Ethernet – topologie

Report
Ethernet – topologie
• W topologii liniowej wszystkie węzły sieci połączone są ze sobą za pomocą pojedynczego
kabla. Długość cienkiego kabla koncentrycznego
nie powinna przekroczyć odległości 185 m.
Dlatego też topologie te były przeznaczone
głównie do użytku w domach i małych biurach.
Ethernet – topologie c.d.
W topologii gwiazdy wspólnym
punktem jest koncentrator, do
którego
przyłączone
są
urządzenia.
Długość
kabla
skrętkowego
pomiędzy
komputerami a koncentratorem
(hubem)
nie
powinna
przekraczać 100 m. Każde
urządzenie może niezależnie
inicjować dostęp do nośnika.
Koncentrator
centralny
Ruter „wyjście na
świat”
Łącze dwupunktowe
Kabel
połączeniowy
Źle zbudowana
sieć lokalna
Ten fragment
uniemożliwia
spełnienie zasady 5-43
Ethernet – ramki c.d.
Nagłówki ramki w technologii
Ethernet składają się z adresu
MAC nadawcy, adresu odbiorcy i
innych danych, które są rozsyłane
przez
urządzenia
sieciowe.
Wysyłane dane trafiają do każdej
stacji w sieci. Każda stacja „widzi”
prze-pływające ramki i sprawdza,
czy dana ramka nie jest wysyłana
do niej, jako do stacji odbiorczej.
Karta
sieciowa
takiej
stacji
sprawdza, czy jej adres MAC
pasuje do fizycznego adresu
przeznaczenia, niesionego przez
pakiet danych.
Zasada działania huba
Domena rozgłoszeniowa
obejmuje swym zasięgiem wszystkie stacje do
których dociera ramka adresowana do wszystkich
(ang. broadcast). Pojęcie to dotyczy sieci lokalnych
o dowolnym dostępie ale także sieci rozległych.
W tradycyjnych rozwiązaniach sieci lokalnych
opartych na hubach domena kolizyjna pokrywała
się z rozgłoszeniową. Wprowadzenie do
okablowania przełączników zmienia tą sytuację.
Zasada działania przełącznika

similar documents