PowerPoint - Svedala kommun

Report
Källkritik, plagiat och
databaser
Hampus
O va Mer
Att göra ett arbete - känslor
Presentation
Lyckad eller
misslyckad
Nervös
Bearbetning
Informationssökning
Stressad
Förvirrad
Uppgiften
Lättad
Sondering
Stressad
Bakgrund
Hämtat ur C. Kuhlthau (2006)
”Informationssöknings processen”
Var hittar jag information?
•
•
•
•
Böcker
Tidningar
Internet
Intervjuer
Informationssökning
• Synliga webben- söks upp via sökmotorer ex.
google.
• Osynliga webben – Databaser och arkiv.
• Länksamlingar – både synlig och osynlig
Osynliga webben - databaser
• NE –gå via favoriter så loggas du in automatiskt.
www.nilsfredrik.se
• Alex författarlexikon – www.alex.se
• Landguiden – www.landguiden.se
• Statistiska centralbyrån – www.scb.se
• Länkar till fler databaser hittar du på mediatekets hemsida.
www.nilsfredrik.se
Var kritisk
• Webbsidor är svårare att granska än böcker.
• Vem är upphovsmannen?
• När publicerades materialet?
• Vad innehåller webbplatsen?
Jämför alltid flera källor och var kritisk!
Exempel
Hur granskar man en sida?
www.skolverket.se
Vilka budskap har sidorna?
www.levandehistoria.com
www.levandehistoria.org
Information om Martin Luther
http://www.martinlutherking.org/
http://mlk-kpp01.stanford.edu/
Har Mozart varit i Sverige?
Kunskap =
information+bearbetning
•Använd informationen du har hittat men kopiera den inte.
•Ditt eget resonemang och slutsatser är det viktiga. Detta ska dock
bygga på den information du hittar.
•Hänvisa till informationen genom referat och citat.
•Om du inte hänvisar korrekt riskerar du att det räknas som plagiat
och då alltså fusk.
Vad är plagiering? Vad räknas som fusk?
•
Om du lämnar in någon annans arbete
•
Om du använder text som någon annan har skrivit utan att ange referens eller
citat
•
Om du skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord
•
Om du använder någon annans idé
•
Om du kopierar bilder, diagram eller tabeller (bilder har speciella regler)
•
Om du kopierar ur datorprogram, musikkompositioner, multimedia (ljud, filmer).
Du får inte heller:
• Endast byter ut några få ord mot synonymer
• Översätter ordagrant från ett annat språk utan
kommentar om att det rör sig om en översättning.
 Din text får inte låta din text helt och hållet bygga
på andra källor. Du måste även bidra med egna
kommentarer och reflektioner.
Hur undviker jag att plagiera:
• Citera eller referera
• Ett citat är identiskt med originaltexten.
• Referat är en redogörelse eller sammanfattning av
originaltexten.
I båda fallen måste du ange källan där du hämtat
informationen genom att ge en referens.
Du behöver inte ange referens…
Då det rör sig om allmänt känd fakta, till exempel:
•
•
•
•
Allmänt accepterade datum för militära, politiska, litterära och andra historiska
händelser:
När Olof Palme mördats i februari 1986 blev Ingvar Carlsson statsminister.
Födelse- och dödsdag för kända personer:
Gustav II Adolf dog den 6 november 1632 i slaget vid Lützen.
Fakta du kan hitta i många olika standardverk:
Arvsmassan är uppbyggd av DNA.
Allmänna observationer, som kan göras av vem som helst:
Små bebisar kan skrika av många olika anledningar.
Exempel på citat
I löpande text:
Enligt Säljö används språket för att "lagra kunskaper, insikter och
förståelse hos individer och kollektiv" (Säljö 2000, s. 34).
Blockcitat:
Människor kan med hjälp av skriftspråket ta tillvara kunskaper, och
detta gör mänskligt språk unikt i förhållande till djurens språk. Enligt
Säljö kan vi dela erfarenheter med varandra när vi använder samma
ord för en företeelse.
Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper,
insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en
händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av
erfarenheter. (Säljö 2000, s. 34)
Hur refererar man?
• För att referera behöver du läsa originaltexten, förstå den och
sedan sammanfatta med egna ord.
• Det är viktigt att läsaren förstår vad som är dina åsikter och vad
du har hämtat från andra källor.
• Du kan till exempel skriva enligt Johansson…. eller Johansson
menar att…För att förtydliga att du har hämtat informationen
från någon annan.
Exempel på referat:
I artikeln ”Bra flyt på hälsosatsning” (Punkt SE, 2007-09-11)
skriver Anna Fribergh att politikerna i Lidingö kommun tycker att
skolbarnen rör för lite på sig.
Just Tobleronen blev en symbol för Mona Sahlins ekonomiska
trassel, och Karlberg och Mral (”Heder och påverkan”1998, s.
107) menar att den blev en så stark representation för det
omoraliska därför att choklad typiskt förknippas med kvinnliga
laster som att frossa i sötsaker och tröstäta.
Till sist…
I slutet av arbetet samlar man sina referenser i en
referensförteckning. Den kan se ut så här:
Bell, J. (1993). Introduktion till forskningsmetodik. Lund:
Studentlitteratur.
Carlsson, B. (1991). Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och
beteendevetenskap. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Cohen, L. & Manion, L. (1986). Research methods in education.
London: Croom Helm.

similar documents