A pilisi erdő és az iskolakert összehasonlítása

Report
készítette: Kiss-Faludi Réka, Gresz Dorottya,
Bartl Orsolya és Novinszky Melinda
Pilis
 Az itteni erdőnek az általunk vizsgált
részén főként gyertyánokat és tölgyeket
találtunk. Változatos életkorú fákat
találtunk. Az aljnövényzetben
nagyszámban fordultak elő magoncok.
Milyen
fa?
Törzs
kerülete
Fa kora a
grafikon
alapján
Fa életkora a
növekedési
faktor
alapján
1
Gyertyán
3m
119,5
120év
2
Gyertyán
100cm
35év
40év
3
Gyertyán
15cm
5év
6év
4
Gyertyán
2,5m
98,5év
100év
5
Gyertyán
1,9m
74év
76év
6
Gyertyán
2m
78év
80év
7
Gyertyán
30cm
10év
12év
8
Gyertyán
25cm
9év
10év
9
Gyertyán
9cm
3,2év
3,6év
10
Gyertyán
7cm
3év
2,8év
11
Gyertyán
23cm
8év
9,2év
12
Tölgy
54cm
24év
27év
13
Tölgy
205cm
100év
102,5év
14
Gyertyán
54cm
21év
21,6év
15
Gyertyán
5cm
1év
2év
Iskolakert
 Az általunk vizsgált területen a fák
ültetettek, a Pilisiekhez képest több és
változatosabb fafajtákat foglal magába
Milyen
fa?
Törzs
kerülete
A fa kora
graf.
alapján
A fa kora
növ.faktor
alapján
1
Gesztenye
275cm
110év
111,6 év
2
Gesztenye
195cm
77év
78év
3
Akác
152cm
60év
60,8év
4
Akác
20cm
7év
8év
5
Akác
44cm
18év
17,6év
6
Akác
92cm
34év
36,8év
7
Akác
104cm
40év
41,6év
8
Gesztenye
176cm
89év
88év
9
Gesztenye
238cm
120év
119év
10
Virágos
kőris
162cm
65év
64,8 év
11
Virágos
kőris
280cm
138év
140év
12
Virágos
kőris
198cm
94év
99év
13
Virágos
kőris
223cm
110év
111,5év
14
Akác
28cm
10év
11,2év
15
Akác
14cm
6év
5,6év
Az erdő vízben,vízpatron áll
-
Az erdő sziklás,köves vagy meredek helyen van(de nem mesterséges
felszín)
5
Szélesebb,mint 20m
5
Az erdő nem szemetes,nem taposott,nincs sok vaddisznótúrás
-
Legalább néhány fa törzsátmérője 60cm fölötti
15
15cm-nél nagyobb átmérőjű kiszáradt holtfák állnak /fekszenek
-
Vannak benne kis tisztások vagy a lombkoronában fányi
lékek(természetesek,nem kivágott fák helyén)
-
A fák kora változatos(kicsi, közepes és nagy fák)
10
A fák nem sorba ültetettek
-
Az erdőt főleg tölgy,bükk,gyertyán,juhar,éger,fűz,hárs vagy más
őshonos fajok alkotják
-
Legalább 3 féle ilyen őshonos fát találsz az erdőben
-
Nem látsz az erdőben tájidegen fát
-
Legalább 5 féle cserje,bokor vagy más bokor méretű fiatal fa van
benne
-
Legalább 20 féle növényt látsz benne 10x10 méteren
-
Feltehetően 150 éve is erdő volt
10
Több kilométerre is eltartanak az erdők
-
Természetvédelmi területen van
-
Összpontszám (Iskolakert):
45
Az erdő vízben vagy vízparton áll
-
Az erdő sziklás,köves vagy meredek helyen van(de ez nem mesterséges)
5
Szélesebb mint 20 méter
5
Az erdő nem szemetes,nem taposott,nincs sok vaddisznótúrás
5
Legalább néhány fa törzsátmérője 60 cm feletti
15
15cm-nél nagyobb átmérőjű kiszáradt holtfák állnak /fekszenek
10
Vannak benne kis tisztások vagy a lombkoronában fányi lékek(természetesek,nem kivágott
fák helyén)
10
A fák kora változatos(kicsi, közepes és nagy fák)
10
A fák nem sorba ültetettek
10
Az erdőt főleg tölgy,bükk,gyertyán,juhar,éger,fűz,hárs vagy más őshonos fajok alkotják
10
Legalább 3 féle ilyen őshonos fát találsz az erdőben
-
Nem látsz az erdőben tájidegen fát
5
Legalább 5 féle cserje,bokor vagy más bokor méretű fiatal fa van benne
-
Legalább 20 féle növényt látsz benne 10x10 méteren
-
Feltehetően 150 éve is erdő volt
10
Több kilométerre is eltartanak az erdők
5
Természetvédelmi területen van
5
Összpontszám(Pilis):
105
Biodiverzitás
Pilis
A terepi megfigyelés során a következő élőlényeket figyelhettük
meg:

Cinege

Különféle zuzmók a fák törzsén,ágain talaj mentén

Taplógombák a korhadt fák törzsén

Moha(nagy számban)

Vaddisznó

Feketerigó

Erdei hangya

Pókok

Fagyöngy

Szú

Szajkó

Gombák( változatos fajtájúak )

Őz

Borostyán
Iskolakert
Az iskolakerti megfigyelés során a következő élőlényeket
figyelhettük meg:
•
Hangyák
•
Gombák( legfeljebb 3 fajta)
•
Feketerigó
•
Cinege
•
Moha
•
Pókok
•
Levéltetű
•
Hernyók
•
Méhek
•
Legyek
Összegzés


Minden tényezőt figyelembe véve a pilisi erdő jóval fajgazdagabb,tisztább,háborítatlanabb,mint az
iskolakert. Iskolakertünk mesterséges volta révén több fafajjal büszkélkedhet,ám igencsak
szemetes,nem található benne sok védett faj.
Aggodalomra ad okot,hogy a Pilisben vizsgált erdőrész aljnövényzetében nagy számú Akác magoncot
észleltünk,hiszen az Akác növekedésének gyorsasága,agresszív és gyors terjedése az őshonos fajokra
veszélyt jelent.

similar documents