. 1 Tahun 2013 (bth 2 Januari 2013)
PERINGATAN MESRA
KOD VENDOR Pemengang Panjar akan
disekat
jika
terdapat
mana-mana
Pemegang Panjar yang tidak kemukakan
dokumen sokongan pada hari yang telah
ditetapkan.
ANALISA MENGENAI SIJIL PANJAR WANG RUNCIT
2012
Bilangan
Terimaan Pada / Sebelum Tempoh
2011
Peratus
Bilangan
42
100.00
Terimaan Selepas Tempoh
0
0.00
2
4.76
Masih guna Format yang lama
4
10.81
14
31.11
Isi Maklumat di Sijil tidak betul / salah
12
32.43
9
20.00
Sijil Bukan Yang Asal
1
2.70
0
0.00
Sijil tiada tarikh tandatangan
3
8.11
0
0.00
Tiada tandatangan Ketua Jabatan
8
21.62
3
6.67
Buku PWR sebelum / selepas tidak disertakan
4
10.81
11
24.44
Buku PWR salah / tidak tepat
0
0.00
1
2.22
Buku Wang Runcit Tiada Salinan Diakui Sah
1
2.70
0
0.00
Salinan resit tidak disertakan
0
0.00
3
6.67
0
0.00
1
2.22
Salinan Baucer Rekupmen Terakhir tidak disertakan
0
0.00
2
4.44
Baucer AKB - Kew. 50 tidak disertakan
0
0.00
1
2.22
Baucer AKB - Kew 50-Bayaran selepas 31 Disember
2
5.41
0
0.00
Baucer AKB - Kew 50-Bayaran bukan utk bulan Dis
1
2.70
0
0.00
Rekupmen AKB > 1 kali
1
2.70
0
0.00
Rekupmen lewat (selepas tempoh akhir utk bulan Disember)
JUMLAH
37
100.00
40
Peratus
45
95.24
100.00
SEKIAN
TERIMA KASIH
[email protected]
03-888 33283

similar documents