TESTY_1

Report
Wielkości istotne przy ocenie krawędzi ostrzy
Właściwości materiału ostrza Cechy geometryczne ostrza
 twardość (mikrotwardość)
 kształt przekroju ostrza
 wytrzymałość (wieloraka)
 wymiary (liniowe i kątowe) ostrza
 reaktywność chemiczna
 promień zaokrąglenia krawędzi
 prostoliniowość krawędzi
Ostrość - pojęcie często używane, ale niezdefiniowane normami.
Ostrość krawędzi tnących jest cechą kompleksową i zależy od wielu
czynników, m.in.: od właściwości materiału ostrza i materiału
obrabianego, cech geometrycznych ostrza, kinematyki i parametrów
obróbki.
Proponowane są dwa sposoby określania ostrości:
G.A. Reilly, B.A.O. McCormack, D. Taylor, Cutting sharpness measurement: a critical review, Journal of Materials Processing
1. Pomiar
promienia
zaokrąglenia krawędzi ostrza (nie uwzględnia
Technology
153-154 (2004)
261-267.
innych
istotnych
ostrości
ostrza)
C.T. McCarthy,
M. Hussey,
M.D. Gilchrist,czynników
An Investigation into
Scalpel Blade
Sharpness using Cutting Experiments and Finite
Element Analysis, Key Engineering Materials 293-294 (2005) 769-776.
4
2. Pomiary podczas prób cięcia (brak standardów określających
C.T. McCarthy, M. Hussey, M.D. Gilchrist, On the sharpness of straight edge blades in cutting soft solids: Part I – indentation
kinematykę,
wielkości
mierzone,
experiments,
Engineering Fracture
Mechanics 74 (2007)
2205-2224. oraz referencyjnych materiałów
obrabianych)
6 How sharp is sharp? Towards quantification of the sharpness and penetration ability of
S.V. Hainsworth,
R.J. Delaney, G.N. Rutty,
kitchen knives used in stabbings, International Journal of Legal Medicine 122 (2008) 281-291.
1/2
Trwałość narzędzi skrawających
Trwałość (średni czas pracy między kolejnymi ostrzeniami)
Konieczny jest wybór kryteriów zużycia ostrza lub symptomów zużycia:
 dopuszczalne zużycie geometryczne: starcie na powierzchni przyłożenia,
promień zaokrąglenia krawędzi, wykruszenia ostrza, itp.
 graniczna jakość powierzchni obrabianej: cechy geometryczne
(chropowatość, falistość, błędy kształtu), naprężenia obróbkowe, itp.
 dopuszczalna siła obróbki
 dopuszczalna moc obróbki
 dopuszczalna amplituda drgań
 dopuszczalna temperatura obróbki
Zużycie ostrza
v3
v2
v1
Trwałość narzędzi silnie zależy
od właściwości
materiału obrabianego,
zużycie
materiału ostrza i od warunków obróbki,Dopuszczalne
szczególnie
od prędkości skrawania v,
co określa klasyczny wzór Taylora:
CT
T s u e
v p g
T3
CT
s,u,e
T2
stała zależna od materiału obrabianego
i od warunków obróbki
wykładniki zależne od materiału ostrza
T1
Czas pracy ostrza
Trwałość ostrza zależy od wielu czynników i należy ją traktować jako wielkość
losową. Badania trwałości polegają na doświadczalnym wyznaczeniu wartości
parametrów we wzorze Taylora.
2/2

similar documents