Se powerpoint

Report
ÅRHUS UNIVERSITET
DECEMBER 2010
WWW.NARRATIVERESEARCHLAB.COM
FIKTIOBIOGRAFISME I FILM OG TV
LOUISE BRIX JACOBSEN
pRÆSEN
TATION
1
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
FIKTIOBIOGRAFISKE VÆRKER
› Bertelsen, Michael & Brügger, Mads: Den 11. time. Danmarks Radio, Danmark. Tv-serie, 2007-.
› Boe, Christoffer: Offscreen. Manus: Christoffer Boe; Knud Romer Jørgensen. Alphaville Pictures
Copenhagen, Danmark, 2006.
› Fauli, Søren: Deroute. Manus: Martin Kongstad. Danmark, 2008.
› Kaplers, Morten Hartz: AFR. Manus: Allan Milter Jakobsen; Morten Hartz Kaplers. Bald Film/ Liberty Film/
Super 16/ Zentropa Entertainments, Danmark, 2007.
› Monberg, Nicolaj: Wulffs Magasin. Manus: Mikael Wulff; Marie Østerbye. Social Club Productions,
Danmark, 2008.
› Nørgaard, Mikkel: Klovn. Manus: Frank Hvam; Casper Christensen. Zentropa Episode ApS/ Nutmeg
Movies, Danmark, 2005-2009.
› Trier, Lars von: Epidemic. Manus: Lars von Trier; Niels Vørsel. Det Danske Filminstitut/ Elementfilm A/S,
Danmark, 1987.
2
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
FIKTIOBIOGRAFISME I UDLANDET
› David, Larry: Curb Your Enthusiasm. HBO Films, USA, 2000-.
› Ellin, Dough: Entourage. Home Box Office (HBO)/ Leverage Management, USA, 2004› Gervais, Ricky; Merchant, Steven: Extras. British Broadcasting Corporation/ Home Box Office (HBO), UK;
USA, 2005-2007.
› Orr, Joseph: Pastewka. Manus: Bastian Pastewka; Chris Geletneky et. al. Sat1, Tyskland. 2005› Shandling, Garry; Klein Dennis: The Larry Sanders Show. Brillstein-Grey Entertainment/ Colukbia Pictures
Television/ Home Box Office (HBO)/ Partners with Boundaries, USA, 1992-1998.
› Skåber, Linn; Solli, Terje: Hjerte til Hjerte. NRK Underholdning, Norge, 2007-
3
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
FIKTIOBIOGRAFISME
› I det fiktiobiografiske værk bevirker selvoptræden et samtidigt overskud af
fiktionalitet og biografiske detaljer, Det komplicerer en kategorisering af værket
som enten entydigt fiktion eller entydigt ikke-fiktion.
Biografisk uafgørlighed
› Den biografiske optræden indgår i en sammenhæng, hvor rollen ikke entydigt
kan afgrænses fra virkeligheden.
4
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
FIKTIOBIOGRAFISME I
MEDIELANDSKABET
Baggrund
› Lejeune/Doubrovsky-debatten (1970erne)
› Genettes tilføjelser hertil (1991)
› 1950: Buster Keaton spiller sig selv I Sunset Blvd,
› 1987: Lars von Triers Epidemic
› I løbet af de sidste fem år er fiktiobiografisme som fænomen blevet udbredt på
tværs af medier, kunstværker og kontinenter.
5
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
PERFORMATIV BIOGRAFISME
› Jon Helt Haarder
› Fiktiobiografiske produktioner er en specifik delmængde af de værker,
performativ biografisme refererer til.
6
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
FIKTIOBIOGRAFISME OG AUTOFIKTION
Autofiktion
Fiktiobiografisme
(Genette): fiktive narrativer, hvor
forfatteren deler navn med én af
karaktererne
Begrebet kan både dække biografisk
og selvbiografisk optræden
Tæt forbundet med litteratur
Virksomt på tværs af kunstarter og
medier
7
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
DET AUDIOVISUELLE POTENTIALE
› Navnets kobling til den krop, vi også kan se i virkeligheden, giver en dimension,
som kun det audiovisuelle kan skabe.
8
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
REFERENTIALITETS-STRUKTURER
› Referentiel struktur: Biografisk overskud, assertoric stance
› Non-referentiel struktur: Fiktive begivenheder/karakterer, fiktivt stance
› Svævende referentialitet: fx rygter om humoseksualitet eller utroskab
9
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
RYGTESKABELSE
› Skabelsen af rygter, der har potentialet til at blive forankret i den virkelige
virkelighed.
10
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
AFHÆNGIGHEDEN AF KULTURELLE
DISKURSER
› Et af hovedkarakteristikaene ved fiktiobiografisme er en interaktion med de
nuværende relevante kulturelle diskurser.
› De fiktiobiografiske værker forudsætter og er dybt afhængige af modtagerens
viden om kendisser, politikere og kongelige.
11
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
DEN SKABENDE VEKSELVIRKNING
› Klovn indfører et allerede etableret medieret perspektiv fra virkeligheden, puster
til det (og til modtagerens viden), så det virker tilbage på den ’virkelighed’, det er
taget fra.
› Sladderbladene, kendis-tv-shows, nyhederne osv. er med til at forme de
fiktiobiografiske kunstværker, og de fiktiobiografiske værker er medvirkende til at
forme medieringen i virkeligheden.
12
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
DEN MULTIMEDIALE FORTÆLLING
› Denne hybride vekselvirkning får fiktiobiografisme til at fremstå som et fænomen,
der både synes at determinere og være afhængig af en multimedialitet.
› Fiktiobiografiske produktioner kan ikke eksistere uden de medieplatforme, der
forsyner os med real word-viden om karaktererne.
› En ny måde at fortælle på – at fortælle i og gennem en multimedialitet
› Den fiktiobiografiske fortællemodus overskrider grænsen mellem hvem der
fortæller, og hvem der modtager
13
AARHUS
UNIVERSITET
DECEMBER 2010
IMPLIKATIONER FOR FIKTIONSTEORI
› To opfattelser af fiktion og fiktionalitet
› 1) Den generiske opfattelse. Fiktion og ikke-fiktion som adskilte kategorier, der
hver især indgår specifikke kontrakter med modtageren.
› 2) Richard Walsh: The Rhetoric of Fictionality. Fiktionalitet som retorisk ressource.
14

similar documents