MAŞINI DE PLANTAT TUBERCULI

Report
MAŞINI DE PLANTAT
TUBERCULI
Destinatie
Aceste maşini au ca destinație plantarea în cuiburi pe
rând a tuberculilor de cartof la
adâncimea şi distanța stabilită prin reglaje şi coperirea
lor cu sol, suprafața terenului rămânând bilonată sau
netedă.
Tuberculii recomandați pentru plantare sunt tuberculi
cu diametrul de 30 – 45 mm din fracțiunile mici sau
din fracțiunile mijlocii cu diametrul de 45 – 60 mm.
CLASIFICARE
Maşinile de plantat tuberculi, după modul de
alimentare a aparatelor de distribuție se clasifică în:
 maşini de plantat tuberculi cu aparate de distribuție
cu alimentare manuală;
 ‐maşini de plantat tuberculi cu aparate de distribuție
cu alimentare mecanică.
Maşinile de plantat tuberculi cu aparate
de distribuție cu alimentare manuală
 sunt utilizate de regulă pentru plantarea tuberculilor
încolțiți (în scopul înființării culturilor timpurii), ele
executând mecanizat toate operațiile din cadrul
procesului de plantare mai puțin alimentarea
distribuitorilor cu tuberculi, care se face manual.
 Aparatele de distribuție cel mai frecvent utilizate
sunt cele echipate cu distribuitori de tip tambur
orizontal compartimentat
Schema unei secții de la maşina de plantat tuberculi
cu distribuitor cu alimentare manuală:
1 – cadrul maşinii;
2 – stelaj pentru lădițele cu tuberculi;
3 – dispozitiv de prindere la tractor;
4 – roata de sprijin a maşinii;
5 – roata motrică a secției;
6 – suport de prindere a secției la cadrul maşinii;
7 – cadrul secției;
8 – brăzdar monodisc plan;
9 – tub de conducere a tuberculilor;
10 – distribuitor de tip tambur compartimentat
orizontal;
11 – organe de acoperire a tuberculilor cu sol
(discuri);
12 – patină;
13 – scaun pentru muncitor
Procesul de lucru:
 în timpul deplasării agregatului brăzdarele secțiilor
deschid rigole pentru plantarea tuberculilor.
 Muncitorii instalați pe scaunele secțiilor de lucru,
introduc tuberculii din lădițe în compartimentele
distribuitorilor aflați în mişcare de rotație.
 În momentul în care clapetele cu tuberculi ajung în
dreptul tuburilor de conducere, datorită întreruperii
barelor de ghidaj, se rotesc şi lasă tuberculii să cadă
în rigolele deschise de brăzdare.
 Organele de acoperire (discuri sau rarițe) acoperă
tuberculii cu sol, modelând totodată şi bilonul.
de distribuție cu alimentare
mecanică
 au ca destinație plantarea tuberculilor neîncolțiți.
 Toate operațiile din cadrul procesului de plantare sunt executate mecanic.
 O maşină de plantat tuberculi cu aparate de distribuție cu alimentare mecanică
este alcătuită






dintr‐un cadru,
cutie de alimentare cu tuberculi (buncăr),
aparate de distribuție,
brăzdare, organe de acoperire,
organe de conducere (marcatoare), t
ransmisie.
 În timpul procesului de lucru aparatele de distribuție asigură distribuirea
uniformă a tuberculilor în rigolele deschise de brăzdare. Ele sunt realizate cu
distribuitori de tip:




disc cu cupe,
disc cu degete,
bandă cu cupe,
lanț cu cupe
Aparatul de distribuție de tip disc cu cupe
 Aparatul de distribuție de tip disc cu cupe (fig.7.3) are
distribuitorul reprezentat
 printr‐un disc dispus vertical prevăzut spre periferie cu
dispozitive de prindere a tuberculilor
 compuse dintr‐o placă suport, o cupă şi un deget de fixare a
tuberculului în cupă, deget aflat
 sub acțiunea unui arc elicoidal.






Figura 7.3. Schema
distribuitorului de tuberculi de tip cu
cupe:
1 – disc; 2 – dispozitiv de prindere a
tuberculului; 3 – placă; 4 – cupă; 5 – deget;
Aparatul de distribuție de tip disc cu
degete
 (fig.7.4) are distribuitorul reprezentat printr‐un disc
dispus vertical prevăzut spre periferie cu degete lățite
montate articulat, fiecare deget fiind prevăzut cu câte
un arc elicoidal. În timpul lucrului degetele
antrenează tuberculii din camera de alimentare şi‐i
fixează pe disc. În rest funcționează ca şi aparatul de
distribuție precedent. Din punct de vedere
constructiv este mai simplu decât aparatul de
distribuție cu disc cu cupe.
. Schema
distribuitorului de tuberculi de
tip cu degete:
Schema distribuitorului de tuberculi de
tip cu degete:
1 – deget;
2 – axul degetului;
3 – arc;
4 –suportul axului cu degete;
5 – camă de ghidaj a degetelor;
.
6 –disc.
Schema unei maşini de plantat tuberculi
echipată cu aparate de distribuție cu
distribuitori de tip lanț cu cupe:
 1‐ brăzdar;
 2 – plan oscilant scuturător;
 3 – organe de acoperire;
 4 – obturator;
 5 – disc palpator;
 6 – coş suplimentar de
alimentare.

similar documents