workshop 3 terminaal hartfalen

Report
Samenwerkingsafspraken
terminaal hartfalen
Jack van Son, huisarts
Monique Kolff, cardioloog JBZ
Marjo van Bommel, huisarts
Raymond van de Walle, specialist
ouderengeneeskunde Van Neynselgroep
1
 Programma workshop
- inleiding
- kort over de samenwerkingsafspraak
- casus
- de casus gelegd naast de afspraak
- hoe verder…….
29 september
2
2
29 september
3
3
29 september
4
4
29 september
5
 Wanneer kan je aan terminaal hartfalen denken?
criteria
 Besluitvorming
overdrachten
 Wie heeft de regie van de behandeling ?
waar terecht met vragen/consultatie
 Aandachtspunten in het zorgplan
wat vast te leggen; overdracht HOV
 Reflectie na overlijden
geldt voor alle betrokkenen
29 september
6
6
Casus 1
MENEER VAN DONGEN
29 september
7
Weekenddienst HOV
 Dhr v Dongen, 85 jaar.
 Acuut heftig benauwd, uiteraard midden in
de nacht
 VG: hartfalen, ernstige aortklepstenose
Aankomst GGD/ Huisarts
 RR 100/60, pols 120
 Sat 85% zonder O2
 Forse crepitaties, gemarmerd, koud/klam
 Lasix 80mg iv, O2
 A1 rit naar het ziekenhuis
zaal
 Wat vindt u van deze gang van zaken
 Zijn er mensen die anders zouden beslissen
en wat dan
 Wat denkt u dat er in het ziekenhuis wordt
gedaan
29 september
10
Aankomst SEH
 RR 95/60 pols 130
 Sat met 15 liter O2 91%
 In status : NR/NB, geen klepoperatie (wens
patiënt)
 Morfine iv, overlijdt 1 uur later
 Familie in rep en roer
zaal
 Wat betekent NR NB
 Is er voldoende rekening met deze wens
gehouden
 Wat is niet besproken
29 september
12
Waarom zou je anders willen?
 Wens patiënt/ familie: informatie en
inventarisatie zorgbehoefte
 Wens huisarts/ specialist: kan huisarts ook
symptomatisch behandelen, of doe je dan
tekort
 Met welke motivatie?
29 september
14
Wat kan er anders en hoe?
Communicatie specialist - patiënt
Communicatie specialist - huisarts
Communicatie huisarts - patiënt
Communicatie huisarts – huisarts:
overdracht naar HOV
Overleg VTT/thuiszorg - patiënt/huisarts
Informeren familie
De heer van Dongen
Heeft een tweede kans
29 september
16
Weekenddienst HOV
 Dhr v Dongen, 85 jaar
 Acuut heftig benauwd




VG: hartfalen obv ernstige AOS
NR/NB, wil niet meer ingestuurd worden
Max conservatief/palliatief beleid
VTT/ thuiszorg op afroep beschikbaar
Aankomst huisarts
 RR 105/80 pols 100 sat 91%
 Lasix 80mg iv van huisarts (liever niet im)
 O2
 Morfine 5 mg iv, zn herhalen, evt oraal
 Knapt op, overleeft dit keer
Terminaal hartfalen
 Episode herhaalt zich kort daarna weer,
patiënt overlijdt nu wel thuis
Familie en verzorgenden tevreden over het
beloop
Beren op de weg?




Vertrouwen
Duidelijkheid cardioloog richting patiënt
Deskundigheid en zekerheid huisarts
Tijdsdruk in dienst
29 september
20
Vlinders in de lucht?




Communicatie
Nascholing huisartsen
Succesverhalen vertellen
Tijd en geduld
29 september
21
29 september
22

similar documents