Grădina botanică “I. Todor” (pdf)

Report
Conf. Dr. Mihaela Ioana GEORGESCU *,
Şef Lucr. Dr. Ioana Marcela PĂDURE *
* Departamentul de Peisagistică,
Biodiversitate şi Horticultură
ornamentală,
Facultatea de Horticultură,
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară Bucureşti
 Gândită şi realizată ca o bază de studiu pentru studenţii agronomi,
Grădina Botanică a USAMV - Bucureşti îşi leagă existenţa de etapele de
formare şi dezoltare ale celei mai vechi instituţii de învăţământ agronomic
superior din România.
 În anul 1852 ia fiinţă la Bucureşti Institutul de Agricultură de la
Pantelimon.
 Între anii 1857 – 1863, sunt introduse în programa şcolară o serie de
discipline, printre care se număra şi botanica şi silvicultura.
 1869 – Şcoala de la Pantelimon se mută la Herăstrău , devenind cunoscută
sub numele de Şcoala de la Herăstrău, apoi sub cel de Şcoala Centrală de
Agricultură Herăstrău (1893).
 Instituţia a cunoscut diferite forme de organizare şi, pe rând, titulatura sa
a fost schimbată în: Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău (1915),
Academia de înalte Studii Agronomice (1929), Facultatea de Agronomie –
integrată Şcolii Politehnice din Bucureşti (1938), Institutul Agronomic
Bucureşti (1948), Institutul Agronomic “Nicolae Bălcescu” (1952),
Universitatea de Ştiinţe Agronomice (1992), Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (1996)
 În anul 1870 este înfiinţată grădina
botanică “Profesor P.S. Aurelian” în cadrul noii
locaţii de la Herăstrău.
 În anul 1949 are loc reorganizarea
grădinii botanice în actuala curte a
U.S.A.M.V.B.
 Amplasamentul şi structura actuală
datează din 1954/1955, când, sub
conducerea Prof. Ioan Todor, a fost
reorganizată pe noi baze ştiinţifice şi
practice. Ulterior, ea a suferit modificări
privind destinaţia unor suprafeţe, fără a
altera concepţia celui care i-a dat forma
actuală.
 În primăvara anului 2004,
în Grădina Botanică vor începe
o serie de lucrări de refacere
şi modernizare ale aleilor şi
ale celor două bazine precum
şi de completare ale speciilor
de plante spontane şi
ornamentale.
 Din anul 2004, Grădina
Botanică va primi numele
profesorului Ioan Todor.
Grădina botanică cu o suprafaţă de 1,3 ha, este împărţită în cinci sectoare
principale:
• Sectorul sistematic – în care aproximativ 600 de specii de plante
superioare (Magnoliopsida) sunt grupate în subclase, cu poziţionarea în centru
a Magnioliidae-lor, în jurul cărora sunt ordonate specii din subclasele
Hamamelidae, Caryophylidae, Rosidae, Dileniidae, Asteridae şi Liliidae.
• Sectorul geobotanic – reuneşte specii importante pentru ilustarea
zonelor şi etajelor de vegetaţie ce caracterizează flora României. Aici putem
observa specii deTaxus baccata, Fagus sylvatica, Salix caprea, Heleborus
purpurascens, Symphytum officinale ş.a.
• Sectorul utilitar – cuprinde plante de interes ştiinţific şi didactic, specii
tinctoriale, medicinale sau aromatice.
• Sectorul decorativ - amplasat la intrarea în grădină, a fost conceput şi
realizat de către studenţii peisagişti ai Facultăţii de Horticultură sub
îndrumarea cadrelor didactice.
• Sectorul auxiliar - compus iniţial din seră şi câmp înmulţitor, a suferit o
serie de modificări, actualmente fiind subordonat sectorului utilitar
•
Sectorul sistematic
 Ocupă cea mai mare parte din suprafaţa grădinii.
 Este organizat pe principii ştiinţifice, având în centru subclasa
Magnoliidae, din care pornesc radiar restul claselor din Magnoliopsida
(Dicotyledonatae).
 Excentric şi despărţite de plantele din Magnoliopsida printr-un mic bazin cu
plante higrofile, se găsesc speciile din clasa Liliopsida (Monocotyledonatae).
 În câteva puncte ale sectorului sunt amenajate stâncării pe care se găsesc
o serie de specii deosebite, aduse din diferite zone ale ţării;unele au potenţial
decorativ (Aster oleifolius, Iris pumila), altele sunt specii endemice (Salvia
transilvanica, Agropyron brandzae) sau sunt plante rare, cu areal restrâns în
România (Nepeta parviflora, Paeonia tenuifolia).
Prin grija d-lui profesor universitar dr. Vasile Ciocârlan, în acest sector au
fost aduse şi aclimatizate o serie de plante de curând descoperite în flora
ţării noastre, ca de exemplu Seseli giganteum.
Iris pumila
Paeonia
tenuifolia
Cornus mas
Salvia
transilvanica
•
Seseli giganteum Lipski
•
Sectorul geobotanic
 Gândit şi organizat pentru a ilustra vegetaţia caracteristică zonelor şi
etajelor existente în România.
 Cuprinde specii lemnoase şi erbacee, gimnosperme sau angiosperme
Corylus avelana
Castanea sativa
Helleborus
purpurascens
Juniperus sabina
Ginkgo biloba
Primula veris
Hepatica transsilvanica
•
Sectorul decorativ
 Se găseşte la intrarea în grădina botanică
 Cuprinde specii decorative rare, ca de exemplu Acer palmatifidum, Ilex
aquifolium, Akebia sp.
Akebia
Acer palmatifidum
Nigella damascena
Ilex aquifolium
 În cadrul altor sectoare se află specii spontane cu potenţial ornamental,
aduse şi aclimatizate de membrii colectivului de Botanică
•
Orchis purpurea Huds.
•
Aster oleifolius (Lam.) Wagenitz
•
Polygala major Jacq.
•
ROLUL GRĂDINII BOTANICE
 Activităţile desfăşurate în cadrul Grădinii Botanice “I. Todor” includ:
 aspecte didactice privind cunoaşterea de către studenţii facultăţilor
cu profil vegetal (Agricultură Horticultură, Biologie, Biotehnologii ) a
speciilor studiate în cursuri şi lucrări practice
 familiarizarea cu problemele privind biodiversitatea din România
 folosirea raţională a speciilor cu însuşiri valoroase
 ocrotirea plantelor înscrise în listele Roşii.
 În Grădina Botanică se desfăşoară lucrări de cercetare de către
doctoranzi sau studenţi.
 Participarea în schimbul intern şi extern de seminţe cu diferite
grădini botanice permite înmulţirea şi diversificarea speciilor de plante
din colecţie precum şi cunoaşterea florei din alte părţi ale lumii.
 Grădina botanică “I. Todor” A USAMV- Bucureşti adăposteşte, în
orice anotimp, un microunivers al plantelor...
Vă aşteptăm!

similar documents